Hartstilstand in de sport

Hartstilstand in de sport

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Sportgeneeskunde

Er gaat haast geen maand voorbij of ergens is weer een sporter aan een hartprobleem bezweken. De gevallen die de media halen, betreffen meestal jonge sporters. Het gebeurt in ons land minstens dertig keer per jaar. Dat zijn elk jaar dertig jonge levens die worden verwoest, telkens een onmetelijk drama voor nog veel meer nabestaanden. 

Het fenomeen verbijstert daardoor ook de hele publieke opinie en zet mensen op het verkeerde been. Ze krijgen immers de indruk dat sporten in plaats van gezond levensgevaarlijk kan zijn. Want wie niet sport, kan ook niet doodvallen door te sporten.

Dat je door te weinig beweging in vergelijking met sporters een veel groter risico loopt om vroegtijdig aan iets anders te sterven, is óók waar. Maar leg dat maar eens uit aan nabestaanden die een sporter hebben verloren aan een verborgen hartkwaal die mogelijk had kunnen worden opgespoord en behandeld.

Hartafwijkingen zijn de belangrijkste vorm van aangeboren aandoeningen. Iets minder dan 1 procent van alle baby’s wordt ermee geboren. Die afwijkingen zijn lang niet altijd gevaarlijk, maar je bent er toch maar beter van op de hoogte.

 

Wat zijn de afwijkingen?

In de meeste gevallen van plotse hartstilstand bij jonge sporters blijkt achteraf dat ze al een hartprobleem hadden waarvan niemand op de hoogte was. Vaak is dat een aangeboren afwijking, een hartritmestoornis bijvoorbeeld, zoals het lange QT-, het Brugada- of het Wolf-Parkinson- White-syndroom (WPW).

Ook hypertrofische cardiomyopathie (HCM) komt vaak voor. Bij die aandoening is een deel van de hartspier, het schot tussen de hartkamers meestal, verdikt. Één op de tweehonderd mensen heeft aanleg voor HCM, veel meer dan vroeger werd aangenomen. Plotse hartdood door HCM zie je vaak in start-stopsporten als voetbal en basketbal, en zelden in uithoudingssporten.

Ook de ziekte van Marfan, hartklepproblemen en aangeboren afwijkingen van de kransslagaders kunnen in de sport aan de basis liggen van hartdood. Voorts heb je niet-aangeboren oorzaken die soms onopgemerkt blijven, zoals myocarditis, een (meestal virale) ontsteking van de hartspier.

 

Is het de schuld van sporten?

Als sporters een hartstilstand krijgen, dan is er meestal een onderliggend hartprobleem en was sport alleen de uitlokkende factor. Het slachtoffer had net zo goed kunnen instorten door naar de bus of een trap op te rennen.

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat sport vooral hartziekten voorkomt en op die manier al ontelbare mensen heeft behoed voor hartproblemen. Toch kan ook het sporten zelf een nadelige invloed op het hart hebben. ‘Zo kunnen de veranderingen die optreden in een sporthart, bijdragen tot een verhoogd risico op ritmestoornissen. Bovendien lokken de omstandigheden tijdens het sporten of kort erna, wanneer het lichaam van de inspanning herstelt, soms ritmestoornissen uit’, zegt prof. dr. Hein Heidbuchel, diensthoofd cardiologie van het UZA.

 

Zijn er alarmsignalen?

Sporters die een hartstilstand overleefd hebben, melden vaak dat ze tijdens het sporten al voortekenen hadden, zoals hartkloppingen, pijn op de borst of duizeligheid. Heb je tijdens het sporten ooit een van die symptomen gehad, neem dan zeker contact op met je huisarts!

 

Wat kun je als sporter of als sportouder zelf doen?

Wat je sowieso kunt doen, is de vragenlijst op sportkeuring.be invullen. Als daaruit blijkt dat een sportmedisch onderzoek nodig en raadzaam is, dan krijg je op het juiste moment een hartonderzoek met een hartfilmpje. Aan de hand van zo’n rust-ecg kan de arts 85 procent van alle verborgen hartproblemen opsporen. De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) adviseert een hartfilmpje voor alle sporttieners vanaf veertien jaar. Vóór die leeftijd komen hartstilstanden in de sport heel zelden voor. Bovendien valt het onvolgroeide hart van een jonger kind moeilijk met een rust-ecg te beoordelen.

 

Hartschudding

Een speciaal geval van hartstilstand in de sport is commotio cordis, letterlijk vertaald: hartschudding. Daarbij ontstaat een levensgevaarlijke ritmestoornis als gevolg van een harde klap op het hart, bijvoorbeeld van een basketbal. Als die smak op het verkeerde moment tijdens de hartslagcyclus plaatsvindt, dan bestaat het risico dat de hartkamers op hol slaan en de bloedsomloop stilvalt.

Het verschijnsel treft vooral jongens en jonge mannen die een sport beoefenen waarin klappen op de borstkas voorkomen, door een trap, slag of een harde bal. Commotio cordis is zeldzaam: in de Verenigde Staten, waar zestig keer meer mensen wonen dan in Vlaanderen, werden in zestien jaar tijd 170 gevallen gemeld, bijna allemaal jonge, mannelijke sporters zonder bekende hartproblemen.

Vind een expert

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Roeykens

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Erik Van Lierde

 • Jempi Wilssens

 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Karel Pardaens

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Plessers

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten