Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Sommige topsporters willen zo graag hun volgende wedstrijd winnen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Sport neemt hun hele leven over. Ze raken uit balans en verliezen hun langetermijnsperspectief. Zo kan overdreven focus op lichaamsgewicht uitmonden in een eetprobleem, en soms zelfs een echte eetstoornis.

Diverse internationale studies tonen aan dat topsporters een iets hoger risico op een eetprobleem lopen dan mensen die niet aan topsport doen. Dat geldt vooral voor vrouwelijke elitesporters in sporten met esthetische aspecten (zoals gymnastiek), sporten volgens gewichtscategorieën en duursporten. Uit een onderzoek van de KULeuven in 2013 blijkt weliswaar dat ook de gemiddelde Vlaamse topsporter in vergelijking met de doorsnee burger een licht verhoogd risico op eetproblemen loopt, maar dat hij of zij daarom nog geen eetstoornis heeft. Het probleem is echter dat niet alle eetproblemen of -stoornissen bij sporters worden herkend, en dat ze dus vaker voorkomen dan de cijfers doen uitschijnen of sporters willen toegeven. Veel sporters en zeker elitesporters waren altijd al bovengemiddeld gefocust op hun uiterlijk en onder druk van social media en sportapps kan die focus in sommige gevallen wel degelijk uit de hand lopen. 

Als recreatieve sporter loop je minder risico op eetproblemen, maar als je veel traint en te weinig eet of drinkt (vaak doordat je te sterk op je gewicht gefocust bent), dan ontstaat een negatieve energiebalans en wordt het risico dat ook jij een eetstoornis ontwikkelt reëel. Vandaar dit artikel over eetproblemen en eetstoornissen in de sport.

Eerst kom je meer te weten over het precieze verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis. Daarna bespreken we de vaakst voorkomende eetstoornissen bij sporters en de risicofactoren die tot problemen of stoornissen kunnen leiden. We geven ook aan hoe een coach hiermee het best omgaat. Wil je extra informatie over eetproblemen en -stoornissen in de sport, dan kan je ook doorklikken op de vermelde bronnen.

Wat is het verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis?

Bij een eetprobleem is het gezonde eetgedrag verstoord, waardoor de persoon in kwestie niet meer op een ontspannen of natuurlijke manier eet. Je hebt bijvoorbeeld regelmatig periodes dat je je overeet of dat je een maaltijd overslaat. Een eetprobleem kan op zichzelf staan maar het kan ook deel uitmaken van een eetstoornis. Bij zo'n eetstoornis gaat het verstoorde eetgedrag samen met problemen in de sociale omgang (zoals een sporter die zich terugtrekt of isoleert), problematische gedachten of gevoelens (bijvoorbeeld een laag zelfbeeld), lichamelijke problemen (zoals onder- of overgewicht) en een negatief lichaamsbeeld. Bij een eetstoornis kampt de sporter dus niet alleen met een eetprobleem, maar ook met een mentale stoornis

 

Meest voorkomende eetstoornissen

Je moet een onderscheid maken tussen enerzijds erkende eetstoornissen en anderzijds ongespecificeerde voeding- of eetstoornissen. Voor de erkende eetstoornissen gebruiken we de definities en criteria van het referentiewerk DSM-5 (vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’). Onderstaande eetstoornissen komen het meest voor in de sportwereld:

Anorexia nervosa

Bij anorexia nervosa is er sprake van een verstoord lichaamsbeeld en excessief diëten dat leidt tot ernstig gewichtverlies met een ziekelijke angst om dik te worden. Het zelfbeeld komt niet overeen met de realiteit en is zeer negatief.

Anorexia nervosa kan leiden tot onder meer hartproblemen (bijvoorbeeld ritmestoornissen zoals bradycardie en arrhytmie), maag-darmklachten, afwijkingen van het endocriene systeem, botmassaverlies en menstruatiestoornissen.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa  is de naam voor herhaalde episodes van eetbuien (binge eating) waarbij de persoon heel veel eet in een korte tijd (twee uur), controleverlies over het eetgedrag tijdens de episodes en herhaald onaangepast compenseren (braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicatie, uithongeren of overdreven sporten).

Deze eetstoornis kan leiden tot onder meer maag-darmklachten, onregelmatige menstruatie en keel- of tandproblemen. 

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis lijkt op bulimia nervosa maar de eetbui wordt na afloop niet gecompenseerd. Tijdens de epidsodes eet de persoon wel zeer grote hoeveelheden in een korte tijdsperiode en is er controlverlies over het eetgedrag.

Anorexia athletica

Bij anorexia athletica – een eetstoornis die, zoals de naam aangeeft, specifiek bij sporters voorkomt – bestaat er grote angst om gewicht bij te komen of dik te worden terwijl er juist van ondergewicht sprake is. De persoon vertoont  een gewichtsverlies van minstens 5% en traint te vaak of te hard

Vrouwelijke-sporterstriade

Vrouwelijke-sporterstriade, of female athlete triad, is de verouderde naam voor een combinatie van drie medische problemen:

1. verstoord eetgedrag (te lage energie-inname)

2. oligomenorroe of amenorroe (minder of geen maandstonden)

3. osteoporose of osteopenie (afname van de botsterkte)

Intussen geberuiken we de term RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports), die breder is. RED-S kan ook mannen treffen, zonder menstruatieproblemen dan.

Eetproblemen & -stoornissen   

Risicofactoren

Diverse factoren dragen bij tot het risico op een eetprobleem of -stoornis in de sport. Een van die factoren is de manier waarop een sporter denkt over succes en mislukking. Zo kan een sporter er zonder realistische aanleiding van overtuigd raken dat zijn of haar succes van een laag lichaamsgewicht en een laag vetpercentage afhangt, en - omgekeerd - dat mislukking met een hoog lichaamsgewicht en een hoog vetpercentage te maken heeft. Een andere risicofactor is gewichtgerelateerde coachingdruk, waarbij de coach bepaalde gewichtnormen vooropstelt die de sporter als druk ervaart, zoals een coach die een opmerking maakt over het gewicht of de verschijning van de sporter, een bepaald dieet promoot of een mislukking aan een "te hoog gewicht" wijt. Daarnaast kunnen sporters onderlinge gewichtgerelateerde druk ervaren, van elkaar dus. Ook een sportoutfit die veel lichaamsdelen bloot laat, zoals bij beachvolley, kan een risicofactor voor eetproblemen vormen. Nog andere risicofactoren zijn blessures, depressie, overtraining of seksueel misbruik.

 

Coaching van atleten met een eetprobleem of -stoornis

Wanneer je als coach vermoedt dat een sporter een eetprobleem of -stoornis heeft, dan is het belangrijk dat probeert aan te kaarten tijdens een open gesprek. Toon vooral je bezorgdheid over je vermoedens, focus op feiten, stel vooral geen diagnose en bestempel de sporter niet als probleem. Als de sporter het probleem erkent, ga dan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Ontkent de sporter het probleem, maar ben jij als coach niet overtuigd of gerustgesteld, duw dan niet meteen door maar probeer het gesprek op een later moment voor te zetten. Geef je sporter hoop.

 

Andere bronnen

Voor meer en specifiekere informatie is er een website waar de verschillende soorten eetproblemen worden besproken en waar sporters, trainers en ouders tips krijgen om eetproblemen tijdig te herkennen. De site werd ontwikkeld door Sport Vlaanderen en Eetexpert vzw en is als volgt opgebouwd:

 1. Eetproblemen in de sport. Ook in Vlaanderen?
 2. Welke eetstoornissen komen het vaakst voor?
 3. Ben je een (top)sporter?
 4. Ben je trainer of betrokken bij de omkadering van een (top)sporter?
 5. Ben je ouder van een (top)sporter?

Ook heel interessant is de blogpost over het RED-S syndroom van sportdiëtiste Inge De Ridder.

Vind een expert

 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • BVBA Samcon

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Trees Dooms

 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Erik Van Lierde

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie Voeding
Voeding
Voeding voor spieropbouw

Voeding voor spieropbouw

Sporter Blog Voeding en eetgedrag Voeding
Sluiten