Hartstilstand in de sport

Hartstilstand in de sport

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Sportgeneeskunde

Er gaat haast geen maand voorbij of ergens is weer een sporter aan een hartprobleem bezweken. De gevallen die de media halen, betreffen meestal jonge sporters. Het gebeurt in ons land minstens dertig keer per jaar. Dat zijn elk jaar dertig jonge levens die worden verwoest, telkens een onmetelijk drama voor nog veel meer nabestaanden. 

Het fenomeen verbijstert daardoor ook de hele publieke opinie en zet mensen op het verkeerde been. Ze krijgen immers de indruk dat sporten in plaats van gezond levensgevaarlijk kan zijn. Want wie niet sport, kan ook niet doodvallen door te sporten.

Dat je door te weinig beweging in vergelijking met sporters een veel groter risico loopt om vroegtijdig aan iets anders te sterven, is óók waar. Maar leg dat maar eens uit aan nabestaanden die een sporter hebben verloren aan een verborgen hartkwaal die mogelijk had kunnen worden opgespoord en behandeld.

Hartafwijkingen zijn de belangrijkste vorm van aangeboren aandoeningen. Iets minder dan 1 procent van alle baby’s wordt ermee geboren. Die afwijkingen zijn lang niet altijd gevaarlijk, maar je bent er toch maar beter van op de hoogte.

 

Wat zijn de afwijkingen?

In de meeste gevallen van plotse hartstilstand bij jonge sporters blijkt achteraf dat ze al een hartprobleem hadden waarvan niemand op de hoogte was. Vaak is dat een aangeboren afwijking, een hartritmestoornis bijvoorbeeld, zoals het lange QT-, het Brugada- of het Wolf-Parkinson- White-syndroom (WPW).

Ook hypertrofische cardiomyopathie (HCM) komt vaak voor. Bij die aandoening is een deel van de hartspier, het schot tussen de hartkamers meestal, verdikt. Één op de tweehonderd mensen heeft aanleg voor HCM, veel meer dan vroeger werd aangenomen. Plotse hartdood door HCM zie je vaak in start-stopsporten als voetbal en basketbal, en zelden in uithoudingssporten.

Ook de ziekte van Marfan, hartklepproblemen en aangeboren afwijkingen van de kransslagaders kunnen in de sport aan de basis liggen van hartdood. Voorts heb je niet-aangeboren oorzaken die soms onopgemerkt blijven, zoals myocarditis, een (meestal virale) ontsteking van de hartspier.

 

Is het de schuld van sporten?

Als sporters een hartstilstand krijgen, dan is er meestal een onderliggend hartprobleem en was sport alleen de uitlokkende factor. Het slachtoffer had net zo goed kunnen instorten door naar de bus of een trap op te rennen.

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat sport vooral hartziekten voorkomt en op die manier al ontelbare mensen heeft behoed voor hartproblemen. Toch kan ook het sporten zelf een nadelige invloed op het hart hebben. ‘Zo kunnen de veranderingen die optreden in een sporthart, bijdragen tot een verhoogd risico op ritmestoornissen. Bovendien lokken de omstandigheden tijdens het sporten of kort erna, wanneer het lichaam van de inspanning herstelt, soms ritmestoornissen uit’, zegt prof. dr. Hein Heidbuchel, diensthoofd cardiologie van het UZA.

 

Zijn er alarmsignalen?

Sporters die een hartstilstand overleefd hebben, melden vaak dat ze tijdens het sporten al voortekenen hadden, zoals hartkloppingen, pijn op de borst of duizeligheid. Heb je tijdens het sporten ooit een van die symptomen gehad, neem dan zeker contact op met je huisarts!

 

Wat kun je als sporter of als sportouder zelf doen?

Wat je sowieso kunt doen, is de vragenlijst op sportkeuring.be invullen. Als daaruit blijkt dat een sportmedisch onderzoek nodig en raadzaam is, dan krijg je op het juiste moment een hartonderzoek met een hartfilmpje. Aan de hand van zo’n rust-ecg kan de arts 85 procent van alle verborgen hartproblemen opsporen. De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) adviseert een hartfilmpje voor alle sporttieners vanaf veertien jaar. Vóór die leeftijd komen hartstilstanden in de sport heel zelden voor. Bovendien valt het onvolgroeide hart van een jonger kind moeilijk met een rust-ecg te beoordelen.

 

Hartschudding

Een speciaal geval van hartstilstand in de sport is commotio cordis, letterlijk vertaald: hartschudding. Daarbij ontstaat een levensgevaarlijke ritmestoornis als gevolg van een harde klap op het hart, bijvoorbeeld van een basketbal. Als die smak op het verkeerde moment tijdens de hartslagcyclus plaatsvindt, dan bestaat het risico dat de hartkamers op hol slaan en de bloedsomloop stilvalt.

Het verschijnsel treft vooral jongens en jonge mannen die een sport beoefenen waarin klappen op de borstkas voorkomen, door een trap, slag of een harde bal. Commotio cordis is zeldzaam: in de Verenigde Staten, waar zestig keer meer mensen wonen dan in Vlaanderen, werden in zestien jaar tijd 170 gevallen gemeld, bijna allemaal jonge, mannelijke sporters zonder bekende hartproblemen.

Vind een expert

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • André Ausloos

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Roben dedecker

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Willy Coosemans

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Trees Dooms

 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Blood flow restriction

Blood Flow Restriction - Het beste van twee werelden?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Vacature dopingarts

Vacature dopingcontroleartsen en chaperons

Sportprofessional Nieuws Sportgeneeskunde
Sluiten