Wat zit er in sportdranken en welke moet ik drinken?

Wat zit er in sportdranken en welke moet ik drinken?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding Voeding

Drinken is van groot belang als je sport. In de eerste plaats wordt water aangeraden om te hydrateren, maar er bestaan ook andere mogelijkheden om te drinken tijdens het sporten, met name sportdranken. De naam zegt het zelf: het zijn dranken die je drinkt wanneer je sport en ze helpen je om je inspanning zo goed en zo lang mogelijk vol te houden dankzij hun specifieke eigenschappen. Ze bevatten namelijk naast water nog andere elementen die goed van pas komen tijdens het (lang en zwaar) sporten. Je kiest het best voor sportdranken als je minstens één uur intensief sport en/of als je enkel drinkt tijdens het sporten als er ‘water met een smaakje’ is.

Er bestaan een heleboel sportdranken maar voor welke kies je nu het beste wanneer en voor welke kies je beter niet? Om je wat wegwijs te maken in het uitgebreide assortiment leggen we de belangrijkste zaken rond sportdranken hieronder uit (basisbegrippen, ingrediënten). Met deze info overlopen we vervolgens de verschillende soorten sportdranken en geven we mee welke je het beste kiest in bepaalde omstandigheden. 

 

Wat doet een sportdrank?

Sportdranken zorgen voor hydratatie zodat je vochtbalans op peil blijft als je sport. Ze bestaan daarom voor een groot deel uit water dat aangereikt is met elektrolyten die de opname van water bevorderen (bijvoorbeeld zout). Verder bevatten ze vaak eveneens koolhydraten, water drinken met koolhydraten is namelijk een snelle en makkelijke manier om aan energie te komen tijdens het sporten (je moet hoe dan ook drinken). Het zijn snelle koolhydraten zodat je direct meer energie ter beschikking hebt en je bijvoorbeeld kan blijven lopen of fietsen en geen pauze hoeft te nemen. 

 

Basisbegrippen: elektrolyten en osmolaliteit

Om te begrijpen hoe sportdranken werken en welke je het best kiest, zijn enkele basisbegrippen van belang zoals ‘elektrolyt’ en ‘osmolaliteit’. Zo bezitten sportdranken elektrolyten en bepalen deze mede de osmolaliteit van de sportdranken.
 

Wat zijn nu juist, elektrolyten?

Elektrolyten zijn geladen deeltjes die aanwezig zijn in je bloed. Het gaat om deeltjes zoals natrium, calcium, magnesium, chloor en kalium. Je verliest deze elektrolyten tijdens het sporten via je zweet (denk maar aan de zoute smaak van zweet of het prikken van je ogen als hierin zweet terecht komt), waardoor het belangrijk is dat je deze elektrolyten terug aanvult. Door deze samen in te nemen met water, bevorderen elektrolyten de opname van water in je lichaam en zorgen ze er zo voor om je vochtbalans in stand te houden. De elektrolyten, en vooral de natriumdeeltjes, in sportdranken trekken het water waarin ze opgelost zijn als het ware mee in het bloed en zo tot in de cellen. 

Wat betekent nu juist, osmolaliteit?

Osmolaliteit is een term uit de biologie en verwijst naar ‘osmose’. Osmose is het proces waardoor een vloeistof door de (halfdoordringbare) wand van onze lichaamscellen stroomt. Dat proces wordt beïnvloed door de deeltjes (zouten en koolhydraten) die in de vloeistof (water) zijn opgelost. Water wilt zich namelijk zo verplaatsen door de wand van de lichaamscellen dat de concentratie van de opgeloste deeltjes in de lichaamscellen gelijk is aan de concentratie van de opgeloste deeltjes in de sportdrank die je hebt gedronken. De osmolaliteit van een drank is de concentratie van die opgeloste deeltjes. Een hoge osmolaliteit betekent dat er veel deeltjes in zitten.

  • Een drank met een minder deeltjes dan in ons bloed (lage osmolaliteit) is ‘hypotoon’ en wordt daardoor makkelijk opgenomen en vervoert in je lichaam.
  • Een drank met evenveel deeltjes als in het bloed is ‘isotoon’ en wordt daardoor makkelijk opgenomen en vervoert in je lichaam.
  • Een drank met meer deeltjes dan in ons bloed (hoge osmolaliteit) is ‘hypertoon’.

 Een sportdrank kan dus hypo-, iso- of hypertoon zijn, afhankelijk van de hoeveelheid koolhydraten en elektrolyten die ze bevat.

Hypo-, iso- en hypertoon 1

Wat zit er in een goede sportdrank?

Sportdranken zijn een samenstelling van verscheidene voedingsstoffen. Over het algemeen zijn de drie belangrijkste ingrediënten in een sportdrank waterkoolhydraten en natrium, deze zijn ‘noodzakelijk’. Verder kunnen sportdranken niet noodzakelijke voedingsstoffen bevatten zoals bijvoorbeeld vitaminen. Hierbij heb je als sporter echter niet echt baat. Een sporter die gezond eet, neemt genoeg vitaminen in en van deze in sportdranken ga je ook niet beter presteren. Mogelijk verhogen ze zelfs de osmolaliteit van de drank, wat nadelig kan zijn.

Water

Water is het ‘hoofdbestanddeel’ van een sportdrank en zorgt normaliter voor hydratatie tijdens het sporten. Belangrijk is dat dit koel (10-15°C) en zuiver water is, in België kan je dus kraantjeswater gebruiken als je je sportdrank zelf zou maken (let wel op voor kraantjeswater in het buitenland, indien dit niet zuiver is kies je daar voor flessenwater).

Koolhydraten

Naast water zullen veel sportdranken tevens koolhydraten bevatten, welke gebruikt worden om energie aan te leveren tijdens het sporten en zijn dus nodig als je langer dan een anderhalf uur tot twee uur intensief sport. De meest voorkomende koolhydraten in sportdranken zijn glucose, fructose, sucrose en maltodextrine. Let hier zeker met op want te veel koolhydraten innemen kan nadelig zijn voor je maag en darmen.

  • Glucose: wordt snel opgenomen in het bloed. Te veel glucose heeft echter een negatieve invloed op de osmolaliteit en ligt snel op je maag. Gebruik maximum 60 gram per liter.
  • Fructose: kan bij inname van grote hoeveelheden maagdarmproblemen veroorzaken. Gebruik maximum 30 gram per liter.
  • Sucrose: tafelsuiker. Gebruik maximum 100 gram per liter.
  • Maltodextrine: heeft minder effect op de osmolaliteit dan glucose, ligt minder op de maag en heeft bijna geen smaak. Dit is een goede keuze. Gebruik maximum 100 gram per liter.

Je lichaam kan maximaal 60 gram van één soort koolhydraten per uur verwerken. Wanneer je meer nodig hebt (bijvoorbeeld bij lange en zware inspanningen van langer dan 2,5u zoals marathon), kan je deze limitatie overkomen door Multiple Transportable Carbohydrates (MTC) in te nemen: een verhouding glucose:fructose van 2:1 (60 gram glucose samen met 30 gram fructose wordt het meeste gebruikt aangezien je 60 gram glucose per uur kan opnemen in je lichaam en 30 gram fructose per uur). Op deze manier wordt het snelst het meeste suiker getransporteerd naar je bloedbaan, zonder dat je last krijgt aan je darmen.

Natrium

Verder bevatten sportdranken eveneens natrium – wat iedereen kent als element van keukenzout of natriumchloride (NaCl) –, het belangrijkste elektrolyt. Natrium heeft verschillende functies: ten eerste stimuleert het het dorstgevoel waardoor je meer gaat drinken en ten tweede zorgt natrium er voor dat vocht beter wordt opgeslagen in de cellen en niet vlug verloren gaat via urine en zweet.

Sportdranken kunnen verschillende hoeveelheiden natrium bevatten. 10-30 mmol natrium per liter is een prima hoeveelheid, 30-50 mmol natrium per liter is optimaal bij vochtverlies en 50-90 mmol natrium per liter zorgt voor snelle rehydratatie (op voorwaarde dat de koolhydraten ook niet te hoog zijn want anders stijgt de osmolaliteit. 

Hypo-, iso- en hypertone sportdranken

Je weet nu al dat een sportdrank bestaat uit water, koolhydraten en elektrolyten (voornamelijk natrium) en dat de hoeveelheid koolhydraten en elektrolyten in de sportdrank bepaalt of hij hypo-, iso- of hypertoon is. Maar wat betekenen deze termen nu voor jou als sporter? Laten we dit uitleggen a.d.h.v. de onderstaande afbeeldingen waarbij de deeltjes die in de sportdrank zitten (blauw), terechtkomen in de dunne darm waar uitwisseling met de bloedbaan (rood) kan plaatsvinden. 

Hypo-, iso- en hypertoon 2

Hypotone sportdrank (< 200 mOsm/kg)

Op de meest linkse afbeelding zie je dat de hoeveelheid deeltjes in de dunne darm kleiner is dan deze aanwezig in het bloed. We spreken dus van een hypotone sportdrank, er is namelijk nagenoeg geen suiker (vaak maar rond de 2%) en meestal veel elektrolyten aan toegevoegd. Aangezien het water zich wil verplaatsen naar de ruimte met de hoogste concentratie (het grootst aantal deeltjes), zal het water uit de sportdrank opgenomen worden in de bloedbaan en zal de sportdrank voor hydratatie zorgen. Het omgekeerde geldt voor de deeltjes (koolhydraten en elektrolyten): deze worden afgegeven aan de darm, maar in zeer beperkte mate. 

De keuze gaat naar een hypotone sportdrank als je voornamelijk vocht nodig hebt (en je veel zweet) maar niet per sé extra energie, denk maar aan warme dagen. Het is dus een goede keuze als je niet al te lang (maximaal een uur tot anderhalf uur), laag intensief sport en dan liever water drinkt met een smaakje in plaats van gewoon water.

  • Water
  • Sportwater: water waaraan extra elektrolyten of gewoon een smaakje werd toegevoegd. Een voorbeeld is Aquana, maar dit wordt bijna niet meer verkocht.
  • Oral Rehydratation Solution (ORS)
    

Isotone sportdrank (270-310 mOsm/kg)

Op de middelste figuur zie je een gelijke hoeveelheid deeltjes tussen de dunne darm en de bloedbaan. Hier spreken we dus van een isotone sportdrank. Doordat het aantal deeltjes in de drank en het bloed gelijk zijn, zal er een optimale opname van water plaatsvinden en dus hydratatie, alsook een optimale opname van de koolhydraten en elektrolyten uit de sportdrank waardoor energie wordt aangeleverd (en water beter wordt opgenomen). 

Een isotone sportdrank bevat naast water tevens een hoeveelheid koolhydraten (tussen de 6 en 8 gram koolhydraten per 100 ml vloeistof) en een kleine portie zout. Deze drank is dus interessant wanneer je water (uitdroging tegengaan) én vooral energie nodig hebt en is dus ideaal voor korte, intensieve inspanningen waarbij het snel binnenkrijgen van koolhydraten belangrijker kan zijn dan het voorkomen van uitdroging. Isotone dranken zijn dus ideaal bij niet te warm weer en als je niet overmatig zweet.

  • Dorstlessers bevatten een kleine portie zout (10-50 natrium per liter). Deze producten bestaan zowel kant-en-klaar als in poedervorm (goedkoper) en komen veel voor. Voorbeelden zijn Aquarius, Etixx Isotonic, AA-drink Iso/Pro Energy, Extran Refresh en Isostar Hydrate & Perform.

Hypertone sportdrank (> 500 mOsm/kg)

Op de meest rechtse figuur zie je dat de hoeveelheid deeltjes in de dunne darm veel groter is dan de hoeveelheid in de bloedbaan. Het gaat dus over een hypertone sportdrank. Hier zal water zich verplaatsen uit de bloedbaan naar de darm (vocht dus niet meer bruikbaar) waardoor zich dehydratie kan voordoen. Verder zal er een snelle opname van koolhydraten plaatsvinden, welke je kan gebruiken als energiebron.

Een hypertone sportdrank bevat veel koolhydraten (8 gram of meer koolhydraten per 100 ml vloeistof), water en geen of zeer weinig zout. Je kiest enkel voor een hypertone sportdrank als je in de koude sport – vocht is dan niet zo belangrijk – en snel suikers nodig hebt (zware inspanning). Deze dranken helpen immers niet tegen uitdroging aangezien de deeltjes langzaam worden opgenomen in je lichaam. Je kan zo’n sportdrank tevens drinken na een korte intensieve inspanning om zo je lege koolhydraatreserves terug aan te vullen. Het nadeel van hypertone sportdranken is wel dat je problemen kan krijgen met maag- en darmklachten. Cola en pintjes zijn ook hypertoon van samenstelling en daarom niet ideaal om te drinken tijdens of na het sporten.

  • Energiedranken. Voorbeelden van energiedranken zijn AA-drink High Energy, Etixx Carbo-GY, Extran Energy,
  • … 


Hypo- en isotone sportdranken nemen sneller vocht op en zorgen ze voor een snellere maaglediging in vergelijking met hypertone dranken. 

 

Welke sportdrank drink ik nu het best?

Met alle info die je hierboven hebt gelezen, kun je een goede sportdrank uitkiezen. Je bestudeert het etiket en kijkt of het koolhydraat- en natriumgehalte goed zitten. (Je kunt tevens terecht bij je apotheker of bij een gespecialiseerde sportwinkel.)

  • Een sportdrank is voornamelijk nodig als je langer dan één uur sport.
  • De essentie van een sportdrank blijft dat je voldoende drinkt. Daarom kies je voornamelijk voor een sportdrank die voor jou het beste aanvoelt (goede smaak, gevoel, kleur en temperatuur), hierin kan je experimenteren in het begin om een ideale drank voor jou te zoeken en vinden.
  • Afhankelijk van de inspanning die je gaat leveren en de omstandigheden heb je nood aan aanvoer van vocht (hydratatie) en/of aanvoer van koolhydraten (energie). Op basis van dit maak je dus de keuze voor een hypotone, isotone of hypertone sportdrank.
  • Een natriumgehalte van 40-110 mg per dl is voldoende voor de meeste sporters. Indien je een sporter bent die veel zout verliest (‘zoutzweter’), dien je extra zout toe te voegen.
  • Je vermijdt het best sportdranken die toevoegingen bevatten (koolzuurgas, alcohol, vitaminen, …). 
  • Kies eerder voor een sportdrank in poedervorm (deze zijn vaak beter dan de kant-en-klare versies).
  • Geef de voorkeur aan een sportdrank met de hoogste pH (zuurgraad) (zo dicht mogelijk bij de neutrale pH = 7). Wanneer deze te laag is (zuur, < 5,5), kan de drank namelijk je tanden aantasten.

Vind een expert

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Luk Buyse

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • An Konings

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Simon Horckmans

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Bruno D'Hulster

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Frederic Brillouet

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Bart Depreitere

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc De Pelecijn

 • Karel Pardaens

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Justine Stevens

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Sander Bomans

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Trees Dooms

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Voeding Blessurepreventie Voeding
Voeding
Blogpost 2 Gino.png

60, 90 … of 120 gram aan koolhydraten die ik maximaal kan opnemen tijdens een intensieve, fysieke activiteit?

Sporter Blog Fietsen Voeding Voeding
Sluiten