Hartstilstand in de sport

Hartstilstand in de sport

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Sportgeneeskunde

Er gaat haast geen maand voorbij of ergens is weer een sporter aan een hartprobleem bezweken. De gevallen die de media halen, betreffen meestal jonge sporters. Het gebeurt in ons land minstens dertig keer per jaar. Dat zijn elk jaar dertig jonge levens die worden verwoest, telkens een onmetelijk drama voor nog veel meer nabestaanden. 

Het fenomeen verbijstert daardoor ook de hele publieke opinie en zet mensen op het verkeerde been. Ze krijgen immers de indruk dat sporten in plaats van gezond levensgevaarlijk kan zijn. Want wie niet sport, kan ook niet doodvallen door te sporten.

Dat je door te weinig beweging in vergelijking met sporters een veel groter risico loopt om vroegtijdig aan iets anders te sterven, is óók waar. Maar leg dat maar eens uit aan nabestaanden die een sporter hebben verloren aan een verborgen hartkwaal die mogelijk had kunnen worden opgespoord en behandeld.

Hartafwijkingen zijn de belangrijkste vorm van aangeboren aandoeningen. Iets minder dan 1 procent van alle baby’s wordt ermee geboren. Die afwijkingen zijn lang niet altijd gevaarlijk, maar je bent er toch maar beter van op de hoogte.

 

Wat zijn de afwijkingen?

In de meeste gevallen van plotse hartstilstand bij jonge sporters blijkt achteraf dat ze al een hartprobleem hadden waarvan niemand op de hoogte was. Vaak is dat een aangeboren afwijking, een hartritmestoornis bijvoorbeeld, zoals het lange QT-, het Brugada- of het Wolf-Parkinson- White-syndroom (WPW).

Ook hypertrofische cardiomyopathie (HCM) komt vaak voor. Bij die aandoening is een deel van de hartspier, het schot tussen de hartkamers meestal, verdikt. Één op de tweehonderd mensen heeft aanleg voor HCM, veel meer dan vroeger werd aangenomen. Plotse hartdood door HCM zie je vaak in start-stopsporten als voetbal en basketbal, en zelden in uithoudingssporten.

Ook de ziekte van Marfan, hartklepproblemen en aangeboren afwijkingen van de kransslagaders kunnen in de sport aan de basis liggen van hartdood. Voorts heb je niet-aangeboren oorzaken die soms onopgemerkt blijven, zoals myocarditis, een (meestal virale) ontsteking van de hartspier.

 

Is het de schuld van sporten?

Als sporters een hartstilstand krijgen, dan is er meestal een onderliggend hartprobleem en was sport alleen de uitlokkende factor. Het slachtoffer had net zo goed kunnen instorten door naar de bus of een trap op te rennen.

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat sport vooral hartziekten voorkomt en op die manier al ontelbare mensen heeft behoed voor hartproblemen. Toch kan ook het sporten zelf een nadelige invloed op het hart hebben. ‘Zo kunnen de veranderingen die optreden in een sporthart, bijdragen tot een verhoogd risico op ritmestoornissen. Bovendien lokken de omstandigheden tijdens het sporten of kort erna, wanneer het lichaam van de inspanning herstelt, soms ritmestoornissen uit’, zegt prof. dr. Hein Heidbuchel, diensthoofd cardiologie van het UZA.

 

Zijn er alarmsignalen?

Sporters die een hartstilstand overleefd hebben, melden vaak dat ze tijdens het sporten al voortekenen hadden, zoals hartkloppingen, pijn op de borst of duizeligheid. Heb je tijdens het sporten ooit een van die symptomen gehad, neem dan zeker contact op met je huisarts!

 

Wat kun je als sporter of als sportouder zelf doen?

Wat je sowieso kunt doen, is de vragenlijst op sportkeuring.be invullen. Als daaruit blijkt dat een sportmedisch onderzoek nodig en raadzaam is, dan krijg je op het juiste moment een hartonderzoek met een hartfilmpje. Aan de hand van zo’n rust-ecg kan de arts 85 procent van alle verborgen hartproblemen opsporen. De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) adviseert een hartfilmpje voor alle sporttieners vanaf veertien jaar. Vóór die leeftijd komen hartstilstanden in de sport heel zelden voor. Bovendien valt het onvolgroeide hart van een jonger kind moeilijk met een rust-ecg te beoordelen.

 

Hartschudding

Een speciaal geval van hartstilstand in de sport is commotio cordis, letterlijk vertaald: hartschudding. Daarbij ontstaat een levensgevaarlijke ritmestoornis als gevolg van een harde klap op het hart, bijvoorbeeld van een basketbal. Als die smak op het verkeerde moment tijdens de hartslagcyclus plaatsvindt, dan bestaat het risico dat de hartkamers op hol slaan en de bloedsomloop stilvalt.

Het verschijnsel treft vooral jongens en jonge mannen die een sport beoefenen waarin klappen op de borstkas voorkomen, door een trap, slag of een harde bal. Commotio cordis is zeldzaam: in de Verenigde Staten, waar zestig keer meer mensen wonen dan in Vlaanderen, werden in zestien jaar tijd 170 gevallen gemeld, bijna allemaal jonge, mannelijke sporters zonder bekende hartproblemen.

Vind een expert

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Roeykens

 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bruno D'Hulster

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Roben dedecker

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Justine Stevens

 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Sylvie Latour

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sluiten