Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Sommige topsporters willen zo graag hun volgende wedstrijd winnen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Sport neemt hun hele leven over. Ze raken uit balans en verliezen hun langetermijnsperspectief. Zo kan overdreven focus op lichaamsgewicht uitmonden in een eetprobleem, en soms zelfs een echte eetstoornis.

Diverse internationale studies tonen aan dat topsporters een iets hoger risico op een eetprobleem lopen dan mensen die niet aan topsport doen. Dat geldt vooral voor vrouwelijke elitesporters in sporten met esthetische aspecten (zoals gymnastiek), sporten volgens gewichtscategorieën en duursporten. Uit een onderzoek van de KULeuven in 2013 blijkt weliswaar dat ook de gemiddelde Vlaamse topsporter in vergelijking met de doorsnee burger een licht verhoogd risico op eetproblemen loopt, maar dat hij of zij daarom nog geen eetstoornis heeft. Het probleem is echter dat niet alle eetproblemen of -stoornissen bij sporters worden herkend, en dat ze dus vaker voorkomen dan de cijfers doen uitschijnen of sporters willen toegeven. Veel sporters en zeker elitesporters waren altijd al bovengemiddeld gefocust op hun uiterlijk en onder druk van social media en sportapps kan die focus in sommige gevallen wel degelijk uit de hand lopen. 

Als recreatieve sporter loop je minder risico op eetproblemen, maar als je veel traint en te weinig eet of drinkt (vaak doordat je te sterk op je gewicht gefocust bent), dan ontstaat een negatieve energiebalans en wordt het risico dat ook jij een eetstoornis ontwikkelt reëel. Vandaar dit artikel over eetproblemen en eetstoornissen in de sport.

Eerst kom je meer te weten over het precieze verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis. Daarna bespreken we de vaakst voorkomende eetstoornissen bij sporters en de risicofactoren die tot problemen of stoornissen kunnen leiden. We geven ook aan hoe een coach hiermee het best omgaat. Wil je extra informatie over eetproblemen en -stoornissen in de sport, dan kan je ook doorklikken op de vermelde bronnen.

Wat is het verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis?

Bij een eetprobleem is het gezonde eetgedrag verstoord, waardoor de persoon in kwestie niet meer op een ontspannen of natuurlijke manier eet. Je hebt bijvoorbeeld regelmatig periodes dat je je overeet of dat je een maaltijd overslaat. Een eetprobleem kan op zichzelf staan maar het kan ook deel uitmaken van een eetstoornis. Bij zo'n eetstoornis gaat het verstoorde eetgedrag samen met problemen in de sociale omgang (zoals een sporter die zich terugtrekt of isoleert), problematische gedachten of gevoelens (bijvoorbeeld een laag zelfbeeld), lichamelijke problemen (zoals onder- of overgewicht) en een negatief lichaamsbeeld. Bij een eetstoornis kampt de sporter dus niet alleen met een eetprobleem, maar ook met een mentale stoornis

 

Meest voorkomende eetstoornissen

Je moet een onderscheid maken tussen enerzijds erkende eetstoornissen en anderzijds ongespecificeerde voeding- of eetstoornissen. Voor de erkende eetstoornissen gebruiken we de definities en criteria van het referentiewerk DSM-5 (vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’). Onderstaande eetstoornissen komen het meest voor in de sportwereld:

Anorexia nervosa

Bij anorexia nervosa is er sprake van een verstoord lichaamsbeeld en excessief diëten dat leidt tot ernstig gewichtverlies met een ziekelijke angst om dik te worden. Het zelfbeeld komt niet overeen met de realiteit en is zeer negatief.

Anorexia nervosa kan leiden tot onder meer hartproblemen (bijvoorbeeld ritmestoornissen zoals bradycardie en arrhytmie), maag-darmklachten, afwijkingen van het endocriene systeem, botmassaverlies en menstruatiestoornissen.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa  is de naam voor herhaalde episodes van eetbuien (binge eating) waarbij de persoon heel veel eet in een korte tijd (twee uur), controleverlies over het eetgedrag tijdens de episodes en herhaald onaangepast compenseren (braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicatie, uithongeren of overdreven sporten).

Deze eetstoornis kan leiden tot onder meer maag-darmklachten, onregelmatige menstruatie en keel- of tandproblemen. 

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis lijkt op bulimia nervosa maar de eetbui wordt na afloop niet gecompenseerd. Tijdens de epidsodes eet de persoon wel zeer grote hoeveelheden in een korte tijdsperiode en is er controlverlies over het eetgedrag.

Anorexia athletica

Bij anorexia athletica – een eetstoornis die, zoals de naam aangeeft, specifiek bij sporters voorkomt – bestaat er grote angst om gewicht bij te komen of dik te worden terwijl er juist van ondergewicht sprake is. De persoon vertoont  een gewichtsverlies van minstens 5% en traint te vaak of te hard

Vrouwelijke-sporterstriade

Vrouwelijke-sporterstriade, of female athlete triad, is de verouderde naam voor een combinatie van drie medische problemen:

1. verstoord eetgedrag (te lage energie-inname)

2. oligomenorroe of amenorroe (minder of geen maandstonden)

3. osteoporose of osteopenie (afname van de botsterkte)

Intussen geberuiken we de term RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports), die breder is. RED-S kan ook mannen treffen, zonder menstruatieproblemen dan.

Eetproblemen & -stoornissen   

Risicofactoren

Diverse factoren dragen bij tot het risico op een eetprobleem of -stoornis in de sport. Een van die factoren is de manier waarop een sporter denkt over succes en mislukking. Zo kan een sporter er zonder realistische aanleiding van overtuigd raken dat zijn of haar succes van een laag lichaamsgewicht en een laag vetpercentage afhangt, en - omgekeerd - dat mislukking met een hoog lichaamsgewicht en een hoog vetpercentage te maken heeft. Een andere risicofactor is gewichtgerelateerde coachingdruk, waarbij de coach bepaalde gewichtnormen vooropstelt die de sporter als druk ervaart, zoals een coach die een opmerking maakt over het gewicht of de verschijning van de sporter, een bepaald dieet promoot of een mislukking aan een "te hoog gewicht" wijt. Daarnaast kunnen sporters onderlinge gewichtgerelateerde druk ervaren, van elkaar dus. Ook een sportoutfit die veel lichaamsdelen bloot laat, zoals bij beachvolley, kan een risicofactor voor eetproblemen vormen. Nog andere risicofactoren zijn blessures, depressie, overtraining of seksueel misbruik.

 

Coaching van atleten met een eetprobleem of -stoornis

Wanneer je als coach vermoedt dat een sporter een eetprobleem of -stoornis heeft, dan is het belangrijk dat probeert aan te kaarten tijdens een open gesprek. Toon vooral je bezorgdheid over je vermoedens, focus op feiten, stel vooral geen diagnose en bestempel de sporter niet als probleem. Als de sporter het probleem erkent, ga dan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Ontkent de sporter het probleem, maar ben jij als coach niet overtuigd of gerustgesteld, duw dan niet meteen door maar probeer het gesprek op een later moment voor te zetten. Geef je sporter hoop.

 

Andere bronnen

Voor meer en specifiekere informatie is er een website waar de verschillende soorten eetproblemen worden besproken en waar sporters, trainers en ouders tips krijgen om eetproblemen tijdig te herkennen. De site werd ontwikkeld door Sport Vlaanderen en Eetexpert vzw en is als volgt opgebouwd:

 1. Eetproblemen in de sport. Ook in Vlaanderen?
 2. Welke eetstoornissen komen het vaakst voor?
 3. Ben je een (top)sporter?
 4. Ben je trainer of betrokken bij de omkadering van een (top)sporter?
 5. Ben je ouder van een (top)sporter?

Ook heel interessant is de blogpost over het RED-S syndroom van sportdiëtiste Inge De Ridder.

Vind een expert

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Carl De Crée

 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Training
Ramadan.png

Sporten tijdens de Ramadan

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Training Voeding Gezond Sporten
Sluiten