Wat zijn voedingssupplementen en heb ik ze nodig?

Wat zijn voedingssupplementen en heb ik ze nodig?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Het lijkt wel een hype, het innemen van voedingssupplementen wanneer je sport. Maar wat zijn dat nu, voedingssupplementen? En moet je het internet wel geloven dat je deze supplementen nodig hebt als sporter?


Wat zijn sportvoedingssupplementen?

Een supplement is iets wat je neemt bovenop wat standaard is. Een voedingssupplement is dus een element uit je natuurlijke voeding (chemische stoffen) die je in een verhoogde concentratie en meestal zuiver gaat innemen, als aanvulling op je normale dagelijkse voeding. Meestal gaat het om een geconcentreerde bron van vitaminen, mineralen of andere voedingsstoffen. Zo heb je supplementen met aminozuren, antioxidanten, probiotica, glucosamine, creatine, … De lijst is eindeloos. Ook eiwitpoeders, zoals weiproteïneconcentraat, zijn voedingsupplementen.

In de sport wordt er vaak gesproken over ergogene supplementen, wat prestatieverbeterend betekent. Hier tegenover staan de ergolytische supplementen, welke prestatieverminderend werken en je dus beter maar vermijdt.

 

Sportvoeding en voedingssupplementen

Sportvoeding

Je kunt erover discussiëren of de sportdranken, gels of energierepen die sporters weleens eten, als supplementen moeten worden beschouwd. Voor veel sporters maken ze namelijk gewoon deel uit van hun normale voeding en ze worden tevens vaak buiten de sport geconsumeerd. Hoewel gezond en evenwichtig eten en drinken ook zonder die producten perfect mogelijk is, kunnen dergelijke ‘supplementen’ voor, tijdens en na het sporten nuttig en handig zijn voor een sporter om genoeg of extra energie en/of vocht binnen te krijgen, vooral als normale voedingsmiddelen niet meteen beschikbaar of minder praktisch zijn. Sportvoeding zijn dus producten die eerder worden gebruikt als vervanging van de normale voeding en bestaan uit een geconcentreerde bron van verscheidene nutriënten, aangeleverd in een gemakkelijk te consumeren vorm.

 

Ergogene supplementen

Ergogene voedingssupplementen bestaan tevens uit voedingsstoffen die je in om het even welk gewoon of natuurlijk voedingsmiddel vindt, maar hierbij gaat het over het innemen van één specifiek nutriënt als aanvulling op je normale dagelijkse voeding. Van deze producten is het bewezen dat ze prestatiebevorderend kunnen werken. Een voorbeeld van een ergogeen voedingssupplement is beta-alanine (niet-essentieel aminozuur), wat in vlees (spieren van dieren) zit. Je neemt ongeveer zo’n 0,4 gram beta-alanine per dag in bij normale voeding. Wanneer je hiervan een supplement inneemt in pilvorm, zit je aan ongeveer 5 gram per dag (als je dit gedurende vijf weken volhoudt), wat gelijk is aan het consumeren van twee volledige kippen per dag. Wel moet je als sporter met dit soort supplementen altijd zeer voorzichtig omspringen en je afvragen of ze echt nodig of nuttig zijn. Het risico is immers reëel dat je de aanbevolen dagelijkse (ADH) van (een) bepaalde voedingsstof(fen) overschrijdt en bovendien brengt (een te hoog) gebruik van ergogene supplementen vaak negatieve bijwerkingen met zich mee (bij beta-alanine zijn dit bijvoorbeeld tintelingen in je gezicht en je nagels).

Voedingssupplementen die prestatiebevorderend werken, worden ergogene supplementen genoemd.

 

Medische supplementen

Verder bestaan er supplementen die ontwikkeld werden om tekorten van bepaalde micronutriënten te herstellen en deze neem je dan ook enkel in als je effectief met een tekort kampt (aangetoond door je arts). Deze producten vallen onder de categorie van ‘medische supplementen’ en neem je enkel in op aanraden van je arts. Het gaat vaak om vitaminen en mineralen (micronutriënten) zoals ijzer, vitamine D, antioxidanten, zink en magnesium. Normaliter beschik je over voldoende van deze nutriënten wanneer je gevarieerd en gezond eet, maar wanneer je aan het afvallen bent of als je éénzijdige voeding consumeert, kunnen tekorten wel voorkomen. Dit geldt ook voor sporters. Voor hen is het extra belangrijk dat ze voldoen aan de dagelijkse behoefte van deze nutriënten aangezien een tekort sportprestaties negatief kunnen beïnvloeden. Dit supplementeren met oog op een prestatiebevorderend effect, is echter een foute keuze (tenzij je met een tekort zit).

 

Is het nodig dat ik (een) voedingssupplement(en) inneem?

Meestal niet nodig

Doorgaans zijn supplementen niet nodig voor een goede gezondheid, op voorwaarde dat je gezond, gevarieerd en voldoende eet. Wanneer er aangetoonde tekorten zijn (bijvoorbeeld vitamine D in de winter), kan het interessant zijn dit product te supplementeren als het wordt aangeraden door je dokter. Voor een goede sportprestatie is het innemen van supplementen onnodig voor 99% van de sporters. Met beter en meer trainen kom je veel verder. Voor de overige 1% elitesporters kan het innemen van (een) bepaald voedingssupplement(en) wel het verschil maken voor een goede prestatie, hoofdzakelijk om niet benadeeld te zijn t.o.v. de concurrenten die wel supplementeren (ergogene supplementen).

Het nemen van voedingsupplementen is niet nodig voor een goede gezondheid en is enkel nuttig voor elitesporters. De veiligheid van een supplement kan vaak niet gegarandeerd worden. 

 

Soms riskant

Van veel supplementen is het niet wetenschappelijk bewezen dat ze een nuttig effect hebben. In sommige gevallen en voor bepaalde categorieën van sporters, kinderen bijvoorbeeld, kunnen supplementen zelfs schadelijk zijn. Nog een risico is dat mensen supplementen slikken in plaats van gewoon gezond te eten. Om deze reden moet op alle verpakkingen van voedingssupplementen in België en Nederland worden vermeld dat ze niet als vervanging voor een gevarieerde voedingen mogen worden gebruikt.

 

Grijze zone

Voedingssupplementen zitten in de grijze zone tussen voedings- en geneesmiddelen. Enerzijds zijn ze, net als gewone voeding, vrij te koop en is er soms een smaakje aan toegevoegd om ze lekkerder te maken. Anderzijds neem je zo’n supplement niet in volgens je energiebehoefte of trek, maar per capsule, tablet of zakje poeder, zoals je dat met medicijnen doet. Bovendien schrijven artsen voedingssupplementen soms voor om tekorten of ziektes te voorkomen of te genezen.

Nog een teken van die grijze zone is dat supplementfabrikanten creatief hun best doen hun producten op zo’n manier met gezondheidskwaliteiten of prestatieverhogende eigenschappen te linken dat ze net niet onder de dopingregels of geneesmiddelenwet vallen. Doping is ronduit verboden en voor geneesmiddelen – ook die waarvoor je geen doktersbrief nodig hebt – gelden zeer strenge regels. Dat is anders met voedingssupplementen, die daardoor ook buiten de apotheek kunnen worden verkocht zoals in grootwarenhuizen en op het internet. Supplementen komen immers in je voeding voor waardoor ze niet verboden ‘kunnen’ worden, wat wel het geval is bij doping (soms lichaamsvreemde stoffen).

 

Veiligheid

Intussen moeten voedingssupplementen veilig zijn (zowel de inhoud als de dosering) om in Europa te mogen worden verkocht, wat makkelijker te controleren valt in de winkel dan op het internet. Zo kunnen de supplementen nog andere stoffen bevatten dan de ingrediënten waarvoor je ze koopt, welke verontreinigdkunnen zijn als je ze illegaal of via het internet bestelt. Je bent dan nooit helemaal zeker wat je inneemt. Het krioelt van valse claims en halve waarheden op het internet. Sommige producten bevatten niets, schadelijke stoffen of wel werkende maar illegale stoffen, en veel producten komen zelfs nooit in het lichaam waar ze moeten komen.

Sommige supplementen die op zich veilig zijn, kunnen gevaarlijk worden als sporters de aanbevolen dosis niet respecteren. Dat geldt eveneens voor ‘natuurlijke’ supplementen die je vaak hoger of veiliger inschat dan synthetische producten. Áls het bewezen is dat een supplement werkzaam is, betekent het niet dat dit per se 100 procent veilig is. De overheid controleert namelijk op veel ingrediënten maar niet op alle stoffen.

Het probleem met voedingssupplementen is dat je van hun verpakking niet kunt aflezen of ze én veilig én nuttig kunnen zijn voor een sporter als jij. Lijken beiden basisvoorwaarden vervuld, dan nog moet blijken of een supplement zo nuttig kan zijn dat het voor jou zijn prijs waard is, en of je datzelfde effect niet met een goedkopere voedingsaanpassing kunt realiseren.

Om al deze redenen is het raadzaam om je eerst te informeren bij je huis- of sportarts voor je een bepaald supplement inneemt. Het is namelijk van groot belang dat je een goede kennis hebt betreffende de werking van het supplement en de contra-indicaties, een juiste dosering inneemt van de juiste leverancier (zuiverheid!), op een juist tijdstip en in de juiste vorm.

 

Kijk ook eens naar Welke voedingssupplementen werken prestatiebevorderend en welke niet?

Vind een expert

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Peter Plessers

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ann Gillis

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • jana stevens

  Podoloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Nys

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Schiltz

 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Erik Van Lierde

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie Voeding
Sluiten