Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Sommige topsporters willen zo graag hun volgende wedstrijd winnen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Sport neemt hun hele leven over. Ze raken uit balans en verliezen hun langetermijnsperspectief. Zo kan overdreven focus op lichaamsgewicht uitmonden in een eetprobleem, en soms zelfs een echte eetstoornis.

Diverse internationale studies tonen aan dat topsporters een iets hoger risico op een eetprobleem lopen dan mensen die niet aan topsport doen. Dat geldt vooral voor vrouwelijke elitesporters in sporten met esthetische aspecten (zoals gymnastiek), sporten volgens gewichtscategorieën en duursporten. Uit een onderzoek van de KULeuven in 2013 blijkt weliswaar dat ook de gemiddelde Vlaamse topsporter in vergelijking met de doorsnee burger een licht verhoogd risico op eetproblemen loopt, maar dat hij of zij daarom nog geen eetstoornis heeft. Het probleem is echter dat niet alle eetproblemen of -stoornissen bij sporters worden herkend, en dat ze dus vaker voorkomen dan de cijfers doen uitschijnen of sporters willen toegeven. Veel sporters en zeker elitesporters waren altijd al bovengemiddeld gefocust op hun uiterlijk en onder druk van social media en sportapps kan die focus in sommige gevallen wel degelijk uit de hand lopen. 

Als recreatieve sporter loop je minder risico op eetproblemen, maar als je veel traint en te weinig eet of drinkt (vaak doordat je te sterk op je gewicht gefocust bent), dan ontstaat een negatieve energiebalans en wordt het risico dat ook jij een eetstoornis ontwikkelt reëel. Vandaar dit artikel over eetproblemen en eetstoornissen in de sport.

Eerst kom je meer te weten over het precieze verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis. Daarna bespreken we de vaakst voorkomende eetstoornissen bij sporters en de risicofactoren die tot problemen of stoornissen kunnen leiden. We geven ook aan hoe een coach hiermee het best omgaat. Wil je extra informatie over eetproblemen en -stoornissen in de sport, dan kan je ook doorklikken op de vermelde bronnen.

Wat is het verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis?

Bij een eetprobleem is het gezonde eetgedrag verstoord, waardoor de persoon in kwestie niet meer op een ontspannen of natuurlijke manier eet. Je hebt bijvoorbeeld regelmatig periodes dat je je overeet of dat je een maaltijd overslaat. Een eetprobleem kan op zichzelf staan maar het kan ook deel uitmaken van een eetstoornis. Bij zo'n eetstoornis gaat het verstoorde eetgedrag samen met problemen in de sociale omgang (zoals een sporter die zich terugtrekt of isoleert), problematische gedachten of gevoelens (bijvoorbeeld een laag zelfbeeld), lichamelijke problemen (zoals onder- of overgewicht) en een negatief lichaamsbeeld. Bij een eetstoornis kampt de sporter dus niet alleen met een eetprobleem, maar ook met een mentale stoornis

 

Meest voorkomende eetstoornissen

Je moet een onderscheid maken tussen enerzijds erkende eetstoornissen en anderzijds ongespecificeerde voeding- of eetstoornissen. Voor de erkende eetstoornissen gebruiken we de definities en criteria van het referentiewerk DSM-5 (vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’). Onderstaande eetstoornissen komen het meest voor in de sportwereld:

Anorexia nervosa

Bij anorexia nervosa is er sprake van een verstoord lichaamsbeeld en excessief diëten dat leidt tot ernstig gewichtverlies met een ziekelijke angst om dik te worden. Het zelfbeeld komt niet overeen met de realiteit en is zeer negatief.

Anorexia nervosa kan leiden tot onder meer hartproblemen (bijvoorbeeld ritmestoornissen zoals bradycardie en arrhytmie), maag-darmklachten, afwijkingen van het endocriene systeem, botmassaverlies en menstruatiestoornissen.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa  is de naam voor herhaalde episodes van eetbuien (binge eating) waarbij de persoon heel veel eet in een korte tijd (twee uur), controleverlies over het eetgedrag tijdens de episodes en herhaald onaangepast compenseren (braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicatie, uithongeren of overdreven sporten).

Deze eetstoornis kan leiden tot onder meer maag-darmklachten, onregelmatige menstruatie en keel- of tandproblemen. 

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis lijkt op bulimia nervosa maar de eetbui wordt na afloop niet gecompenseerd. Tijdens de epidsodes eet de persoon wel zeer grote hoeveelheden in een korte tijdsperiode en is er controlverlies over het eetgedrag.

Anorexia athletica

Bij anorexia athletica – een eetstoornis die, zoals de naam aangeeft, specifiek bij sporters voorkomt – bestaat er grote angst om gewicht bij te komen of dik te worden terwijl er juist van ondergewicht sprake is. De persoon vertoont  een gewichtsverlies van minstens 5% en traint te vaak of te hard

Vrouwelijke-sporterstriade

Vrouwelijke-sporterstriade, of female athlete triad, is de verouderde naam voor een combinatie van drie medische problemen:

1. verstoord eetgedrag (te lage energie-inname)

2. oligomenorroe of amenorroe (minder of geen maandstonden)

3. osteoporose of osteopenie (afname van de botsterkte)

Intussen geberuiken we de term RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports), die breder is. RED-S kan ook mannen treffen, zonder menstruatieproblemen dan.

Eetproblemen & -stoornissen   

Risicofactoren

Diverse factoren dragen bij tot het risico op een eetprobleem of -stoornis in de sport. Een van die factoren is de manier waarop een sporter denkt over succes en mislukking. Zo kan een sporter er zonder realistische aanleiding van overtuigd raken dat zijn of haar succes van een laag lichaamsgewicht en een laag vetpercentage afhangt, en - omgekeerd - dat mislukking met een hoog lichaamsgewicht en een hoog vetpercentage te maken heeft. Een andere risicofactor is gewichtgerelateerde coachingdruk, waarbij de coach bepaalde gewichtnormen vooropstelt die de sporter als druk ervaart, zoals een coach die een opmerking maakt over het gewicht of de verschijning van de sporter, een bepaald dieet promoot of een mislukking aan een "te hoog gewicht" wijt. Daarnaast kunnen sporters onderlinge gewichtgerelateerde druk ervaren, van elkaar dus. Ook een sportoutfit die veel lichaamsdelen bloot laat, zoals bij beachvolley, kan een risicofactor voor eetproblemen vormen. Nog andere risicofactoren zijn blessures, depressie, overtraining of seksueel misbruik.

 

Coaching van atleten met een eetprobleem of -stoornis

Wanneer je als coach vermoedt dat een sporter een eetprobleem of -stoornis heeft, dan is het belangrijk dat probeert aan te kaarten tijdens een open gesprek. Toon vooral je bezorgdheid over je vermoedens, focus op feiten, stel vooral geen diagnose en bestempel de sporter niet als probleem. Als de sporter het probleem erkent, ga dan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Ontkent de sporter het probleem, maar ben jij als coach niet overtuigd of gerustgesteld, duw dan niet meteen door maar probeer het gesprek op een later moment voor te zetten. Geef je sporter hoop.

 

Andere bronnen

Voor meer en specifiekere informatie is er een website waar de verschillende soorten eetproblemen worden besproken en waar sporters, trainers en ouders tips krijgen om eetproblemen tijdig te herkennen. De site werd ontwikkeld door Sport Vlaanderen en Eetexpert vzw en is als volgt opgebouwd:

 1. Eetproblemen in de sport. Ook in Vlaanderen?
 2. Welke eetstoornissen komen het vaakst voor?
 3. Ben je een (top)sporter?
 4. Ben je trainer of betrokken bij de omkadering van een (top)sporter?
 5. Ben je ouder van een (top)sporter?

Ook heel interessant is de blogpost over het RED-S syndroom van sportdiëtiste Inge De Ridder.

Vind een expert

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Johan Roeykens

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Trees Dooms

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie Voeding
Sluiten