Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding Voeding

Sommige topsporters willen zo graag hun volgende wedstrijd winnen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Sport neemt hun hele leven over. Ze raken uit balans en verliezen hun langetermijnsperspectief. Zo kan overdreven focus op lichaamsgewicht uitmonden in een eetprobleem, en soms zelfs een echte eetstoornis.

Diverse internationale studies tonen aan dat topsporters een iets hoger risico op een eetprobleem lopen dan mensen die niet aan topsport doen. Dat geldt vooral voor vrouwelijke elitesporters in sporten met esthetische aspecten (zoals gymnastiek), sporten volgens gewichtscategorieën en duursporten. Uit een onderzoek van de KULeuven in 2013 blijkt weliswaar dat ook de gemiddelde Vlaamse topsporter in vergelijking met de doorsnee burger een licht verhoogd risico op eetproblemen loopt, maar dat hij of zij daarom nog geen eetstoornis heeft. Het probleem is echter dat niet alle eetproblemen of -stoornissen bij sporters worden herkend, en dat ze dus vaker voorkomen dan de cijfers doen uitschijnen of sporters willen toegeven. Veel sporters en zeker elitesporters waren altijd al bovengemiddeld gefocust op hun uiterlijk en onder druk van social media en sportapps kan die focus in sommige gevallen wel degelijk uit de hand lopen. 

Als recreatieve sporter loop je minder risico op eetproblemen, maar als je veel traint en te weinig eet of drinkt (vaak doordat je te sterk op je gewicht gefocust bent), dan ontstaat een negatieve energiebalans en wordt het risico dat ook jij een eetstoornis ontwikkelt reëel. Vandaar dit artikel over eetproblemen en eetstoornissen in de sport.

Eerst kom je meer te weten over het precieze verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis. Daarna bespreken we de vaakst voorkomende eetstoornissen bij sporters en de risicofactoren die tot problemen of stoornissen kunnen leiden. We geven ook aan hoe een coach hiermee het best omgaat. Wil je extra informatie over eetproblemen en -stoornissen in de sport, dan kan je ook doorklikken op de vermelde bronnen.

Wat is het verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis?

Bij een eetprobleem is het gezonde eetgedrag verstoord, waardoor de persoon in kwestie niet meer op een ontspannen of natuurlijke manier eet. Je hebt bijvoorbeeld regelmatig periodes dat je je overeet of dat je een maaltijd overslaat. Een eetprobleem kan op zichzelf staan maar het kan ook deel uitmaken van een eetstoornis. Bij zo'n eetstoornis gaat het verstoorde eetgedrag samen met problemen in de sociale omgang (zoals een sporter die zich terugtrekt of isoleert), problematische gedachten of gevoelens (bijvoorbeeld een laag zelfbeeld), lichamelijke problemen (zoals onder- of overgewicht) en een negatief lichaamsbeeld. Bij een eetstoornis kampt de sporter dus niet alleen met een eetprobleem, maar ook met een mentale stoornis

 

Meest voorkomende eetstoornissen

Je moet een onderscheid maken tussen enerzijds erkende eetstoornissen en anderzijds ongespecificeerde voeding- of eetstoornissen. Voor de erkende eetstoornissen gebruiken we de definities en criteria van het referentiewerk DSM-5 (vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’). Onderstaande eetstoornissen komen het meest voor in de sportwereld:

Anorexia nervosa

Bij anorexia nervosa is er sprake van een verstoord lichaamsbeeld en excessief diëten dat leidt tot ernstig gewichtverlies met een ziekelijke angst om dik te worden. Het zelfbeeld komt niet overeen met de realiteit en is zeer negatief.

Anorexia nervosa kan leiden tot onder meer hartproblemen (bijvoorbeeld ritmestoornissen zoals bradycardie en arrhytmie), maag-darmklachten, afwijkingen van het endocriene systeem, botmassaverlies en menstruatiestoornissen.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa  is de naam voor herhaalde episodes van eetbuien (binge eating) waarbij de persoon heel veel eet in een korte tijd (twee uur), controleverlies over het eetgedrag tijdens de episodes en herhaald onaangepast compenseren (braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicatie, uithongeren of overdreven sporten).

Deze eetstoornis kan leiden tot onder meer maag-darmklachten, onregelmatige menstruatie en keel- of tandproblemen. 

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis lijkt op bulimia nervosa maar de eetbui wordt na afloop niet gecompenseerd. Tijdens de epidsodes eet de persoon wel zeer grote hoeveelheden in een korte tijdsperiode en is er controlverlies over het eetgedrag.

Anorexia athletica

Bij anorexia athletica – een eetstoornis die, zoals de naam aangeeft, specifiek bij sporters voorkomt – bestaat er grote angst om gewicht bij te komen of dik te worden terwijl er juist van ondergewicht sprake is. De persoon vertoont  een gewichtsverlies van minstens 5% en traint te vaak of te hard

Vrouwelijke-sporterstriade

Vrouwelijke-sporterstriade, of female athlete triad, is de verouderde naam voor een combinatie van drie medische problemen:

1. verstoord eetgedrag (te lage energie-inname)

2. oligomenorroe of amenorroe (minder of geen maandstonden)

3. osteoporose of osteopenie (afname van de botsterkte)

Intussen geberuiken we de term RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports), die breder is. RED-S kan ook mannen treffen, zonder menstruatieproblemen dan.

Eetproblemen & -stoornissen   

Risicofactoren

Diverse factoren dragen bij tot het risico op een eetprobleem of -stoornis in de sport. Een van die factoren is de manier waarop een sporter denkt over succes en mislukking. Zo kan een sporter er zonder realistische aanleiding van overtuigd raken dat zijn of haar succes van een laag lichaamsgewicht en een laag vetpercentage afhangt, en - omgekeerd - dat mislukking met een hoog lichaamsgewicht en een hoog vetpercentage te maken heeft. Een andere risicofactor is gewichtgerelateerde coachingdruk, waarbij de coach bepaalde gewichtnormen vooropstelt die de sporter als druk ervaart, zoals een coach die een opmerking maakt over het gewicht of de verschijning van de sporter, een bepaald dieet promoot of een mislukking aan een "te hoog gewicht" wijt. Daarnaast kunnen sporters onderlinge gewichtgerelateerde druk ervaren, van elkaar dus. Ook een sportoutfit die veel lichaamsdelen bloot laat, zoals bij beachvolley, kan een risicofactor voor eetproblemen vormen. Nog andere risicofactoren zijn blessures, depressie, overtraining of seksueel misbruik.

 

Coaching van atleten met een eetprobleem of -stoornis

Wanneer je als coach vermoedt dat een sporter een eetprobleem of -stoornis heeft, dan is het belangrijk dat probeert aan te kaarten tijdens een open gesprek. Toon vooral je bezorgdheid over je vermoedens, focus op feiten, stel vooral geen diagnose en bestempel de sporter niet als probleem. Als de sporter het probleem erkent, ga dan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Ontkent de sporter het probleem, maar ben jij als coach niet overtuigd of gerustgesteld, duw dan niet meteen door maar probeer het gesprek op een later moment voor te zetten. Geef je sporter hoop.

 

Andere bronnen

Voor meer en specifiekere informatie is er een website waar de verschillende soorten eetproblemen worden besproken en waar sporters, trainers en ouders tips krijgen om eetproblemen tijdig te herkennen. De site werd ontwikkeld door Sport Vlaanderen en Eetexpert vzw en is als volgt opgebouwd:

 1. Eetproblemen in de sport. Ook in Vlaanderen?
 2. Welke eetstoornissen komen het vaakst voor?
 3. Ben je een (top)sporter?
 4. Ben je trainer of betrokken bij de omkadering van een (top)sporter?
 5. Ben je ouder van een (top)sporter?

Ook heel interessant is de blogpost over het RED-S syndroom van sportdiëtiste Inge De Ridder.

Vind een expert

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Bruno D'Hulster

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Voeding Blessurepreventie Voeding
Voeding
Tour de France

Hoe eten de renners tijdens de Tour de France?

Sporter Blog Fietsen Voeding Voeding
Sluiten