Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Het lijkt wel een hype, het innemen van voedingssupplementen wanneer je sport. Er wordt door de commerciële sector beweerd dat supplementen een meerwaarde bieden voor je sportprestatie (op verscheidene niveaus: herstel, spieropbouw, beter immuunsysteem, ...) en ze worden talrijk aangeboden in winkels en op het internet. Maar is dit wel wetenschappelijk bewezen? Moet je deze claims geloven of zijn ze eerder vals? En wat als ze kloppen, hoe en wanneer moet je dan gebruik maken van welke de supplementen? Geldt dit voor elke soort inspanning? Vind het antwoorden op deze vragen hier.

Eerst en vooral is het van belang na te gaan of voedingssupplementen wel degelijk een ergogeen effect genereren. Hiervoor bestaat een internationaal ABCD-classificatiesysteem (opgesteld door Australische onderzoekers), waarbij de wetenschappelijke evidentie (van het ergogene effect) van gekende supplementen wordt geordend op: voldoende wetenschappelijk bewijs (categorie A), onvoldoende bewijs (B), geen bewijs (C) tot zelfs gevaarlijk (D).

Wanneer je een supplement bekijkt, moet je rekening houden met de sport die je beoefent. Het is namelijk zo dat er bewijs bestaat voor bepaalde supplementen die je sportprestaties kunnen bevorderen (zoals creatine, cafeïne en bicarbonaat), maar dat maakt ze nog niet geschikt voor alle sporters aangezien elk supplement een specifieke werking uitoefent welke meer/minder voordelig kan zijn voor specifieke trainingsadaptaties. 

Verder bestaat er nog een verschil tussen chronische en acute suppletie van een product. Sommige supplementen genereren een onmiddellijk een ergogeen effect (acuut), andere werken pas prestatiebevorderend wanneer je ze gedurende lange tijd dagelijks inneemt (chronisch).

Het is belangrijk dat je als je de keuze maakt om voedingssupplementen in te nemen, je kiest voor supplementen met wetenschappelijke evidentie én die effectief zijn voor jouw doel (kracht of uithouding verbeteren) én de richtlijnen opvolgt.

 

Supplementen met wetenschappelijke evidentie (A)

Kracht verbeteren

Eiwitsupplementen

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam, welke aanwezig zijn in een heleboel voedingsmiddelen, zowel dierlijke als plantaardige producten. Ze zijn van groot belang in spierherstel en -opbouw dus je eet hier maar beter voldoende van, zeker als sporter. Ondanks je deze behoefte perfect kan invullen met een normale voeding, nemen veel sporters – voornamelijk krachtsporters – extra eiwitten in. Het is immers een makkelijke manier om voldoende eiwitten in te nemen én uit de wetenschappelijke literatuur blijkt duidelijk dat het chronisch supplementeren een prestatiebevorderend effect genereren, voornamelijk inzake kracht. Voor meer informatie (hoeveelheden, momenten, …) zie Eiwitinname voor krachtsporters.

Creatine

Creatine is een natuurlijk product dat terug te vinden is in vlees en fungeert in de vorm van creatinefosfaat als energiebron bij zeer korte inspanningen (10 seconden). Om deze reden kunnen creatinesupplementen prestatieverbeterend werken bij intense inspanningen (enkele of meerder sprintmomenten, < 30 seconden) doordat ze de hoeveelheid creatinefosfaat in je spieren verhogen. Verder kan deze suppletievorm leiden tot een verhoogde spiermassa wanneer dit wordt gecombineerd met krachttraining. Een nadeel bij het gebruik van creatine is de extra gewichtstoename (doordat meer water wordt ‘vastgehouden’ in je lichaam), wat in sommige sporten helemaal niet wenselijk is (denk maar aan judo, hoogspringen, …). Verder moet je hiermee opletten wanneer je een nierpatiënt bent.

Het ergogeen effect van creatinesupplementen wordt bereikt na minimum één week (het effect werkt dus enkel bij chronische inname) bij een dosis van 20 gram per dag, wat overeenkomt met 4 kilogram vlees eten: je laadt je gedurende één week op waarna een onderhoudsperiode volgt (zie richtlijnen). Het grootste effect wordt gevonden bij vegetariërs, wat logisch is aangezien zij geen vlees consumeren en bijgevolg over lagere creatinewaarden beschikken in de spieren.

Richtlijnen creatinegebruik:

 1. Als beginnende sporter kan je beter het accent leggen op goede voeding en training.
 2. Gebruik in de beginfase gedurende zes dagen 0,3 g/kg (met een maximum van 20) om vervolgens een onderhoudsdosis van 0,03 g/kg (met een maximum van 3) in te nemen gedurende maximaal zes weken.
 3. De periode dat je geen creatine consumeert moet minstens even lang zijn als de gebruiksperiode, bij voorkeur is dit twee tot drie maand.
 4. Los creatine op in water of in een koolhydraathoudende drank om maagdarmklachten te voorkomen. Verdeel grote volumes over de dag. Opgeloste creatine mag je niet laten staan, het vlokt namelijk uit en wordt onwerkzaam na 30 minuten. Dit wil dus zeggen dat je het moet oplossen en nagenoeg onmiddellijk moet uitdrinken.
 5. Gebruik pure creatine (onversneden).
 6. Hou je aan de doseringen van punt 2 omdat de aanbevolen dosering, vermeld op het etiket, vaak onjuist is.
 7. Gebruik enkel producten die 100% veilig zijn!

Uithouding verbeteren

Beta-alanine

Beta-alanine is een niet-essentieel aminozuur dat je tevens terugvindt in vlees (spieren) van dieren van de mens. Het supplementeren van dit product moet chronisch (minimaal vier weken) gebeuren met een dosis van 6,4 gram per dag om een prestatiebevorderend effect te creëren bij (waarschijnlijk) intense inspanningen (tussen 30 seconden en 10 minuten).

Cafeïne

Cafeïne kennen we allemaal als product dat in koffie en cola zit. Een kleine dosis cafeïne (1 tot 3 milligram per kilogram) kan voornamelijk acuut helpen (voor of tijdens de wedstrijd) bij zowel duursporten als kortere inspanningen. Wel bestaat er een verschil in het gegenereerde ergogene effect tussen mensen, het is zo dat de ene persoon cafeïne beter verwerkt (responders) dan andere (non-responders) en dus een (grotere) impact ondervindt. 

De aangeraden dosissen kan je gemakkelijk halen uit voedingsmiddelen zoals koffie, cafeïnehoudende frisdrank en sommige sportvoedingsproducten (gels, repen en drankjes verrijkt met cafeïne). Hogere dosissen zij niet effectief en kunnen negatieve effecten uitlokken zoals nervositeit, verstoorde slaap, …

Cafeïnegehalte per portie:
Caffeïngehalte per portie

Bicarbonaat

Bicarbonaat is een natuurlijke chemische stof in je lichaam die onder meer werkt als buffer wanneer je verzuurt tijdens het sporten. Bijgevolg wordt natriumbicarbonaat gesupplementeerd om de negatieve effecten van verzuring tegen te gaan bij een dosis van 0,3 gram per kilogram. Dit supplement werkt dus bij intense inspanningen (1 tot 7 minuten) wanneer ze acuut wordt ingenomen (90 minuten voor de inspanning). Er bestaat wel een risico op maagdarmklachten bij gebruik van natriumbicarbonaatsuppletie. Om deze reden is het nodig dat je je verdraagzaamheid voor dit product uittest (onder begeleiding).

Nitraat/rodebietensap

Nitraat is een stof dat onder andere de zuurstofconsumptie kan verlagen, wat wilt zeggen dat je minder zuurstof nodig zou hebben om energie vrij te maken doordat je efficiënter omgaat met zuurstof in je lichaam. Om deze reden kunnen nitraatsupplementen een prestatiebevorderend effect veroorzaken bij langdurige inspanningen (zuurstof speelt hierbij een grote rol; twee uur en meer) wanneer je een dosis van 3,7 milligram per kilogram lichaamsgewicht inneemt, één tot zes dagen voor je inspanning. 

Je kan nitraat supplementeren door rodebietensap te drinken, wat over het algemeen wel als onsmakelijk wordt beschouwd. 

 

Supplementen met onvoldoende wetenschappelijke evidentie (B)

Verder bestaan er een heleboel supplementen naar waar reeds onderzoek werd uitgevoerd, maar waarbij het wetenschappelijk bewijs (nog) niet krachtig genoeg is om ze te beschouwen als ‘goede’ supplementen die wel degelijk ergogeen werken. Enkele van deze producten zijn:

 

Supplementen zonder wetenschappelijke evidentie (C)

Wanneer supplementen uit categorie A en B worden ingenomen in andere dosissen dan de goedgekeurde hoeveelheden, belanden ze in de categorie voor supplementen zonder wetenschappelijke evidentie. Verder wordt categorie C aangevuld met onder meer onderstaande producten (sinds kort worden deze niet meer benoemd als supplementen):

  • Chroom picolinaat
  • Coenzyme Q10
  • Ginseng
  • Pyruvaat
  • Medium-chain triglycerides
  • Cytocroom-C
  • Geoxygeneerd water

 

Gevaarlijke ‘supplementen’ (D)

In de laatste categorie horen de verboden producten en de producten waarbij je een hoog risico loopt op besmetting met stoffen die kunnen leiden tot een positieve dopingtest. Bijgevolg behoren de ‘supplementen’ op de WADA-lijst (internationale dopinglijst) tot categorie D. Voorbeelden zijn:

  • DHEA (dihydroepiandosterone)
  • Groeihormoon, IGF1 (insulin-like growth factor)
  • Tribulus terrestris
  • Androgene steroïden
  • Colostrum

 

Conclusie

Algemeen kunnen we dus stellen dat voedingssupplementen positieve effecten kunnen hebben op prestatie (ergogeen effect). Wel zijn deze effecten meestal klein en is de inname ervan vooral zinvol bij topsport. Wanneer je kiest om een supplement in te nemen, moet je deze specifiek gebruiken voor een bepaalde soort inspanning (elk supplement heeft zijn eigen voor- en nadelen) én moet je dit doen volgens de hierboven beschreven perioden/tijdstippen en dosissen. Gebruik nooit overdosissen, deze zijn zinloos en gevaarlijk!

Een belangrijk gegeven is dat er veel zogezegde ‘ergogene voedingssupplementen’ circuleren op de markt, de meerderheid hiervan werkt echter niet zoals wordt verteld/gedacht. Er is namelijk nauwelijks een reglementering over beweringen waardoor een groot gevaar bestaat voor onzuiverheden in de producten, welke schadelijk kunnen zijn.

Supplementen van vitaminen en mineralen neem je enkel in wanneer je een aangetoond tekort hebt en dit wordt aangeraden door je arts.

Vind een expert

 • Willy Coosemans

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Trees Dooms

 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Roben dedecker

 • jana stevens

  Podoloog
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Sara Van Bostraeten

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Justine Stevens

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Julie Zels

 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Voeding
Zuiders vruchtennotenbrood

Recept Zuiders vruchten-notenbrood

Sporter Artikel Voeding
Sluiten