Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Het lijkt wel een hype, het innemen van voedingssupplementen wanneer je sport. Er wordt door de commerciële sector beweerd dat supplementen een meerwaarde bieden voor je sportprestatie (op verscheidene niveaus: herstel, spieropbouw, beter immuunsysteem, ...) en ze worden talrijk aangeboden in winkels en op het internet. Maar is dit wel wetenschappelijk bewezen? Moet je deze claims geloven of zijn ze eerder vals? En wat als ze kloppen, hoe en wanneer moet je dan gebruik maken van welke de supplementen? Geldt dit voor elke soort inspanning? Vind het antwoorden op deze vragen hier.

Eerst en vooral is het van belang na te gaan of voedingssupplementen wel degelijk een ergogeen effect genereren. Hiervoor bestaat een internationaal ABCD-classificatiesysteem (opgesteld door Australische onderzoekers), waarbij de wetenschappelijke evidentie (van het ergogene effect) van gekende supplementen wordt geordend op: voldoende wetenschappelijk bewijs (categorie A), onvoldoende bewijs (B), geen bewijs (C) tot zelfs gevaarlijk (D).

Wanneer je een supplement bekijkt, moet je rekening houden met de sport die je beoefent. Het is namelijk zo dat er bewijs bestaat voor bepaalde supplementen die je sportprestaties kunnen bevorderen (zoals creatine, cafeïne en bicarbonaat), maar dat maakt ze nog niet geschikt voor alle sporters aangezien elk supplement een specifieke werking uitoefent welke meer/minder voordelig kan zijn voor specifieke trainingsadaptaties. 

Verder bestaat er nog een verschil tussen chronische en acute suppletie van een product. Sommige supplementen genereren een onmiddellijk een ergogeen effect (acuut), andere werken pas prestatiebevorderend wanneer je ze gedurende lange tijd dagelijks inneemt (chronisch).

Het is belangrijk dat je als je de keuze maakt om voedingssupplementen in te nemen, je kiest voor supplementen met wetenschappelijke evidentie én die effectief zijn voor jouw doel (kracht of uithouding verbeteren) én de richtlijnen opvolgt.

 

Supplementen met wetenschappelijke evidentie (A)

Kracht verbeteren

Eiwitsupplementen

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam, welke aanwezig zijn in een heleboel voedingsmiddelen, zowel dierlijke als plantaardige producten. Ze zijn van groot belang in spierherstel en -opbouw dus je eet hier maar beter voldoende van, zeker als sporter. Ondanks je deze behoefte perfect kan invullen met een normale voeding, nemen veel sporters – voornamelijk krachtsporters – extra eiwitten in. Het is immers een makkelijke manier om voldoende eiwitten in te nemen én uit de wetenschappelijke literatuur blijkt duidelijk dat het chronisch supplementeren een prestatiebevorderend effect genereren, voornamelijk inzake kracht. Voor meer informatie (hoeveelheden, momenten, …) zie Eiwitinname voor krachtsporters.

Creatine

Creatine is een natuurlijk product dat terug te vinden is in vlees en fungeert in de vorm van creatinefosfaat als energiebron bij zeer korte inspanningen (10 seconden). Om deze reden kunnen creatinesupplementen prestatieverbeterend werken bij intense inspanningen (enkele of meerder sprintmomenten, < 30 seconden) doordat ze de hoeveelheid creatinefosfaat in je spieren verhogen. Verder kan deze suppletievorm leiden tot een verhoogde spiermassa wanneer dit wordt gecombineerd met krachttraining. Een nadeel bij het gebruik van creatine is de extra gewichtstoename (doordat meer water wordt ‘vastgehouden’ in je lichaam), wat in sommige sporten helemaal niet wenselijk is (denk maar aan judo, hoogspringen, …). Verder moet je hiermee opletten wanneer je een nierpatiënt bent.

Het ergogeen effect van creatinesupplementen wordt bereikt na minimum één week (het effect werkt dus enkel bij chronische inname) bij een dosis van 20 gram per dag, wat overeenkomt met 4 kilogram vlees eten: je laadt je gedurende één week op waarna een onderhoudsperiode volgt (zie richtlijnen). Het grootste effect wordt gevonden bij vegetariërs, wat logisch is aangezien zij geen vlees consumeren en bijgevolg over lagere creatinewaarden beschikken in de spieren.

Richtlijnen creatinegebruik:

 1. Als beginnende sporter kan je beter het accent leggen op goede voeding en training.
 2. Gebruik in de beginfase gedurende zes dagen 0,3 g/kg (met een maximum van 20) om vervolgens een onderhoudsdosis van 0,03 g/kg (met een maximum van 3) in te nemen gedurende maximaal zes weken.
 3. De periode dat je geen creatine consumeert moet minstens even lang zijn als de gebruiksperiode, bij voorkeur is dit twee tot drie maand.
 4. Los creatine op in water of in een koolhydraathoudende drank om maagdarmklachten te voorkomen. Verdeel grote volumes over de dag. Opgeloste creatine mag je niet laten staan, het vlokt namelijk uit en wordt onwerkzaam na 30 minuten. Dit wil dus zeggen dat je het moet oplossen en nagenoeg onmiddellijk moet uitdrinken.
 5. Gebruik pure creatine (onversneden).
 6. Hou je aan de doseringen van punt 2 omdat de aanbevolen dosering, vermeld op het etiket, vaak onjuist is.
 7. Gebruik enkel producten die 100% veilig zijn!

Uithouding verbeteren

Beta-alanine

Beta-alanine is een niet-essentieel aminozuur dat je tevens terugvindt in vlees (spieren) van dieren van de mens. Het supplementeren van dit product moet chronisch (minimaal vier weken) gebeuren met een dosis van 6,4 gram per dag om een prestatiebevorderend effect te creëren bij (waarschijnlijk) intense inspanningen (tussen 30 seconden en 10 minuten).

Cafeïne

Cafeïne kennen we allemaal als product dat in koffie en cola zit. Een kleine dosis cafeïne (1 tot 3 milligram per kilogram) kan voornamelijk acuut helpen (voor of tijdens de wedstrijd) bij zowel duursporten als kortere inspanningen. Wel bestaat er een verschil in het gegenereerde ergogene effect tussen mensen, het is zo dat de ene persoon cafeïne beter verwerkt (responders) dan andere (non-responders) en dus een (grotere) impact ondervindt. 

De aangeraden dosissen kan je gemakkelijk halen uit voedingsmiddelen zoals koffie, cafeïnehoudende frisdrank en sommige sportvoedingsproducten (gels, repen en drankjes verrijkt met cafeïne). Hogere dosissen zij niet effectief en kunnen negatieve effecten uitlokken zoals nervositeit, verstoorde slaap, …

Cafeïnegehalte per portie:
Caffeïngehalte per portie

Bicarbonaat

Bicarbonaat is een natuurlijke chemische stof in je lichaam die onder meer werkt als buffer wanneer je verzuurt tijdens het sporten. Bijgevolg wordt natriumbicarbonaat gesupplementeerd om de negatieve effecten van verzuring tegen te gaan bij een dosis van 0,3 gram per kilogram. Dit supplement werkt dus bij intense inspanningen (1 tot 7 minuten) wanneer ze acuut wordt ingenomen (90 minuten voor de inspanning). Er bestaat wel een risico op maagdarmklachten bij gebruik van natriumbicarbonaatsuppletie. Om deze reden is het nodig dat je je verdraagzaamheid voor dit product uittest (onder begeleiding).

Nitraat/rodebietensap

Nitraat is een stof dat onder andere de zuurstofconsumptie kan verlagen, wat wilt zeggen dat je minder zuurstof nodig zou hebben om energie vrij te maken doordat je efficiënter omgaat met zuurstof in je lichaam. Om deze reden kunnen nitraatsupplementen een prestatiebevorderend effect veroorzaken bij langdurige inspanningen (zuurstof speelt hierbij een grote rol; twee uur en meer) wanneer je een dosis van 3,7 milligram per kilogram lichaamsgewicht inneemt, één tot zes dagen voor je inspanning. 

Je kan nitraat supplementeren door rodebietensap te drinken, wat over het algemeen wel als onsmakelijk wordt beschouwd. 

 

Supplementen met onvoldoende wetenschappelijke evidentie (B)

Verder bestaan er een heleboel supplementen naar waar reeds onderzoek werd uitgevoerd, maar waarbij het wetenschappelijk bewijs (nog) niet krachtig genoeg is om ze te beschouwen als ‘goede’ supplementen die wel degelijk ergogeen werken. Enkele van deze producten zijn:

 

Supplementen zonder wetenschappelijke evidentie (C)

Wanneer supplementen uit categorie A en B worden ingenomen in andere dosissen dan de goedgekeurde hoeveelheden, belanden ze in de categorie voor supplementen zonder wetenschappelijke evidentie. Verder wordt categorie C aangevuld met onder meer onderstaande producten (sinds kort worden deze niet meer benoemd als supplementen):

  • Chroom picolinaat
  • Coenzyme Q10
  • Ginseng
  • Pyruvaat
  • Medium-chain triglycerides
  • Cytocroom-C
  • Geoxygeneerd water

 

Gevaarlijke ‘supplementen’ (D)

In de laatste categorie horen de verboden producten en de producten waarbij je een hoog risico loopt op besmetting met stoffen die kunnen leiden tot een positieve dopingtest. Bijgevolg behoren de ‘supplementen’ op de WADA-lijst (internationale dopinglijst) tot categorie D. Voorbeelden zijn:

  • DHEA (dihydroepiandosterone)
  • Groeihormoon, IGF1 (insulin-like growth factor)
  • Tribulus terrestris
  • Androgene steroïden
  • Colostrum

 

Conclusie

Algemeen kunnen we dus stellen dat voedingssupplementen positieve effecten kunnen hebben op prestatie (ergogeen effect). Wel zijn deze effecten meestal klein en is de inname ervan vooral zinvol bij topsport. Wanneer je kiest om een supplement in te nemen, moet je deze specifiek gebruiken voor een bepaalde soort inspanning (elk supplement heeft zijn eigen voor- en nadelen) én moet je dit doen volgens de hierboven beschreven perioden/tijdstippen en dosissen. Gebruik nooit overdosissen, deze zijn zinloos en gevaarlijk!

Een belangrijk gegeven is dat er veel zogezegde ‘ergogene voedingssupplementen’ circuleren op de markt, de meerderheid hiervan werkt echter niet zoals wordt verteld/gedacht. Er is namelijk nauwelijks een reglementering over beweringen waardoor een groot gevaar bestaat voor onzuiverheden in de producten, welke schadelijk kunnen zijn.

Supplementen van vitaminen en mineralen neem je enkel in wanneer je een aangetoond tekort hebt en dit wordt aangeraden door je arts.

Vind een expert

 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Peter Plessers

 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Willy Coosemans

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Ann Gillis

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie Voeding
Sluiten