Wat zit er in sportdranken en welke moet ik drinken?

Wat zit er in sportdranken en welke moet ik drinken?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Drinken is van groot belang als je sport. In de eerste plaats wordt water aangeraden om te hydrateren, maar er bestaan ook andere mogelijkheden om te drinken tijdens het sporten, met name sportdranken. De naam zegt het zelf: het zijn dranken die je drinkt wanneer je sport en ze helpen je om je inspanning zo goed en zo lang mogelijk vol te houden dankzij hun specifieke eigenschappen. Ze bevatten namelijk naast water nog andere elementen die goed van pas komen tijdens het (lang en zwaar) sporten. Je kiest het best voor sportdranken als je minstens één uur intensief sport en/of als je enkel drinkt tijdens het sporten als er ‘water met een smaakje’ is.

Er bestaan een heleboel sportdranken maar voor welke kies je nu het beste wanneer en voor welke kies je beter niet? Om je wat wegwijs te maken in het uitgebreide assortiment leggen we de belangrijkste zaken rond sportdranken hieronder uit (basisbegrippen, ingrediënten). Met deze info overlopen we vervolgens de verschillende soorten sportdranken en geven we mee welke je het beste kiest in bepaalde omstandigheden. 

 

Wat doet een sportdrank?

Sportdranken zorgen voor hydratatie zodat je vochtbalans op peil blijft als je sport. Ze bestaan daarom voor een groot deel uit water dat aangereikt is met elektrolyten die de opname van water bevorderen (bijvoorbeeld zout). Verder bevatten ze vaak eveneens koolhydraten, water drinken met koolhydraten is namelijk een snelle en makkelijke manier om aan energie te komen tijdens het sporten (je moet hoe dan ook drinken). Het zijn snelle koolhydraten zodat je direct meer energie ter beschikking hebt en je bijvoorbeeld kan blijven lopen of fietsen en geen pauze hoeft te nemen. 

 

Basisbegrippen: elektrolyten en osmolaliteit

Om te begrijpen hoe sportdranken werken en welke je het best kiest, zijn enkele basisbegrippen van belang zoals ‘elektrolyt’ en ‘osmolaliteit’. Zo bezitten sportdranken elektrolyten en bepalen deze mede de osmolaliteit van de sportdranken.
 

Wat zijn nu juist, elektrolyten?

Elektrolyten zijn geladen deeltjes die aanwezig zijn in je bloed. Het gaat om deeltjes zoals natrium, calcium, magnesium, chloor en kalium. Je verliest deze elektrolyten tijdens het sporten via je zweet (denk maar aan de zoute smaak van zweet of het prikken van je ogen als hierin zweet terecht komt), waardoor het belangrijk is dat je deze elektrolyten terug aanvult. Door deze samen in te nemen met water, bevorderen elektrolyten de opname van water in je lichaam en zorgen ze er zo voor om je vochtbalans in stand te houden. De elektrolyten, en vooral de natriumdeeltjes, in sportdranken trekken het water waarin ze opgelost zijn als het ware mee in het bloed en zo tot in de cellen. 

Wat betekent nu juist, osmolaliteit?

Osmolaliteit is een term uit de biologie en verwijst naar ‘osmose’. Osmose is het proces waardoor een vloeistof door de (halfdoordringbare) wand van onze lichaamscellen stroomt. Dat proces wordt beïnvloed door de deeltjes (zouten en koolhydraten) die in de vloeistof (water) zijn opgelost. Water wilt zich namelijk zo verplaatsen door de wand van de lichaamscellen dat de concentratie van de opgeloste deeltjes in de lichaamscellen gelijk is aan de concentratie van de opgeloste deeltjes in de sportdrank die je hebt gedronken. De osmolaliteit van een drank is de concentratie van die opgeloste deeltjes. Een hoge osmolaliteit betekent dat er veel deeltjes in zitten.

  • Een drank met een minder deeltjes dan in ons bloed (lage osmolaliteit) is ‘hypotoon’ en wordt daardoor makkelijk opgenomen en vervoert in je lichaam.
  • Een drank met evenveel deeltjes als in het bloed is ‘isotoon’ en wordt daardoor makkelijk opgenomen en vervoert in je lichaam.
  • Een drank met meer deeltjes dan in ons bloed (hoge osmolaliteit) is ‘hypertoon’.

 Een sportdrank kan dus hypo-, iso- of hypertoon zijn, afhankelijk van de hoeveelheid koolhydraten en elektrolyten die ze bevat.

Hypo-, iso- en hypertoon 1

Wat zit er in een goede sportdrank?

Sportdranken zijn een samenstelling van verscheidene voedingsstoffen. Over het algemeen zijn de drie belangrijkste ingrediënten in een sportdrank waterkoolhydraten en natrium, deze zijn ‘noodzakelijk’. Verder kunnen sportdranken niet noodzakelijke voedingsstoffen bevatten zoals bijvoorbeeld vitaminen. Hierbij heb je als sporter echter niet echt baat. Een sporter die gezond eet, neemt genoeg vitaminen in en van deze in sportdranken ga je ook niet beter presteren. Mogelijk verhogen ze zelfs de osmolaliteit van de drank, wat nadelig kan zijn.

Water

Water is het ‘hoofdbestanddeel’ van een sportdrank en zorgt normaliter voor hydratatie tijdens het sporten. Belangrijk is dat dit koel (10-15°C) en zuiver water is, in België kan je dus kraantjeswater gebruiken als je je sportdrank zelf zou maken (let wel op voor kraantjeswater in het buitenland, indien dit niet zuiver is kies je daar voor flessenwater).

Koolhydraten

Naast water zullen veel sportdranken tevens koolhydraten bevatten, welke gebruikt worden om energie aan te leveren tijdens het sporten en zijn dus nodig als je langer dan een anderhalf uur tot twee uur intensief sport. De meest voorkomende koolhydraten in sportdranken zijn glucose, fructose, sucrose en maltodextrine. Let hier zeker met op want te veel koolhydraten innemen kan nadelig zijn voor je maag en darmen.

  • Glucose: wordt snel opgenomen in het bloed. Te veel glucose heeft echter een negatieve invloed op de osmolaliteit en ligt snel op je maag. Gebruik maximum 60 gram per liter.
  • Fructose: kan bij inname van grote hoeveelheden maagdarmproblemen veroorzaken. Gebruik maximum 30 gram per liter.
  • Sucrose: tafelsuiker. Gebruik maximum 100 gram per liter.
  • Maltodextrine: heeft minder effect op de osmolaliteit dan glucose, ligt minder op de maag en heeft bijna geen smaak. Dit is een goede keuze. Gebruik maximum 100 gram per liter.

Je lichaam kan maximaal 60 gram van één soort koolhydraten per uur verwerken. Wanneer je meer nodig hebt (bijvoorbeeld bij lange en zware inspanningen van langer dan 2,5u zoals marathon), kan je deze limitatie overkomen door Multiple Transportable Carbohydrates (MTC) in te nemen: een verhouding glucose:fructose van 2:1 (60 gram glucose samen met 30 gram fructose wordt het meeste gebruikt aangezien je 60 gram glucose per uur kan opnemen in je lichaam en 30 gram fructose per uur). Op deze manier wordt het snelst het meeste suiker getransporteerd naar je bloedbaan, zonder dat je last krijgt aan je darmen.

Natrium

Verder bevatten sportdranken eveneens natrium – wat iedereen kent als element van keukenzout of natriumchloride (NaCl) –, het belangrijkste elektrolyt. Natrium heeft verschillende functies: ten eerste stimuleert het het dorstgevoel waardoor je meer gaat drinken en ten tweede zorgt natrium er voor dat vocht beter wordt opgeslagen in de cellen en niet vlug verloren gaat via urine en zweet.

Sportdranken kunnen verschillende hoeveelheiden natrium bevatten. 10-30 mmol natrium per liter is een prima hoeveelheid, 30-50 mmol natrium per liter is optimaal bij vochtverlies en 50-90 mmol natrium per liter zorgt voor snelle rehydratatie (op voorwaarde dat de koolhydraten ook niet te hoog zijn want anders stijgt de osmolaliteit. 

Hypo-, iso- en hypertone sportdranken

Je weet nu al dat een sportdrank bestaat uit water, koolhydraten en elektrolyten (voornamelijk natrium) en dat de hoeveelheid koolhydraten en elektrolyten in de sportdrank bepaalt of hij hypo-, iso- of hypertoon is. Maar wat betekenen deze termen nu voor jou als sporter? Laten we dit uitleggen a.d.h.v. de onderstaande afbeeldingen waarbij de deeltjes die in de sportdrank zitten (blauw), terechtkomen in de dunne darm waar uitwisseling met de bloedbaan (rood) kan plaatsvinden. 

Hypo-, iso- en hypertoon 2

Hypotone sportdrank (< 200 mOsm/kg)

Op de meest linkse afbeelding zie je dat de hoeveelheid deeltjes in de dunne darm kleiner is dan deze aanwezig in het bloed. We spreken dus van een hypotone sportdrank, er is namelijk nagenoeg geen suiker (vaak maar rond de 2%) en meestal veel elektrolyten aan toegevoegd. Aangezien het water zich wil verplaatsen naar de ruimte met de hoogste concentratie (het grootst aantal deeltjes), zal het water uit de sportdrank opgenomen worden in de bloedbaan en zal de sportdrank voor hydratatie zorgen. Het omgekeerde geldt voor de deeltjes (koolhydraten en elektrolyten): deze worden afgegeven aan de darm, maar in zeer beperkte mate. 

De keuze gaat naar een hypotone sportdrank als je voornamelijk vocht nodig hebt (en je veel zweet) maar niet per sé extra energie, denk maar aan warme dagen. Het is dus een goede keuze als je niet al te lang (maximaal een uur tot anderhalf uur), laag intensief sport en dan liever water drinkt met een smaakje in plaats van gewoon water.

  • Water
  • Sportwater: water waaraan extra elektrolyten of gewoon een smaakje werd toegevoegd. Een voorbeeld is Aquana, maar dit wordt bijna niet meer verkocht.
  • Oral Rehydratation Solution (ORS)
    

Isotone sportdrank (270-310 mOsm/kg)

Op de middelste figuur zie je een gelijke hoeveelheid deeltjes tussen de dunne darm en de bloedbaan. Hier spreken we dus van een isotone sportdrank. Doordat het aantal deeltjes in de drank en het bloed gelijk zijn, zal er een optimale opname van water plaatsvinden en dus hydratatie, alsook een optimale opname van de koolhydraten en elektrolyten uit de sportdrank waardoor energie wordt aangeleverd (en water beter wordt opgenomen). 

Een isotone sportdrank bevat naast water tevens een hoeveelheid koolhydraten (tussen de 6 en 8 gram koolhydraten per 100 ml vloeistof) en een kleine portie zout. Deze drank is dus interessant wanneer je water (uitdroging tegengaan) én vooral energie nodig hebt en is dus ideaal voor korte, intensieve inspanningen waarbij het snel binnenkrijgen van koolhydraten belangrijker kan zijn dan het voorkomen van uitdroging. Isotone dranken zijn dus ideaal bij niet te warm weer en als je niet overmatig zweet.

  • Dorstlessers bevatten een kleine portie zout (10-50 natrium per liter). Deze producten bestaan zowel kant-en-klaar als in poedervorm (goedkoper) en komen veel voor. Voorbeelden zijn Aquarius, Etixx Isotonic, AA-drink Iso/Pro Energy, Extran Refresh en Isostar Hydrate & Perform.

Hypertone sportdrank (> 500 mOsm/kg)

Op de meest rechtse figuur zie je dat de hoeveelheid deeltjes in de dunne darm veel groter is dan de hoeveelheid in de bloedbaan. Het gaat dus over een hypertone sportdrank. Hier zal water zich verplaatsen uit de bloedbaan naar de darm (vocht dus niet meer bruikbaar) waardoor zich dehydratie kan voordoen. Verder zal er een snelle opname van koolhydraten plaatsvinden, welke je kan gebruiken als energiebron.

Een hypertone sportdrank bevat veel koolhydraten (8 gram of meer koolhydraten per 100 ml vloeistof), water en geen of zeer weinig zout. Je kiest enkel voor een hypertone sportdrank als je in de koude sport – vocht is dan niet zo belangrijk – en snel suikers nodig hebt (zware inspanning). Deze dranken helpen immers niet tegen uitdroging aangezien de deeltjes langzaam worden opgenomen in je lichaam. Je kan zo’n sportdrank tevens drinken na een korte intensieve inspanning om zo je lege koolhydraatreserves terug aan te vullen. Het nadeel van hypertone sportdranken is wel dat je problemen kan krijgen met maag- en darmklachten. Cola en pintjes zijn ook hypertoon van samenstelling en daarom niet ideaal om te drinken tijdens of na het sporten.

  • Energiedranken. Voorbeelden van energiedranken zijn AA-drink High Energy, Etixx Carbo-GY, Extran Energy,
  • … 


Hypo- en isotone sportdranken nemen sneller vocht op en zorgen ze voor een snellere maaglediging in vergelijking met hypertone dranken. 

 

Welke sportdrank drink ik nu het best?

Met alle info die je hierboven hebt gelezen, kun je een goede sportdrank uitkiezen. Je bestudeert het etiket en kijkt of het koolhydraat- en natriumgehalte goed zitten. (Je kunt tevens terecht bij je apotheker of bij een gespecialiseerde sportwinkel.)

  • Een sportdrank is voornamelijk nodig als je langer dan één uur sport.
  • De essentie van een sportdrank blijft dat je voldoende drinkt. Daarom kies je voornamelijk voor een sportdrank die voor jou het beste aanvoelt (goede smaak, gevoel, kleur en temperatuur), hierin kan je experimenteren in het begin om een ideale drank voor jou te zoeken en vinden.
  • Afhankelijk van de inspanning die je gaat leveren en de omstandigheden heb je nood aan aanvoer van vocht (hydratatie) en/of aanvoer van koolhydraten (energie). Op basis van dit maak je dus de keuze voor een hypotone, isotone of hypertone sportdrank.
  • Een natriumgehalte van 40-110 mg per dl is voldoende voor de meeste sporters. Indien je een sporter bent die veel zout verliest (‘zoutzweter’), dien je extra zout toe te voegen.
  • Je vermijdt het best sportdranken die toevoegingen bevatten (koolzuurgas, alcohol, vitaminen, …). 
  • Kies eerder voor een sportdrank in poedervorm (deze zijn vaak beter dan de kant-en-klare versies).
  • Geef de voorkeur aan een sportdrank met de hoogste pH (zuurgraad) (zo dicht mogelijk bij de neutrale pH = 7). Wanneer deze te laag is (zuur, < 5,5), kan de drank namelijk je tanden aantasten.

Vind een expert

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Justine Stevens

 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Carl De Crée

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Jempi Wilssens

 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Johan Roeykens

 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Ann Gillis

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • BVBA Samcon

 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Voeding
Sportdiëtist op de Paralympische Spelen

Sportdiëtist op de Spelen - Paralympics

Sporter Blog Voeding
Sluiten