Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Het lijkt wel een hype, het innemen van voedingssupplementen wanneer je sport. Er wordt door de commerciële sector beweerd dat supplementen een meerwaarde bieden voor je sportprestatie (op verscheidene niveaus: herstel, spieropbouw, beter immuunsysteem, ...) en ze worden talrijk aangeboden in winkels en op het internet. Maar is dit wel wetenschappelijk bewezen? Moet je deze claims geloven of zijn ze eerder vals? En wat als ze kloppen, hoe en wanneer moet je dan gebruik maken van welke de supplementen? Geldt dit voor elke soort inspanning? Vind het antwoorden op deze vragen hier.

Eerst en vooral is het van belang na te gaan of voedingssupplementen wel degelijk een ergogeen effect genereren. Hiervoor bestaat een internationaal ABCD-classificatiesysteem (opgesteld door Australische onderzoekers), waarbij de wetenschappelijke evidentie (van het ergogene effect) van gekende supplementen wordt geordend op: voldoende wetenschappelijk bewijs (categorie A), onvoldoende bewijs (B), geen bewijs (C) tot zelfs gevaarlijk (D).

Wanneer je een supplement bekijkt, moet je rekening houden met de sport die je beoefent. Het is namelijk zo dat er bewijs bestaat voor bepaalde supplementen die je sportprestaties kunnen bevorderen (zoals creatine, cafeïne en bicarbonaat), maar dat maakt ze nog niet geschikt voor alle sporters aangezien elk supplement een specifieke werking uitoefent welke meer/minder voordelig kan zijn voor specifieke trainingsadaptaties. 

Verder bestaat er nog een verschil tussen chronische en acute suppletie van een product. Sommige supplementen genereren een onmiddellijk een ergogeen effect (acuut), andere werken pas prestatiebevorderend wanneer je ze gedurende lange tijd dagelijks inneemt (chronisch).

Het is belangrijk dat je als je de keuze maakt om voedingssupplementen in te nemen, je kiest voor supplementen met wetenschappelijke evidentie én die effectief zijn voor jouw doel (kracht of uithouding verbeteren) én de richtlijnen opvolgt.

 

Supplementen met wetenschappelijke evidentie (A)

Kracht verbeteren

Eiwitsupplementen

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam, welke aanwezig zijn in een heleboel voedingsmiddelen, zowel dierlijke als plantaardige producten. Ze zijn van groot belang in spierherstel en -opbouw dus je eet hier maar beter voldoende van, zeker als sporter. Ondanks je deze behoefte perfect kan invullen met een normale voeding, nemen veel sporters – voornamelijk krachtsporters – extra eiwitten in. Het is immers een makkelijke manier om voldoende eiwitten in te nemen én uit de wetenschappelijke literatuur blijkt duidelijk dat het chronisch supplementeren een prestatiebevorderend effect genereren, voornamelijk inzake kracht. Voor meer informatie (hoeveelheden, momenten, …) zie Eiwitinname voor krachtsporters.

Creatine

Creatine is een natuurlijk product dat terug te vinden is in vlees en fungeert in de vorm van creatinefosfaat als energiebron bij zeer korte inspanningen (10 seconden). Om deze reden kunnen creatinesupplementen prestatieverbeterend werken bij intense inspanningen (enkele of meerder sprintmomenten, < 30 seconden) doordat ze de hoeveelheid creatinefosfaat in je spieren verhogen. Verder kan deze suppletievorm leiden tot een verhoogde spiermassa wanneer dit wordt gecombineerd met krachttraining. Een nadeel bij het gebruik van creatine is de extra gewichtstoename (doordat meer water wordt ‘vastgehouden’ in je lichaam), wat in sommige sporten helemaal niet wenselijk is (denk maar aan judo, hoogspringen, …). Verder moet je hiermee opletten wanneer je een nierpatiënt bent.

Het ergogeen effect van creatinesupplementen wordt bereikt na minimum één week (het effect werkt dus enkel bij chronische inname) bij een dosis van 20 gram per dag, wat overeenkomt met 4 kilogram vlees eten: je laadt je gedurende één week op waarna een onderhoudsperiode volgt (zie richtlijnen). Het grootste effect wordt gevonden bij vegetariërs, wat logisch is aangezien zij geen vlees consumeren en bijgevolg over lagere creatinewaarden beschikken in de spieren.

Richtlijnen creatinegebruik:

 1. Als beginnende sporter kan je beter het accent leggen op goede voeding en training.
 2. Gebruik in de beginfase gedurende zes dagen 0,3 g/kg (met een maximum van 20) om vervolgens een onderhoudsdosis van 0,03 g/kg (met een maximum van 3) in te nemen gedurende maximaal zes weken.
 3. De periode dat je geen creatine consumeert moet minstens even lang zijn als de gebruiksperiode, bij voorkeur is dit twee tot drie maand.
 4. Los creatine op in water of in een koolhydraathoudende drank om maagdarmklachten te voorkomen. Verdeel grote volumes over de dag. Opgeloste creatine mag je niet laten staan, het vlokt namelijk uit en wordt onwerkzaam na 30 minuten. Dit wil dus zeggen dat je het moet oplossen en nagenoeg onmiddellijk moet uitdrinken.
 5. Gebruik pure creatine (onversneden).
 6. Hou je aan de doseringen van punt 2 omdat de aanbevolen dosering, vermeld op het etiket, vaak onjuist is.
 7. Gebruik enkel producten die 100% veilig zijn!

Uithouding verbeteren

Beta-alanine

Beta-alanine is een niet-essentieel aminozuur dat je tevens terugvindt in vlees (spieren) van dieren van de mens. Het supplementeren van dit product moet chronisch (minimaal vier weken) gebeuren met een dosis van 6,4 gram per dag om een prestatiebevorderend effect te creëren bij (waarschijnlijk) intense inspanningen (tussen 30 seconden en 10 minuten).

Cafeïne

Cafeïne kennen we allemaal als product dat in koffie en cola zit. Een kleine dosis cafeïne (1 tot 3 milligram per kilogram) kan voornamelijk acuut helpen (voor of tijdens de wedstrijd) bij zowel duursporten als kortere inspanningen. Wel bestaat er een verschil in het gegenereerde ergogene effect tussen mensen, het is zo dat de ene persoon cafeïne beter verwerkt (responders) dan andere (non-responders) en dus een (grotere) impact ondervindt. 

De aangeraden dosissen kan je gemakkelijk halen uit voedingsmiddelen zoals koffie, cafeïnehoudende frisdrank en sommige sportvoedingsproducten (gels, repen en drankjes verrijkt met cafeïne). Hogere dosissen zij niet effectief en kunnen negatieve effecten uitlokken zoals nervositeit, verstoorde slaap, …

Cafeïnegehalte per portie:
Caffeïngehalte per portie

Bicarbonaat

Bicarbonaat is een natuurlijke chemische stof in je lichaam die onder meer werkt als buffer wanneer je verzuurt tijdens het sporten. Bijgevolg wordt natriumbicarbonaat gesupplementeerd om de negatieve effecten van verzuring tegen te gaan bij een dosis van 0,3 gram per kilogram. Dit supplement werkt dus bij intense inspanningen (1 tot 7 minuten) wanneer ze acuut wordt ingenomen (90 minuten voor de inspanning). Er bestaat wel een risico op maagdarmklachten bij gebruik van natriumbicarbonaatsuppletie. Om deze reden is het nodig dat je je verdraagzaamheid voor dit product uittest (onder begeleiding).

Nitraat/rodebietensap

Nitraat is een stof dat onder andere de zuurstofconsumptie kan verlagen, wat wilt zeggen dat je minder zuurstof nodig zou hebben om energie vrij te maken doordat je efficiënter omgaat met zuurstof in je lichaam. Om deze reden kunnen nitraatsupplementen een prestatiebevorderend effect veroorzaken bij langdurige inspanningen (zuurstof speelt hierbij een grote rol; twee uur en meer) wanneer je een dosis van 3,7 milligram per kilogram lichaamsgewicht inneemt, één tot zes dagen voor je inspanning. 

Je kan nitraat supplementeren door rodebietensap te drinken, wat over het algemeen wel als onsmakelijk wordt beschouwd. 

 

Supplementen met onvoldoende wetenschappelijke evidentie (B)

Verder bestaan er een heleboel supplementen naar waar reeds onderzoek werd uitgevoerd, maar waarbij het wetenschappelijk bewijs (nog) niet krachtig genoeg is om ze te beschouwen als ‘goede’ supplementen die wel degelijk ergogeen werken. Enkele van deze producten zijn:

 

Supplementen zonder wetenschappelijke evidentie (C)

Wanneer supplementen uit categorie A en B worden ingenomen in andere dosissen dan de goedgekeurde hoeveelheden, belanden ze in de categorie voor supplementen zonder wetenschappelijke evidentie. Verder wordt categorie C aangevuld met onder meer onderstaande producten (sinds kort worden deze niet meer benoemd als supplementen):

  • Chroom picolinaat
  • Coenzyme Q10
  • Ginseng
  • Pyruvaat
  • Medium-chain triglycerides
  • Cytocroom-C
  • Geoxygeneerd water

 

Gevaarlijke ‘supplementen’ (D)

In de laatste categorie horen de verboden producten en de producten waarbij je een hoog risico loopt op besmetting met stoffen die kunnen leiden tot een positieve dopingtest. Bijgevolg behoren de ‘supplementen’ op de WADA-lijst (internationale dopinglijst) tot categorie D. Voorbeelden zijn:

  • DHEA (dihydroepiandosterone)
  • Groeihormoon, IGF1 (insulin-like growth factor)
  • Tribulus terrestris
  • Androgene steroïden
  • Colostrum

 

Conclusie

Algemeen kunnen we dus stellen dat voedingssupplementen positieve effecten kunnen hebben op prestatie (ergogeen effect). Wel zijn deze effecten meestal klein en is de inname ervan vooral zinvol bij topsport. Wanneer je kiest om een supplement in te nemen, moet je deze specifiek gebruiken voor een bepaalde soort inspanning (elk supplement heeft zijn eigen voor- en nadelen) én moet je dit doen volgens de hierboven beschreven perioden/tijdstippen en dosissen. Gebruik nooit overdosissen, deze zijn zinloos en gevaarlijk!

Een belangrijk gegeven is dat er veel zogezegde ‘ergogene voedingssupplementen’ circuleren op de markt, de meerderheid hiervan werkt echter niet zoals wordt verteld/gedacht. Er is namelijk nauwelijks een reglementering over beweringen waardoor een groot gevaar bestaat voor onzuiverheden in de producten, welke schadelijk kunnen zijn.

Supplementen van vitaminen en mineralen neem je enkel in wanneer je een aangetoond tekort hebt en dit wordt aangeraden door je arts.

Vind een expert

 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Schiltz

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jempi Wilssens

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Plessers

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Windy Lycke

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • jana stevens

  Podoloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Training
Ramadan.png

Sporten tijdens de Ramadan

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Training Voeding Gezond Sporten
Sluiten