Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Het lijkt wel een hype, het innemen van voedingssupplementen wanneer je sport. Er wordt door de commerciële sector beweerd dat supplementen een meerwaarde bieden voor je sportprestatie (op verscheidene niveaus: herstel, spieropbouw, beter immuunsysteem, ...) en ze worden talrijk aangeboden in winkels en op het internet. Maar is dit wel wetenschappelijk bewezen? Moet je deze claims geloven of zijn ze eerder vals? En wat als ze kloppen, hoe en wanneer moet je dan gebruik maken van welke de supplementen? Geldt dit voor elke soort inspanning? Vind het antwoorden op deze vragen hier.

Eerst en vooral is het van belang na te gaan of voedingssupplementen wel degelijk een ergogeen effect genereren. Hiervoor bestaat een internationaal ABCD-classificatiesysteem (opgesteld door Australische onderzoekers), waarbij de wetenschappelijke evidentie (van het ergogene effect) van gekende supplementen wordt geordend op: voldoende wetenschappelijk bewijs (categorie A), onvoldoende bewijs (B), geen bewijs (C) tot zelfs gevaarlijk (D).

Wanneer je een supplement bekijkt, moet je rekening houden met de sport die je beoefent. Het is namelijk zo dat er bewijs bestaat voor bepaalde supplementen die je sportprestaties kunnen bevorderen (zoals creatine, cafeïne en bicarbonaat), maar dat maakt ze nog niet geschikt voor alle sporters aangezien elk supplement een specifieke werking uitoefent welke meer/minder voordelig kan zijn voor specifieke trainingsadaptaties. 

Verder bestaat er nog een verschil tussen chronische en acute suppletie van een product. Sommige supplementen genereren een onmiddellijk een ergogeen effect (acuut), andere werken pas prestatiebevorderend wanneer je ze gedurende lange tijd dagelijks inneemt (chronisch).

Het is belangrijk dat je als je de keuze maakt om voedingssupplementen in te nemen, je kiest voor supplementen met wetenschappelijke evidentie én die effectief zijn voor jouw doel (kracht of uithouding verbeteren) én de richtlijnen opvolgt.

 

Supplementen met wetenschappelijke evidentie (A)

Kracht verbeteren

Eiwitsupplementen

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam, welke aanwezig zijn in een heleboel voedingsmiddelen, zowel dierlijke als plantaardige producten. Ze zijn van groot belang in spierherstel en -opbouw dus je eet hier maar beter voldoende van, zeker als sporter. Ondanks je deze behoefte perfect kan invullen met een normale voeding, nemen veel sporters – voornamelijk krachtsporters – extra eiwitten in. Het is immers een makkelijke manier om voldoende eiwitten in te nemen én uit de wetenschappelijke literatuur blijkt duidelijk dat het chronisch supplementeren een prestatiebevorderend effect genereren, voornamelijk inzake kracht. Voor meer informatie (hoeveelheden, momenten, …) zie Eiwitinname voor krachtsporters.

Creatine

Creatine is een natuurlijk product dat terug te vinden is in vlees en fungeert in de vorm van creatinefosfaat als energiebron bij zeer korte inspanningen (10 seconden). Om deze reden kunnen creatinesupplementen prestatieverbeterend werken bij intense inspanningen (enkele of meerder sprintmomenten, < 30 seconden) doordat ze de hoeveelheid creatinefosfaat in je spieren verhogen. Verder kan deze suppletievorm leiden tot een verhoogde spiermassa wanneer dit wordt gecombineerd met krachttraining. Een nadeel bij het gebruik van creatine is de extra gewichtstoename (doordat meer water wordt ‘vastgehouden’ in je lichaam), wat in sommige sporten helemaal niet wenselijk is (denk maar aan judo, hoogspringen, …). Verder moet je hiermee opletten wanneer je een nierpatiënt bent.

Het ergogeen effect van creatinesupplementen wordt bereikt na minimum één week (het effect werkt dus enkel bij chronische inname) bij een dosis van 20 gram per dag, wat overeenkomt met 4 kilogram vlees eten: je laadt je gedurende één week op waarna een onderhoudsperiode volgt (zie richtlijnen). Het grootste effect wordt gevonden bij vegetariërs, wat logisch is aangezien zij geen vlees consumeren en bijgevolg over lagere creatinewaarden beschikken in de spieren.

Richtlijnen creatinegebruik:

 1. Als beginnende sporter kan je beter het accent leggen op goede voeding en training.
 2. Gebruik in de beginfase gedurende zes dagen 0,3 g/kg (met een maximum van 20) om vervolgens een onderhoudsdosis van 0,03 g/kg (met een maximum van 3) in te nemen gedurende maximaal zes weken.
 3. De periode dat je geen creatine consumeert moet minstens even lang zijn als de gebruiksperiode, bij voorkeur is dit twee tot drie maand.
 4. Los creatine op in water of in een koolhydraathoudende drank om maagdarmklachten te voorkomen. Verdeel grote volumes over de dag. Opgeloste creatine mag je niet laten staan, het vlokt namelijk uit en wordt onwerkzaam na 30 minuten. Dit wil dus zeggen dat je het moet oplossen en nagenoeg onmiddellijk moet uitdrinken.
 5. Gebruik pure creatine (onversneden).
 6. Hou je aan de doseringen van punt 2 omdat de aanbevolen dosering, vermeld op het etiket, vaak onjuist is.
 7. Gebruik enkel producten die 100% veilig zijn!

Uithouding verbeteren

Beta-alanine

Beta-alanine is een niet-essentieel aminozuur dat je tevens terugvindt in vlees (spieren) van dieren van de mens. Het supplementeren van dit product moet chronisch (minimaal vier weken) gebeuren met een dosis van 6,4 gram per dag om een prestatiebevorderend effect te creëren bij (waarschijnlijk) intense inspanningen (tussen 30 seconden en 10 minuten).

Cafeïne

Cafeïne kennen we allemaal als product dat in koffie en cola zit. Een kleine dosis cafeïne (1 tot 3 milligram per kilogram) kan voornamelijk acuut helpen (voor of tijdens de wedstrijd) bij zowel duursporten als kortere inspanningen. Wel bestaat er een verschil in het gegenereerde ergogene effect tussen mensen, het is zo dat de ene persoon cafeïne beter verwerkt (responders) dan andere (non-responders) en dus een (grotere) impact ondervindt. 

De aangeraden dosissen kan je gemakkelijk halen uit voedingsmiddelen zoals koffie, cafeïnehoudende frisdrank en sommige sportvoedingsproducten (gels, repen en drankjes verrijkt met cafeïne). Hogere dosissen zij niet effectief en kunnen negatieve effecten uitlokken zoals nervositeit, verstoorde slaap, …

Cafeïnegehalte per portie:
Caffeïngehalte per portie

Bicarbonaat

Bicarbonaat is een natuurlijke chemische stof in je lichaam die onder meer werkt als buffer wanneer je verzuurt tijdens het sporten. Bijgevolg wordt natriumbicarbonaat gesupplementeerd om de negatieve effecten van verzuring tegen te gaan bij een dosis van 0,3 gram per kilogram. Dit supplement werkt dus bij intense inspanningen (1 tot 7 minuten) wanneer ze acuut wordt ingenomen (90 minuten voor de inspanning). Er bestaat wel een risico op maagdarmklachten bij gebruik van natriumbicarbonaatsuppletie. Om deze reden is het nodig dat je je verdraagzaamheid voor dit product uittest (onder begeleiding).

Nitraat/rodebietensap

Nitraat is een stof dat onder andere de zuurstofconsumptie kan verlagen, wat wilt zeggen dat je minder zuurstof nodig zou hebben om energie vrij te maken doordat je efficiënter omgaat met zuurstof in je lichaam. Om deze reden kunnen nitraatsupplementen een prestatiebevorderend effect veroorzaken bij langdurige inspanningen (zuurstof speelt hierbij een grote rol; twee uur en meer) wanneer je een dosis van 3,7 milligram per kilogram lichaamsgewicht inneemt, één tot zes dagen voor je inspanning. 

Je kan nitraat supplementeren door rodebietensap te drinken, wat over het algemeen wel als onsmakelijk wordt beschouwd. 

 

Supplementen met onvoldoende wetenschappelijke evidentie (B)

Verder bestaan er een heleboel supplementen naar waar reeds onderzoek werd uitgevoerd, maar waarbij het wetenschappelijk bewijs (nog) niet krachtig genoeg is om ze te beschouwen als ‘goede’ supplementen die wel degelijk ergogeen werken. Enkele van deze producten zijn:

 

Supplementen zonder wetenschappelijke evidentie (C)

Wanneer supplementen uit categorie A en B worden ingenomen in andere dosissen dan de goedgekeurde hoeveelheden, belanden ze in de categorie voor supplementen zonder wetenschappelijke evidentie. Verder wordt categorie C aangevuld met onder meer onderstaande producten (sinds kort worden deze niet meer benoemd als supplementen):

  • Chroom picolinaat
  • Coenzyme Q10
  • Ginseng
  • Pyruvaat
  • Medium-chain triglycerides
  • Cytocroom-C
  • Geoxygeneerd water

 

Gevaarlijke ‘supplementen’ (D)

In de laatste categorie horen de verboden producten en de producten waarbij je een hoog risico loopt op besmetting met stoffen die kunnen leiden tot een positieve dopingtest. Bijgevolg behoren de ‘supplementen’ op de WADA-lijst (internationale dopinglijst) tot categorie D. Voorbeelden zijn:

  • DHEA (dihydroepiandosterone)
  • Groeihormoon, IGF1 (insulin-like growth factor)
  • Tribulus terrestris
  • Androgene steroïden
  • Colostrum

 

Conclusie

Algemeen kunnen we dus stellen dat voedingssupplementen positieve effecten kunnen hebben op prestatie (ergogeen effect). Wel zijn deze effecten meestal klein en is de inname ervan vooral zinvol bij topsport. Wanneer je kiest om een supplement in te nemen, moet je deze specifiek gebruiken voor een bepaalde soort inspanning (elk supplement heeft zijn eigen voor- en nadelen) én moet je dit doen volgens de hierboven beschreven perioden/tijdstippen en dosissen. Gebruik nooit overdosissen, deze zijn zinloos en gevaarlijk!

Een belangrijk gegeven is dat er veel zogezegde ‘ergogene voedingssupplementen’ circuleren op de markt, de meerderheid hiervan werkt echter niet zoals wordt verteld/gedacht. Er is namelijk nauwelijks een reglementering over beweringen waardoor een groot gevaar bestaat voor onzuiverheden in de producten, welke schadelijk kunnen zijn.

Supplementen van vitaminen en mineralen neem je enkel in wanneer je een aangetoond tekort hebt en dit wordt aangeraden door je arts.

Vind een expert

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Johan Roeykens

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie Voeding
Sluiten