Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Welke eetproblemen en eetstoornissen kunnen sporters hebben en hoe komt dat?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Sommige topsporters willen zo graag hun volgende wedstrijd winnen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Sport neemt hun hele leven over. Ze raken uit balans en verliezen hun langetermijnsperspectief. Zo kan overdreven focus op lichaamsgewicht uitmonden in een eetprobleem, en soms zelfs een echte eetstoornis.

Diverse internationale studies tonen aan dat topsporters een iets hoger risico op een eetprobleem lopen dan mensen die niet aan topsport doen. Dat geldt vooral voor vrouwelijke elitesporters in sporten met esthetische aspecten (zoals gymnastiek), sporten volgens gewichtscategorieën en duursporten. Uit een onderzoek van de KULeuven in 2013 blijkt weliswaar dat ook de gemiddelde Vlaamse topsporter in vergelijking met de doorsnee burger een licht verhoogd risico op eetproblemen loopt, maar dat hij of zij daarom nog geen eetstoornis heeft. Het probleem is echter dat niet alle eetproblemen of -stoornissen bij sporters worden herkend, en dat ze dus vaker voorkomen dan de cijfers doen uitschijnen of sporters willen toegeven. Veel sporters en zeker elitesporters waren altijd al bovengemiddeld gefocust op hun uiterlijk en onder druk van social media en sportapps kan die focus in sommige gevallen wel degelijk uit de hand lopen. 

Als recreatieve sporter loop je minder risico op eetproblemen, maar als je veel traint en te weinig eet of drinkt (vaak doordat je te sterk op je gewicht gefocust bent), dan ontstaat een negatieve energiebalans en wordt het risico dat ook jij een eetstoornis ontwikkelt reëel. Vandaar dit artikel over eetproblemen en eetstoornissen in de sport.

Eerst kom je meer te weten over het precieze verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis. Daarna bespreken we de vaakst voorkomende eetstoornissen bij sporters en de risicofactoren die tot problemen of stoornissen kunnen leiden. We geven ook aan hoe een coach hiermee het best omgaat. Wil je extra informatie over eetproblemen en -stoornissen in de sport, dan kan je ook doorklikken op de vermelde bronnen.

Wat is het verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis?

Bij een eetprobleem is het gezonde eetgedrag verstoord, waardoor de persoon in kwestie niet meer op een ontspannen of natuurlijke manier eet. Je hebt bijvoorbeeld regelmatig periodes dat je je overeet of dat je een maaltijd overslaat. Een eetprobleem kan op zichzelf staan maar het kan ook deel uitmaken van een eetstoornis. Bij zo'n eetstoornis gaat het verstoorde eetgedrag samen met problemen in de sociale omgang (zoals een sporter die zich terugtrekt of isoleert), problematische gedachten of gevoelens (bijvoorbeeld een laag zelfbeeld), lichamelijke problemen (zoals onder- of overgewicht) en een negatief lichaamsbeeld. Bij een eetstoornis kampt de sporter dus niet alleen met een eetprobleem, maar ook met een mentale stoornis

 

Meest voorkomende eetstoornissen

Je moet een onderscheid maken tussen enerzijds erkende eetstoornissen en anderzijds ongespecificeerde voeding- of eetstoornissen. Voor de erkende eetstoornissen gebruiken we de definities en criteria van het referentiewerk DSM-5 (vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’). Onderstaande eetstoornissen komen het meest voor in de sportwereld:

Anorexia nervosa

Bij anorexia nervosa is er sprake van een verstoord lichaamsbeeld en excessief diëten dat leidt tot ernstig gewichtverlies met een ziekelijke angst om dik te worden. Het zelfbeeld komt niet overeen met de realiteit en is zeer negatief.

Anorexia nervosa kan leiden tot onder meer hartproblemen (bijvoorbeeld ritmestoornissen zoals bradycardie en arrhytmie), maag-darmklachten, afwijkingen van het endocriene systeem, botmassaverlies en menstruatiestoornissen.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa  is de naam voor herhaalde episodes van eetbuien (binge eating) waarbij de persoon heel veel eet in een korte tijd (twee uur), controleverlies over het eetgedrag tijdens de episodes en herhaald onaangepast compenseren (braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicatie, uithongeren of overdreven sporten).

Deze eetstoornis kan leiden tot onder meer maag-darmklachten, onregelmatige menstruatie en keel- of tandproblemen. 

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis lijkt op bulimia nervosa maar de eetbui wordt na afloop niet gecompenseerd. Tijdens de epidsodes eet de persoon wel zeer grote hoeveelheden in een korte tijdsperiode en is er controlverlies over het eetgedrag.

Anorexia athletica

Bij anorexia athletica – een eetstoornis die, zoals de naam aangeeft, specifiek bij sporters voorkomt – bestaat er grote angst om gewicht bij te komen of dik te worden terwijl er juist van ondergewicht sprake is. De persoon vertoont  een gewichtsverlies van minstens 5% en traint te vaak of te hard

Vrouwelijke-sporterstriade

Vrouwelijke-sporterstriade, of female athlete triad, is de verouderde naam voor een combinatie van drie medische problemen:

1. verstoord eetgedrag (te lage energie-inname)

2. oligomenorroe of amenorroe (minder of geen maandstonden)

3. osteoporose of osteopenie (afname van de botsterkte)

Intussen geberuiken we de term RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports), die breder is. RED-S kan ook mannen treffen, zonder menstruatieproblemen dan.

Eetproblemen & -stoornissen   

Risicofactoren

Diverse factoren dragen bij tot het risico op een eetprobleem of -stoornis in de sport. Een van die factoren is de manier waarop een sporter denkt over succes en mislukking. Zo kan een sporter er zonder realistische aanleiding van overtuigd raken dat zijn of haar succes van een laag lichaamsgewicht en een laag vetpercentage afhangt, en - omgekeerd - dat mislukking met een hoog lichaamsgewicht en een hoog vetpercentage te maken heeft. Een andere risicofactor is gewichtgerelateerde coachingdruk, waarbij de coach bepaalde gewichtnormen vooropstelt die de sporter als druk ervaart, zoals een coach die een opmerking maakt over het gewicht of de verschijning van de sporter, een bepaald dieet promoot of een mislukking aan een "te hoog gewicht" wijt. Daarnaast kunnen sporters onderlinge gewichtgerelateerde druk ervaren, van elkaar dus. Ook een sportoutfit die veel lichaamsdelen bloot laat, zoals bij beachvolley, kan een risicofactor voor eetproblemen vormen. Nog andere risicofactoren zijn blessures, depressie, overtraining of seksueel misbruik.

 

Coaching van atleten met een eetprobleem of -stoornis

Wanneer je als coach vermoedt dat een sporter een eetprobleem of -stoornis heeft, dan is het belangrijk dat probeert aan te kaarten tijdens een open gesprek. Toon vooral je bezorgdheid over je vermoedens, focus op feiten, stel vooral geen diagnose en bestempel de sporter niet als probleem. Als de sporter het probleem erkent, ga dan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Ontkent de sporter het probleem, maar ben jij als coach niet overtuigd of gerustgesteld, duw dan niet meteen door maar probeer het gesprek op een later moment voor te zetten. Geef je sporter hoop.

 

Andere bronnen

Voor meer en specifiekere informatie is er een website waar de verschillende soorten eetproblemen worden besproken en waar sporters, trainers en ouders tips krijgen om eetproblemen tijdig te herkennen. De site werd ontwikkeld door Sport Vlaanderen en Eetexpert vzw en is als volgt opgebouwd:

 1. Eetproblemen in de sport. Ook in Vlaanderen?
 2. Welke eetstoornissen komen het vaakst voor?
 3. Ben je een (top)sporter?
 4. Ben je trainer of betrokken bij de omkadering van een (top)sporter?
 5. Ben je ouder van een (top)sporter?

Ook heel interessant is de blogpost over het RED-S syndroom van sportdiëtiste Inge De Ridder.

Vind een expert

 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Johan Roeykens

 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Schiltz

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie Voeding
Sluiten