Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding Voeding

Het lijkt wel een hype, het innemen van voedingssupplementen wanneer je sport. Er wordt door de commerciële sector beweerd dat supplementen een meerwaarde bieden voor je sportprestatie (op verscheidene niveaus: herstel, spieropbouw, beter immuunsysteem, ...) en ze worden talrijk aangeboden in winkels en op het internet. Maar is dit wel wetenschappelijk bewezen? Moet je deze claims geloven of zijn ze eerder vals? En wat als ze kloppen, hoe en wanneer moet je dan gebruik maken van welke de supplementen? Geldt dit voor elke soort inspanning? Vind het antwoorden op deze vragen hier.

Eerst en vooral is het van belang na te gaan of voedingssupplementen wel degelijk een ergogeen effect genereren. Hiervoor bestaat een internationaal ABCD-classificatiesysteem (opgesteld door Australische onderzoekers), waarbij de wetenschappelijke evidentie (van het ergogene effect) van gekende supplementen wordt geordend op: voldoende wetenschappelijk bewijs (categorie A), onvoldoende bewijs (B), geen bewijs (C) tot zelfs gevaarlijk (D).

Wanneer je een supplement bekijkt, moet je rekening houden met de sport die je beoefent. Het is namelijk zo dat er bewijs bestaat voor bepaalde supplementen die je sportprestaties kunnen bevorderen (zoals creatine, cafeïne en bicarbonaat), maar dat maakt ze nog niet geschikt voor alle sporters aangezien elk supplement een specifieke werking uitoefent welke meer/minder voordelig kan zijn voor specifieke trainingsadaptaties. 

Verder bestaat er nog een verschil tussen chronische en acute suppletie van een product. Sommige supplementen genereren een onmiddellijk een ergogeen effect (acuut), andere werken pas prestatiebevorderend wanneer je ze gedurende lange tijd dagelijks inneemt (chronisch).

Het is belangrijk dat je als je de keuze maakt om voedingssupplementen in te nemen, je kiest voor supplementen met wetenschappelijke evidentie én die effectief zijn voor jouw doel (kracht of uithouding verbeteren) én de richtlijnen opvolgt.

 

Supplementen met wetenschappelijke evidentie (A)

Kracht verbeteren

Eiwitsupplementen

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam, welke aanwezig zijn in een heleboel voedingsmiddelen, zowel dierlijke als plantaardige producten. Ze zijn van groot belang in spierherstel en -opbouw dus je eet hier maar beter voldoende van, zeker als sporter. Ondanks je deze behoefte perfect kan invullen met een normale voeding, nemen veel sporters – voornamelijk krachtsporters – extra eiwitten in. Het is immers een makkelijke manier om voldoende eiwitten in te nemen én uit de wetenschappelijke literatuur blijkt duidelijk dat het chronisch supplementeren een prestatiebevorderend effect genereren, voornamelijk inzake kracht. Voor meer informatie (hoeveelheden, momenten, …) zie Eiwitinname voor krachtsporters.

Creatine

Creatine is een natuurlijk product dat terug te vinden is in vlees en fungeert in de vorm van creatinefosfaat als energiebron bij zeer korte inspanningen (10 seconden). Om deze reden kunnen creatinesupplementen prestatieverbeterend werken bij intense inspanningen (enkele of meerder sprintmomenten, < 30 seconden) doordat ze de hoeveelheid creatinefosfaat in je spieren verhogen. Verder kan deze suppletievorm leiden tot een verhoogde spiermassa wanneer dit wordt gecombineerd met krachttraining. Een nadeel bij het gebruik van creatine is de extra gewichtstoename (doordat meer water wordt ‘vastgehouden’ in je lichaam), wat in sommige sporten helemaal niet wenselijk is (denk maar aan judo, hoogspringen, …). Verder moet je hiermee opletten wanneer je een nierpatiënt bent.

Het ergogeen effect van creatinesupplementen wordt bereikt na minimum één week (het effect werkt dus enkel bij chronische inname) bij een dosis van 20 gram per dag, wat overeenkomt met 4 kilogram vlees eten: je laadt je gedurende één week op waarna een onderhoudsperiode volgt (zie richtlijnen). Het grootste effect wordt gevonden bij vegetariërs, wat logisch is aangezien zij geen vlees consumeren en bijgevolg over lagere creatinewaarden beschikken in de spieren.

Richtlijnen creatinegebruik:

 1. Als beginnende sporter kan je beter het accent leggen op goede voeding en training.
 2. Gebruik in de beginfase gedurende zes dagen 0,3 g/kg (met een maximum van 20) om vervolgens een onderhoudsdosis van 0,03 g/kg (met een maximum van 3) in te nemen gedurende maximaal zes weken.
 3. De periode dat je geen creatine consumeert moet minstens even lang zijn als de gebruiksperiode, bij voorkeur is dit twee tot drie maand.
 4. Los creatine op in water of in een koolhydraathoudende drank om maagdarmklachten te voorkomen. Verdeel grote volumes over de dag. Opgeloste creatine mag je niet laten staan, het vlokt namelijk uit en wordt onwerkzaam na 30 minuten. Dit wil dus zeggen dat je het moet oplossen en nagenoeg onmiddellijk moet uitdrinken.
 5. Gebruik pure creatine (onversneden).
 6. Hou je aan de doseringen van punt 2 omdat de aanbevolen dosering, vermeld op het etiket, vaak onjuist is.
 7. Gebruik enkel producten die 100% veilig zijn!

Uithouding verbeteren

Beta-alanine

Beta-alanine is een niet-essentieel aminozuur dat je tevens terugvindt in vlees (spieren) van dieren van de mens. Het supplementeren van dit product moet chronisch (minimaal vier weken) gebeuren met een dosis van 6,4 gram per dag om een prestatiebevorderend effect te creëren bij (waarschijnlijk) intense inspanningen (tussen 30 seconden en 10 minuten).

Cafeïne

Cafeïne kennen we allemaal als product dat in koffie en cola zit. Een kleine dosis cafeïne (1 tot 3 milligram per kilogram) kan voornamelijk acuut helpen (voor of tijdens de wedstrijd) bij zowel duursporten als kortere inspanningen. Wel bestaat er een verschil in het gegenereerde ergogene effect tussen mensen, het is zo dat de ene persoon cafeïne beter verwerkt (responders) dan andere (non-responders) en dus een (grotere) impact ondervindt. 

De aangeraden dosissen kan je gemakkelijk halen uit voedingsmiddelen zoals koffie, cafeïnehoudende frisdrank en sommige sportvoedingsproducten (gels, repen en drankjes verrijkt met cafeïne). Hogere dosissen zij niet effectief en kunnen negatieve effecten uitlokken zoals nervositeit, verstoorde slaap, …

Cafeïnegehalte per portie:
Caffeïngehalte per portie

Bicarbonaat

Bicarbonaat is een natuurlijke chemische stof in je lichaam die onder meer werkt als buffer wanneer je verzuurt tijdens het sporten. Bijgevolg wordt natriumbicarbonaat gesupplementeerd om de negatieve effecten van verzuring tegen te gaan bij een dosis van 0,3 gram per kilogram. Dit supplement werkt dus bij intense inspanningen (1 tot 7 minuten) wanneer ze acuut wordt ingenomen (90 minuten voor de inspanning). Er bestaat wel een risico op maagdarmklachten bij gebruik van natriumbicarbonaatsuppletie. Om deze reden is het nodig dat je je verdraagzaamheid voor dit product uittest (onder begeleiding).

Nitraat/rodebietensap

Nitraat is een stof dat onder andere de zuurstofconsumptie kan verlagen, wat wilt zeggen dat je minder zuurstof nodig zou hebben om energie vrij te maken doordat je efficiënter omgaat met zuurstof in je lichaam. Om deze reden kunnen nitraatsupplementen een prestatiebevorderend effect veroorzaken bij langdurige inspanningen (zuurstof speelt hierbij een grote rol; twee uur en meer) wanneer je een dosis van 3,7 milligram per kilogram lichaamsgewicht inneemt, één tot zes dagen voor je inspanning. 

Je kan nitraat supplementeren door rodebietensap te drinken, wat over het algemeen wel als onsmakelijk wordt beschouwd. 

 

Supplementen met onvoldoende wetenschappelijke evidentie (B)

Verder bestaan er een heleboel supplementen naar waar reeds onderzoek werd uitgevoerd, maar waarbij het wetenschappelijk bewijs (nog) niet krachtig genoeg is om ze te beschouwen als ‘goede’ supplementen die wel degelijk ergogeen werken. Enkele van deze producten zijn:

 

Supplementen zonder wetenschappelijke evidentie (C)

Wanneer supplementen uit categorie A en B worden ingenomen in andere dosissen dan de goedgekeurde hoeveelheden, belanden ze in de categorie voor supplementen zonder wetenschappelijke evidentie. Verder wordt categorie C aangevuld met onder meer onderstaande producten (sinds kort worden deze niet meer benoemd als supplementen):

  • Chroom picolinaat
  • Coenzyme Q10
  • Ginseng
  • Pyruvaat
  • Medium-chain triglycerides
  • Cytocroom-C
  • Geoxygeneerd water

 

Gevaarlijke ‘supplementen’ (D)

In de laatste categorie horen de verboden producten en de producten waarbij je een hoog risico loopt op besmetting met stoffen die kunnen leiden tot een positieve dopingtest. Bijgevolg behoren de ‘supplementen’ op de WADA-lijst (internationale dopinglijst) tot categorie D. Voorbeelden zijn:

  • DHEA (dihydroepiandosterone)
  • Groeihormoon, IGF1 (insulin-like growth factor)
  • Tribulus terrestris
  • Androgene steroïden
  • Colostrum

 

Conclusie

Algemeen kunnen we dus stellen dat voedingssupplementen positieve effecten kunnen hebben op prestatie (ergogeen effect). Wel zijn deze effecten meestal klein en is de inname ervan vooral zinvol bij topsport. Wanneer je kiest om een supplement in te nemen, moet je deze specifiek gebruiken voor een bepaalde soort inspanning (elk supplement heeft zijn eigen voor- en nadelen) én moet je dit doen volgens de hierboven beschreven perioden/tijdstippen en dosissen. Gebruik nooit overdosissen, deze zijn zinloos en gevaarlijk!

Een belangrijk gegeven is dat er veel zogezegde ‘ergogene voedingssupplementen’ circuleren op de markt, de meerderheid hiervan werkt echter niet zoals wordt verteld/gedacht. Er is namelijk nauwelijks een reglementering over beweringen waardoor een groot gevaar bestaat voor onzuiverheden in de producten, welke schadelijk kunnen zijn.

Supplementen van vitaminen en mineralen neem je enkel in wanneer je een aangetoond tekort hebt en dit wordt aangeraden door je arts.

Vind een expert

 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Willy Coosemans

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Ann Gillis

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • BVBA Samcon

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Plessers

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Justine Stevens

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Voeding Blessurepreventie Voeding
Voeding
Tour de France

Hoe eten de renners tijdens de Tour de France?

Sporter Blog Fietsen Voeding Voeding
Sluiten