Wat zijn voedingssupplementen en heb ik ze nodig?

Wat zijn voedingssupplementen en heb ik ze nodig?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Het lijkt wel een hype, het innemen van voedingssupplementen wanneer je sport. Maar wat zijn dat nu, voedingssupplementen? En moet je het internet wel geloven dat je deze supplementen nodig hebt als sporter?


Wat zijn sportvoedingssupplementen?

Een supplement is iets wat je neemt bovenop wat standaard is. Een voedingssupplement is dus een element uit je natuurlijke voeding (chemische stoffen) die je in een verhoogde concentratie en meestal zuiver gaat innemen, als aanvulling op je normale dagelijkse voeding. Meestal gaat het om een geconcentreerde bron van vitaminen, mineralen of andere voedingsstoffen. Zo heb je supplementen met aminozuren, antioxidanten, probiotica, glucosamine, creatine, … De lijst is eindeloos. Ook eiwitpoeders, zoals weiproteïneconcentraat, zijn voedingsupplementen.

In de sport wordt er vaak gesproken over ergogene supplementen, wat prestatieverbeterend betekent. Hier tegenover staan de ergolytische supplementen, welke prestatieverminderend werken en je dus beter maar vermijdt.

 

Sportvoeding en voedingssupplementen

Sportvoeding

Je kunt erover discussiëren of de sportdranken, gels of energierepen die sporters weleens eten, als supplementen moeten worden beschouwd. Voor veel sporters maken ze namelijk gewoon deel uit van hun normale voeding en ze worden tevens vaak buiten de sport geconsumeerd. Hoewel gezond en evenwichtig eten en drinken ook zonder die producten perfect mogelijk is, kunnen dergelijke ‘supplementen’ voor, tijdens en na het sporten nuttig en handig zijn voor een sporter om genoeg of extra energie en/of vocht binnen te krijgen, vooral als normale voedingsmiddelen niet meteen beschikbaar of minder praktisch zijn. Sportvoeding zijn dus producten die eerder worden gebruikt als vervanging van de normale voeding en bestaan uit een geconcentreerde bron van verscheidene nutriënten, aangeleverd in een gemakkelijk te consumeren vorm.

 

Ergogene supplementen

Ergogene voedingssupplementen bestaan tevens uit voedingsstoffen die je in om het even welk gewoon of natuurlijk voedingsmiddel vindt, maar hierbij gaat het over het innemen van één specifiek nutriënt als aanvulling op je normale dagelijkse voeding. Van deze producten is het bewezen dat ze prestatiebevorderend kunnen werken. Een voorbeeld van een ergogeen voedingssupplement is beta-alanine (niet-essentieel aminozuur), wat in vlees (spieren van dieren) zit. Je neemt ongeveer zo’n 0,4 gram beta-alanine per dag in bij normale voeding. Wanneer je hiervan een supplement inneemt in pilvorm, zit je aan ongeveer 5 gram per dag (als je dit gedurende vijf weken volhoudt), wat gelijk is aan het consumeren van twee volledige kippen per dag. Wel moet je als sporter met dit soort supplementen altijd zeer voorzichtig omspringen en je afvragen of ze echt nodig of nuttig zijn. Het risico is immers reëel dat je de aanbevolen dagelijkse (ADH) van (een) bepaalde voedingsstof(fen) overschrijdt en bovendien brengt (een te hoog) gebruik van ergogene supplementen vaak negatieve bijwerkingen met zich mee (bij beta-alanine zijn dit bijvoorbeeld tintelingen in je gezicht en je nagels).

Voedingssupplementen die prestatiebevorderend werken, worden ergogene supplementen genoemd.

 

Medische supplementen

Verder bestaan er supplementen die ontwikkeld werden om tekorten van bepaalde micronutriënten te herstellen en deze neem je dan ook enkel in als je effectief met een tekort kampt (aangetoond door je arts). Deze producten vallen onder de categorie van ‘medische supplementen’ en neem je enkel in op aanraden van je arts. Het gaat vaak om vitaminen en mineralen (micronutriënten) zoals ijzer, vitamine D, antioxidanten, zink en magnesium. Normaliter beschik je over voldoende van deze nutriënten wanneer je gevarieerd en gezond eet, maar wanneer je aan het afvallen bent of als je éénzijdige voeding consumeert, kunnen tekorten wel voorkomen. Dit geldt ook voor sporters. Voor hen is het extra belangrijk dat ze voldoen aan de dagelijkse behoefte van deze nutriënten aangezien een tekort sportprestaties negatief kunnen beïnvloeden. Dit supplementeren met oog op een prestatiebevorderend effect, is echter een foute keuze (tenzij je met een tekort zit).

 

Is het nodig dat ik (een) voedingssupplement(en) inneem?

Meestal niet nodig

Doorgaans zijn supplementen niet nodig voor een goede gezondheid, op voorwaarde dat je gezond, gevarieerd en voldoende eet. Wanneer er aangetoonde tekorten zijn (bijvoorbeeld vitamine D in de winter), kan het interessant zijn dit product te supplementeren als het wordt aangeraden door je dokter. Voor een goede sportprestatie is het innemen van supplementen onnodig voor 99% van de sporters. Met beter en meer trainen kom je veel verder. Voor de overige 1% elitesporters kan het innemen van (een) bepaald voedingssupplement(en) wel het verschil maken voor een goede prestatie, hoofdzakelijk om niet benadeeld te zijn t.o.v. de concurrenten die wel supplementeren (ergogene supplementen).

Het nemen van voedingsupplementen is niet nodig voor een goede gezondheid en is enkel nuttig voor elitesporters. De veiligheid van een supplement kan vaak niet gegarandeerd worden. 

 

Soms riskant

Van veel supplementen is het niet wetenschappelijk bewezen dat ze een nuttig effect hebben. In sommige gevallen en voor bepaalde categorieën van sporters, kinderen bijvoorbeeld, kunnen supplementen zelfs schadelijk zijn. Nog een risico is dat mensen supplementen slikken in plaats van gewoon gezond te eten. Om deze reden moet op alle verpakkingen van voedingssupplementen in België en Nederland worden vermeld dat ze niet als vervanging voor een gevarieerde voedingen mogen worden gebruikt.

 

Grijze zone

Voedingssupplementen zitten in de grijze zone tussen voedings- en geneesmiddelen. Enerzijds zijn ze, net als gewone voeding, vrij te koop en is er soms een smaakje aan toegevoegd om ze lekkerder te maken. Anderzijds neem je zo’n supplement niet in volgens je energiebehoefte of trek, maar per capsule, tablet of zakje poeder, zoals je dat met medicijnen doet. Bovendien schrijven artsen voedingssupplementen soms voor om tekorten of ziektes te voorkomen of te genezen.

Nog een teken van die grijze zone is dat supplementfabrikanten creatief hun best doen hun producten op zo’n manier met gezondheidskwaliteiten of prestatieverhogende eigenschappen te linken dat ze net niet onder de dopingregels of geneesmiddelenwet vallen. Doping is ronduit verboden en voor geneesmiddelen – ook die waarvoor je geen doktersbrief nodig hebt – gelden zeer strenge regels. Dat is anders met voedingssupplementen, die daardoor ook buiten de apotheek kunnen worden verkocht zoals in grootwarenhuizen en op het internet. Supplementen komen immers in je voeding voor waardoor ze niet verboden ‘kunnen’ worden, wat wel het geval is bij doping (soms lichaamsvreemde stoffen).

 

Veiligheid

Intussen moeten voedingssupplementen veilig zijn (zowel de inhoud als de dosering) om in Europa te mogen worden verkocht, wat makkelijker te controleren valt in de winkel dan op het internet. Zo kunnen de supplementen nog andere stoffen bevatten dan de ingrediënten waarvoor je ze koopt, welke verontreinigdkunnen zijn als je ze illegaal of via het internet bestelt. Je bent dan nooit helemaal zeker wat je inneemt. Het krioelt van valse claims en halve waarheden op het internet. Sommige producten bevatten niets, schadelijke stoffen of wel werkende maar illegale stoffen, en veel producten komen zelfs nooit in het lichaam waar ze moeten komen.

Sommige supplementen die op zich veilig zijn, kunnen gevaarlijk worden als sporters de aanbevolen dosis niet respecteren. Dat geldt eveneens voor ‘natuurlijke’ supplementen die je vaak hoger of veiliger inschat dan synthetische producten. Áls het bewezen is dat een supplement werkzaam is, betekent het niet dat dit per se 100 procent veilig is. De overheid controleert namelijk op veel ingrediënten maar niet op alle stoffen.

Het probleem met voedingssupplementen is dat je van hun verpakking niet kunt aflezen of ze én veilig én nuttig kunnen zijn voor een sporter als jij. Lijken beiden basisvoorwaarden vervuld, dan nog moet blijken of een supplement zo nuttig kan zijn dat het voor jou zijn prijs waard is, en of je datzelfde effect niet met een goedkopere voedingsaanpassing kunt realiseren.

Om al deze redenen is het raadzaam om je eerst te informeren bij je huis- of sportarts voor je een bepaald supplement inneemt. Het is namelijk van groot belang dat je een goede kennis hebt betreffende de werking van het supplement en de contra-indicaties, een juiste dosering inneemt van de juiste leverancier (zuiverheid!), op een juist tijdstip en in de juiste vorm.

 

Kijk ook eens naar Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Vind een expert

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • André Dewit

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Justine Stevens

 • Joris De Win

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Johan Roeykens

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Voeding
Sportdiëtist op de Paralympische Spelen

Sportdiëtist op de Spelen - Paralympics

Sporter Blog Voeding
Sluiten