Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Sommige topsporters willen zo graag hun volgende wedstrijd winnen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Sport neemt hun hele leven over. Ze raken uit balans en verliezen hun langetermijnsperspectief. Zo kan overdreven focus op lichaamsgewicht uitmonden in een eetprobleem, en soms zelfs een echte eetstoornis.

Diverse internationale studies tonen aan dat topsporters een iets hoger risico op een eetprobleem lopen dan mensen die niet aan topsport doen. Dat geldt vooral voor vrouwelijke elitesporters in sporten met esthetische aspecten (zoals gymnastiek), sporten volgens gewichtscategorieën en duursporten. Uit een onderzoek van de KULeuven in 2013 blijkt weliswaar dat ook de gemiddelde Vlaamse topsporter in vergelijking met de doorsnee burger een licht verhoogd risico op eetproblemen loopt, maar dat hij of zij daarom nog geen eetstoornis heeft. Het probleem is echter dat niet alle eetproblemen of -stoornissen bij sporters worden herkend, en dat ze dus vaker voorkomen dan de cijfers doen uitschijnen of sporters willen toegeven. Veel sporters en zeker elitesporters waren altijd al bovengemiddeld gefocust op hun uiterlijk en onder druk van social media en sportapps kan die focus in sommige gevallen wel degelijk uit de hand lopen. 

Als recreatieve sporter loop je minder risico op eetproblemen, maar als je veel traint en te weinig eet of drinkt (vaak doordat je te sterk op je gewicht gefocust bent), dan ontstaat een negatieve energiebalans en wordt het risico dat ook jij een eetstoornis ontwikkelt reëel. Vandaar dit artikel over eetproblemen en eetstoornissen in de sport.

Eerst kom je meer te weten over het precieze verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis. Daarna bespreken we de vaakst voorkomende eetstoornissen bij sporters en de risicofactoren die tot problemen of stoornissen kunnen leiden. We geven ook aan hoe een coach hiermee het best omgaat. Wil je extra informatie over eetproblemen en -stoornissen in de sport, dan kan je ook doorklikken op de vermelde bronnen.

Wat is het verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis?

Bij een eetprobleem is het gezonde eetgedrag verstoord, waardoor de persoon in kwestie niet meer op een ontspannen of natuurlijke manier eet. Je hebt bijvoorbeeld regelmatig periodes dat je je overeet of dat je een maaltijd overslaat. Een eetprobleem kan op zichzelf staan maar het kan ook deel uitmaken van een eetstoornis. Bij zo'n eetstoornis gaat het verstoorde eetgedrag samen met problemen in de sociale omgang (zoals een sporter die zich terugtrekt of isoleert), problematische gedachten of gevoelens (bijvoorbeeld een laag zelfbeeld), lichamelijke problemen (zoals onder- of overgewicht) en een negatief lichaamsbeeld. Bij een eetstoornis kampt de sporter dus niet alleen met een eetprobleem, maar ook met een mentale stoornis

 

Meest voorkomende eetstoornissen

Je moet een onderscheid maken tussen enerzijds erkende eetstoornissen en anderzijds ongespecificeerde voeding- of eetstoornissen. Voor de erkende eetstoornissen gebruiken we de definities en criteria van het referentiewerk DSM-5 (vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’). Onderstaande eetstoornissen komen het meest voor in de sportwereld:

Anorexia nervosa

Bij anorexia nervosa is er sprake van een verstoord lichaamsbeeld en excessief diëten dat leidt tot ernstig gewichtverlies met een ziekelijke angst om dik te worden. Het zelfbeeld komt niet overeen met de realiteit en is zeer negatief.

Anorexia nervosa kan leiden tot onder meer hartproblemen (bijvoorbeeld ritmestoornissen zoals bradycardie en arrhytmie), maag-darmklachten, afwijkingen van het endocriene systeem, botmassaverlies en menstruatiestoornissen.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa  is de naam voor herhaalde episodes van eetbuien (binge eating) waarbij de persoon heel veel eet in een korte tijd (twee uur), controleverlies over het eetgedrag tijdens de episodes en herhaald onaangepast compenseren (braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicatie, uithongeren of overdreven sporten).

Deze eetstoornis kan leiden tot onder meer maag-darmklachten, onregelmatige menstruatie en keel- of tandproblemen. 

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis lijkt op bulimia nervosa maar de eetbui wordt na afloop niet gecompenseerd. Tijdens de epidsodes eet de persoon wel zeer grote hoeveelheden in een korte tijdsperiode en is er controlverlies over het eetgedrag.

Anorexia athletica

Bij anorexia athletica – een eetstoornis die, zoals de naam aangeeft, specifiek bij sporters voorkomt – bestaat er grote angst om gewicht bij te komen of dik te worden terwijl er juist van ondergewicht sprake is. De persoon vertoont  een gewichtsverlies van minstens 5% en traint te vaak of te hard

Vrouwelijke-sporterstriade

Vrouwelijke-sporterstriade, of female athlete triad, is de verouderde naam voor een combinatie van drie medische problemen:

1. verstoord eetgedrag (te lage energie-inname)

2. oligomenorroe of amenorroe (minder of geen maandstonden)

3. osteoporose of osteopenie (afname van de botsterkte)

Intussen geberuiken we de term RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports), die breder is. RED-S kan ook mannen treffen, zonder menstruatieproblemen dan.

Eetproblemen & -stoornissen   

Risicofactoren

Diverse factoren dragen bij tot het risico op een eetprobleem of -stoornis in de sport. Een van die factoren is de manier waarop een sporter denkt over succes en mislukking. Zo kan een sporter er zonder realistische aanleiding van overtuigd raken dat zijn of haar succes van een laag lichaamsgewicht en een laag vetpercentage afhangt, en - omgekeerd - dat mislukking met een hoog lichaamsgewicht en een hoog vetpercentage te maken heeft. Een andere risicofactor is gewichtgerelateerde coachingdruk, waarbij de coach bepaalde gewichtnormen vooropstelt die de sporter als druk ervaart, zoals een coach die een opmerking maakt over het gewicht of de verschijning van de sporter, een bepaald dieet promoot of een mislukking aan een "te hoog gewicht" wijt. Daarnaast kunnen sporters onderlinge gewichtgerelateerde druk ervaren, van elkaar dus. Ook een sportoutfit die veel lichaamsdelen bloot laat, zoals bij beachvolley, kan een risicofactor voor eetproblemen vormen. Nog andere risicofactoren zijn blessures, depressie, overtraining of seksueel misbruik.

 

Coaching van atleten met een eetprobleem of -stoornis

Wanneer je als coach vermoedt dat een sporter een eetprobleem of -stoornis heeft, dan is het belangrijk dat probeert aan te kaarten tijdens een open gesprek. Toon vooral je bezorgdheid over je vermoedens, focus op feiten, stel vooral geen diagnose en bestempel de sporter niet als probleem. Als de sporter het probleem erkent, ga dan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Ontkent de sporter het probleem, maar ben jij als coach niet overtuigd of gerustgesteld, duw dan niet meteen door maar probeer het gesprek op een later moment voor te zetten. Geef je sporter hoop.

 

Andere bronnen

Voor meer en specifiekere informatie is er een website waar de verschillende soorten eetproblemen worden besproken en waar sporters, trainers en ouders tips krijgen om eetproblemen tijdig te herkennen. De site werd ontwikkeld door Sport Vlaanderen en Eetexpert vzw en is als volgt opgebouwd:

 1. Eetproblemen in de sport. Ook in Vlaanderen?
 2. Welke eetstoornissen komen het vaakst voor?
 3. Ben je een (top)sporter?
 4. Ben je trainer of betrokken bij de omkadering van een (top)sporter?
 5. Ben je ouder van een (top)sporter?

Ook heel interessant is de blogpost over het RED-S syndroom van sportdiëtiste Inge De Ridder.

Vind een expert

 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie Voeding
Voeding
Beste sportdieet

Wat is het “beste dieet” om gewicht te verliezen en verlies van spiermassa te beperken?

Sporter Blog Voeding en eetgedrag Voeding
Sluiten