Wat zit er in sportdranken en welke moet ik drinken?

Wat zit er in sportdranken en welke moet ik drinken?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voeding

Drinken is van groot belang als je sport. In de eerste plaats wordt water aangeraden om te hydrateren, maar er bestaan ook andere mogelijkheden om te drinken tijdens het sporten, met name sportdranken. De naam zegt het zelf: het zijn dranken die je drinkt wanneer je sport en ze helpen je om je inspanning zo goed en zo lang mogelijk vol te houden dankzij hun specifieke eigenschappen. Ze bevatten namelijk naast water nog andere elementen die goed van pas komen tijdens het (lang en zwaar) sporten. Je kiest het best voor sportdranken als je minstens één uur intensief sport en/of als je enkel drinkt tijdens het sporten als er ‘water met een smaakje’ is.

Er bestaan een heleboel sportdranken maar voor welke kies je nu het beste wanneer en voor welke kies je beter niet? Om je wat wegwijs te maken in het uitgebreide assortiment leggen we de belangrijkste zaken rond sportdranken hieronder uit (basisbegrippen, ingrediënten). Met deze info overlopen we vervolgens de verschillende soorten sportdranken en geven we mee welke je het beste kiest in bepaalde omstandigheden. 

 

Wat doet een sportdrank?

Sportdranken zorgen voor hydratatie zodat je vochtbalans op peil blijft als je sport. Ze bestaan daarom voor een groot deel uit water dat aangereikt is met elektrolyten die de opname van water bevorderen (bijvoorbeeld zout). Verder bevatten ze vaak eveneens koolhydraten, water drinken met koolhydraten is namelijk een snelle en makkelijke manier om aan energie te komen tijdens het sporten (je moet hoe dan ook drinken). Het zijn snelle koolhydraten zodat je direct meer energie ter beschikking hebt en je bijvoorbeeld kan blijven lopen of fietsen en geen pauze hoeft te nemen. 

 

Basisbegrippen: elektrolyten en osmolaliteit

Om te begrijpen hoe sportdranken werken en welke je het best kiest, zijn enkele basisbegrippen van belang zoals ‘elektrolyt’ en ‘osmolaliteit’. Zo bezitten sportdranken elektrolyten en bepalen deze mede de osmolaliteit van de sportdranken.
 

Wat zijn nu juist, elektrolyten?

Elektrolyten zijn geladen deeltjes die aanwezig zijn in je bloed. Het gaat om deeltjes zoals natrium, calcium, magnesium, chloor en kalium. Je verliest deze elektrolyten tijdens het sporten via je zweet (denk maar aan de zoute smaak van zweet of het prikken van je ogen als hierin zweet terecht komt), waardoor het belangrijk is dat je deze elektrolyten terug aanvult. Door deze samen in te nemen met water, bevorderen elektrolyten de opname van water in je lichaam en zorgen ze er zo voor om je vochtbalans in stand te houden. De elektrolyten, en vooral de natriumdeeltjes, in sportdranken trekken het water waarin ze opgelost zijn als het ware mee in het bloed en zo tot in de cellen. 

Wat betekent nu juist, osmolaliteit?

Osmolaliteit is een term uit de biologie en verwijst naar ‘osmose’. Osmose is het proces waardoor een vloeistof door de (halfdoordringbare) wand van onze lichaamscellen stroomt. Dat proces wordt beïnvloed door de deeltjes (zouten en koolhydraten) die in de vloeistof (water) zijn opgelost. Water wilt zich namelijk zo verplaatsen door de wand van de lichaamscellen dat de concentratie van de opgeloste deeltjes in de lichaamscellen gelijk is aan de concentratie van de opgeloste deeltjes in de sportdrank die je hebt gedronken. De osmolaliteit van een drank is de concentratie van die opgeloste deeltjes. Een hoge osmolaliteit betekent dat er veel deeltjes in zitten.

  • Een drank met een minder deeltjes dan in ons bloed (lage osmolaliteit) is ‘hypotoon’ en wordt daardoor makkelijk opgenomen en vervoert in je lichaam.
  • Een drank met evenveel deeltjes als in het bloed is ‘isotoon’ en wordt daardoor makkelijk opgenomen en vervoert in je lichaam.
  • Een drank met meer deeltjes dan in ons bloed (hoge osmolaliteit) is ‘hypertoon’.

 Een sportdrank kan dus hypo-, iso- of hypertoon zijn, afhankelijk van de hoeveelheid koolhydraten en elektrolyten die ze bevat.

Hypo-, iso- en hypertoon 1

Wat zit er in een goede sportdrank?

Sportdranken zijn een samenstelling van verscheidene voedingsstoffen. Over het algemeen zijn de drie belangrijkste ingrediënten in een sportdrank waterkoolhydraten en natrium, deze zijn ‘noodzakelijk’. Verder kunnen sportdranken niet noodzakelijke voedingsstoffen bevatten zoals bijvoorbeeld vitaminen. Hierbij heb je als sporter echter niet echt baat. Een sporter die gezond eet, neemt genoeg vitaminen in en van deze in sportdranken ga je ook niet beter presteren. Mogelijk verhogen ze zelfs de osmolaliteit van de drank, wat nadelig kan zijn.

Water

Water is het ‘hoofdbestanddeel’ van een sportdrank en zorgt normaliter voor hydratatie tijdens het sporten. Belangrijk is dat dit koel (10-15°C) en zuiver water is, in België kan je dus kraantjeswater gebruiken als je je sportdrank zelf zou maken (let wel op voor kraantjeswater in het buitenland, indien dit niet zuiver is kies je daar voor flessenwater).

Koolhydraten

Naast water zullen veel sportdranken tevens koolhydraten bevatten, welke gebruikt worden om energie aan te leveren tijdens het sporten en zijn dus nodig als je langer dan een anderhalf uur tot twee uur intensief sport. De meest voorkomende koolhydraten in sportdranken zijn glucose, fructose, sucrose en maltodextrine. Let hier zeker met op want te veel koolhydraten innemen kan nadelig zijn voor je maag en darmen.

  • Glucose: wordt snel opgenomen in het bloed. Te veel glucose heeft echter een negatieve invloed op de osmolaliteit en ligt snel op je maag. Gebruik maximum 60 gram per liter.
  • Fructose: kan bij inname van grote hoeveelheden maagdarmproblemen veroorzaken. Gebruik maximum 30 gram per liter.
  • Sucrose: tafelsuiker. Gebruik maximum 100 gram per liter.
  • Maltodextrine: heeft minder effect op de osmolaliteit dan glucose, ligt minder op de maag en heeft bijna geen smaak. Dit is een goede keuze. Gebruik maximum 100 gram per liter.

Je lichaam kan maximaal 60 gram van één soort koolhydraten per uur verwerken. Wanneer je meer nodig hebt (bijvoorbeeld bij lange en zware inspanningen van langer dan 2,5u zoals marathon), kan je deze limitatie overkomen door Multiple Transportable Carbohydrates (MTC) in te nemen: een verhouding glucose:fructose van 2:1 (60 gram glucose samen met 30 gram fructose wordt het meeste gebruikt aangezien je 60 gram glucose per uur kan opnemen in je lichaam en 30 gram fructose per uur). Op deze manier wordt het snelst het meeste suiker getransporteerd naar je bloedbaan, zonder dat je last krijgt aan je darmen.

Natrium

Verder bevatten sportdranken eveneens natrium – wat iedereen kent als element van keukenzout of natriumchloride (NaCl) –, het belangrijkste elektrolyt. Natrium heeft verschillende functies: ten eerste stimuleert het het dorstgevoel waardoor je meer gaat drinken en ten tweede zorgt natrium er voor dat vocht beter wordt opgeslagen in de cellen en niet vlug verloren gaat via urine en zweet.

Sportdranken kunnen verschillende hoeveelheiden natrium bevatten. 10-30 mmol natrium per liter is een prima hoeveelheid, 30-50 mmol natrium per liter is optimaal bij vochtverlies en 50-90 mmol natrium per liter zorgt voor snelle rehydratatie (op voorwaarde dat de koolhydraten ook niet te hoog zijn want anders stijgt de osmolaliteit. 

Hypo-, iso- en hypertone sportdranken

Je weet nu al dat een sportdrank bestaat uit water, koolhydraten en elektrolyten (voornamelijk natrium) en dat de hoeveelheid koolhydraten en elektrolyten in de sportdrank bepaalt of hij hypo-, iso- of hypertoon is. Maar wat betekenen deze termen nu voor jou als sporter? Laten we dit uitleggen a.d.h.v. de onderstaande afbeeldingen waarbij de deeltjes die in de sportdrank zitten (blauw), terechtkomen in de dunne darm waar uitwisseling met de bloedbaan (rood) kan plaatsvinden. 

Hypo-, iso- en hypertoon 2

Hypotone sportdrank (< 200 mOsm/kg)

Op de meest linkse afbeelding zie je dat de hoeveelheid deeltjes in de dunne darm kleiner is dan deze aanwezig in het bloed. We spreken dus van een hypotone sportdrank, er is namelijk nagenoeg geen suiker (vaak maar rond de 2%) en meestal veel elektrolyten aan toegevoegd. Aangezien het water zich wil verplaatsen naar de ruimte met de hoogste concentratie (het grootst aantal deeltjes), zal het water uit de sportdrank opgenomen worden in de bloedbaan en zal de sportdrank voor hydratatie zorgen. Het omgekeerde geldt voor de deeltjes (koolhydraten en elektrolyten): deze worden afgegeven aan de darm, maar in zeer beperkte mate. 

De keuze gaat naar een hypotone sportdrank als je voornamelijk vocht nodig hebt (en je veel zweet) maar niet per sé extra energie, denk maar aan warme dagen. Het is dus een goede keuze als je niet al te lang (maximaal een uur tot anderhalf uur), laag intensief sport en dan liever water drinkt met een smaakje in plaats van gewoon water.

  • Water
  • Sportwater: water waaraan extra elektrolyten of gewoon een smaakje werd toegevoegd. Een voorbeeld is Aquana, maar dit wordt bijna niet meer verkocht.
  • Oral Rehydratation Solution (ORS)
    

Isotone sportdrank (270-310 mOsm/kg)

Op de middelste figuur zie je een gelijke hoeveelheid deeltjes tussen de dunne darm en de bloedbaan. Hier spreken we dus van een isotone sportdrank. Doordat het aantal deeltjes in de drank en het bloed gelijk zijn, zal er een optimale opname van water plaatsvinden en dus hydratatie, alsook een optimale opname van de koolhydraten en elektrolyten uit de sportdrank waardoor energie wordt aangeleverd (en water beter wordt opgenomen). 

Een isotone sportdrank bevat naast water tevens een hoeveelheid koolhydraten (tussen de 6 en 8 gram koolhydraten per 100 ml vloeistof) en een kleine portie zout. Deze drank is dus interessant wanneer je water (uitdroging tegengaan) én vooral energie nodig hebt en is dus ideaal voor korte, intensieve inspanningen waarbij het snel binnenkrijgen van koolhydraten belangrijker kan zijn dan het voorkomen van uitdroging. Isotone dranken zijn dus ideaal bij niet te warm weer en als je niet overmatig zweet.

  • Dorstlessers bevatten een kleine portie zout (10-50 natrium per liter). Deze producten bestaan zowel kant-en-klaar als in poedervorm (goedkoper) en komen veel voor. Voorbeelden zijn Aquarius, Etixx Isotonic, AA-drink Iso/Pro Energy, Extran Refresh en Isostar Hydrate & Perform.

Hypertone sportdrank (> 500 mOsm/kg)

Op de meest rechtse figuur zie je dat de hoeveelheid deeltjes in de dunne darm veel groter is dan de hoeveelheid in de bloedbaan. Het gaat dus over een hypertone sportdrank. Hier zal water zich verplaatsen uit de bloedbaan naar de darm (vocht dus niet meer bruikbaar) waardoor zich dehydratie kan voordoen. Verder zal er een snelle opname van koolhydraten plaatsvinden, welke je kan gebruiken als energiebron.

Een hypertone sportdrank bevat veel koolhydraten (8 gram of meer koolhydraten per 100 ml vloeistof), water en geen of zeer weinig zout. Je kiest enkel voor een hypertone sportdrank als je in de koude sport – vocht is dan niet zo belangrijk – en snel suikers nodig hebt (zware inspanning). Deze dranken helpen immers niet tegen uitdroging aangezien de deeltjes langzaam worden opgenomen in je lichaam. Je kan zo’n sportdrank tevens drinken na een korte intensieve inspanning om zo je lege koolhydraatreserves terug aan te vullen. Het nadeel van hypertone sportdranken is wel dat je problemen kan krijgen met maag- en darmklachten. Cola en pintjes zijn ook hypertoon van samenstelling en daarom niet ideaal om te drinken tijdens of na het sporten.

  • Energiedranken. Voorbeelden van energiedranken zijn AA-drink High Energy, Etixx Carbo-GY, Extran Energy,
  • … 


Hypo- en isotone sportdranken nemen sneller vocht op en zorgen ze voor een snellere maaglediging in vergelijking met hypertone dranken. 

 

Welke sportdrank drink ik nu het best?

Met alle info die je hierboven hebt gelezen, kun je een goede sportdrank uitkiezen. Je bestudeert het etiket en kijkt of het koolhydraat- en natriumgehalte goed zitten. (Je kunt tevens terecht bij je apotheker of bij een gespecialiseerde sportwinkel.)

  • Een sportdrank is voornamelijk nodig als je langer dan één uur sport.
  • De essentie van een sportdrank blijft dat je voldoende drinkt. Daarom kies je voornamelijk voor een sportdrank die voor jou het beste aanvoelt (goede smaak, gevoel, kleur en temperatuur), hierin kan je experimenteren in het begin om een ideale drank voor jou te zoeken en vinden.
  • Afhankelijk van de inspanning die je gaat leveren en de omstandigheden heb je nood aan aanvoer van vocht (hydratatie) en/of aanvoer van koolhydraten (energie). Op basis van dit maak je dus de keuze voor een hypotone, isotone of hypertone sportdrank.
  • Een natriumgehalte van 40-110 mg per dl is voldoende voor de meeste sporters. Indien je een sporter bent die veel zout verliest (‘zoutzweter’), dien je extra zout toe te voegen.
  • Je vermijdt het best sportdranken die toevoegingen bevatten (koolzuurgas, alcohol, vitaminen, …). 
  • Kies eerder voor een sportdrank in poedervorm (deze zijn vaak beter dan de kant-en-klare versies).
  • Geef de voorkeur aan een sportdrank met de hoogste pH (zuurgraad) (zo dicht mogelijk bij de neutrale pH = 7). Wanneer deze te laag is (zuur, < 5,5), kan de drank namelijk je tanden aantasten.

Vind een expert

 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Erik Van Lierde

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Willy Coosemans

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Marc Schiltz

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie Voeding
Sluiten