Voeding en ontwikkelingsgericht trainen

Voeding en ontwikkelingsgericht trainen

Richtte haar eigen praktijk op als diëtist in 1989 en deelt haar kennis en ervaring via onderwijs (o.a. Ugent, Syntra,..) en verschillende verenigingen (Gezond Sporten Vlaanderen, Diabetes Liga,..).
Sportorganisatie Artikel Voeding

Naast training vormt voeding niet alleen een belangrijke rol in de sport voor volwassenen maar ook voor kinderen. Optimale voeding voorziet in de basisnoden voor groei, gezondheid, dagdagelijkse activiteiten én het behoud van een optimale lichaamssamenstelling. Het verbetert de sportieve prestatie door het ondersteunen van de fitheid en het zorgt ervoor dat je intensiever kan trainen en sneller herstelt, wat resulteert in een verminderde blessuregevoeligheid. 

In wat volgt vind je allerlei informatie over sportende kinderen en hun voeding. Eerst wordt wat meer verteld over de energiebehoefte van kinderen, om dan over te gaan naar specifieke kennis betreffende kracht en uithouding. Verder wordt info gegeven over eten voor, tijdens en na een inspanning en word je ingelicht over supplementen, eetstoornissen en de groeispurt. Als laatste worden er praktische richtlijnen meegegeven die alle info samenbundelt. 

Het is een aanvulling op de recent ontwikkelde toolbox rond ontwikkelingsgericht trainen: www.gezondsporten.be/leeftijdstool. Als je meer info zoekt over voeding op zich, kan je een kijkje nemen op de site van gezond leven (www.gezondleven.be/themas/voeding) en voor meer details of eventuele bezorgdheden contacteer je best de sportdiëtist in je buurt.  

 

Energiebehoefte

De energiebehoefte van kinderen en adolescenten is afhankelijk van het type sport, de groei/ontwikkelingsfase, het geslacht (zo groeien jongens sneller en ondergaan meisjes grotere veranderingen), herstel van blessures of ziekte

Om tijdens trainingen geen dipje te hebben en goed te kunnen presteren, is het cruciaal dat de energiebalans in evenwicht is (de energie-inname komt overeen met de energiebehoefte van het kind). Wanneer dit het geval is en het kind gezond is, zal hij/zij geen afwijkingen vertonen in de groei en ontwikkeling. Een verstoring van deze energiebalans leidt echter tot een toename van vetmassa (positieve energiebalans) of tot een afname van vetmassa en/of spiermassa (negatieve energiebalans), beide kunnen resulteren in een verlies van prestatie. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die te weinig energie opnemen niet of enkel groeien als de competitie stilligt. Als vuistregel geldt dat een kind na het sporten nog energie over moet hebben voor andere activiteiten!

Om problemen te voorkomen worden bij slechte eters die op hoog niveau willen sporten, de groeicurven best tweemaal per jaar opgevolgd.

 

Kracht

Bij krachttraining moet je ervoor zorgen dat de belasting (wat er van je lichaam gevraagd wordt) kleiner is dan de belastbaarheid (wat je lichaam aankan). Wie een volwaardige voeding met voldoende groenten, fruit, zuivel en volkorenproducten op de juiste momenten eet, zorgt ervoor dat zijn/haar lichaam een voldoende hoge belasting aankan en dat de belastbaarheid kan toenemen zonder dat het risico op het oplopen van letsels verhoogd. Koolhydraatrijke voedingsmiddelen die naast complexe koolhydraten ook nog andere noodzakelijke voedingsstoffen aanbrengen, zijn ook voor krachttraining heel belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is een bruin broodje (besmeerd met margarine rijk aan omega3 vetzuren) met kaas, een krentenbol (besmeerd met margarine rijk aan omega3 vetzuren) met chocomelk of een kommetje rijstpap.

 

Uithouding

Energievoorraden

Over voldoende brandstof beschikken is cruciaal voor je uithouding, of je valt stil. De brandstof tijdens duurinspanningen wordt geleverd door koolhydraten en vetten. Wel bestaat er een verschil in het verbruik hiervan tussen kinderen en volwassenen. Het is namelijk zo dat kinderen en adolescenten tijdens inspanningminder koolhydraten én meer vetten verbruiken aangezien ze beter in staat zijn vet te gebruiken als energiebron. Kinderen beschikken dan ook over een aanzienlijk grotere opslag van vetten in vergelijking met deze van koolhydraten. Bijgevolg zullen kinderen tijdens aerobe training relatief meer vetten gebruiken als brandstof waardoor ze hun koolhydraten (onder de vorm van glucose en glycogeenvoorraad) sparen. Wel moet de kanttekening gemaakt worden dat voeding met een hoog vetgehalte niet bevorderlijk is voor een optimaal trainingsresultaat en herstel.  Aangezien kinderen nog niet optimaal koolhydraten kunnen gebruiken als brandstof tijdens inspanning, is koolhydraatloading (een voorraad glycogeen aanleggen in het lichaam) geen goed plan. 

 

Vochtbalans

Naast het inzetten op het aanvullen van de lege energievoorraden, is er tevens aandacht nodig voor de vochtbalans aangezien het een limiterende factor kan zijn voor je uithouding/prestatie. Zo kent uitdroging (dehydratatie) verschillende mogelijke negatieve gevolgen zoals vermoeidheid of snellere uitputting, verminderde sportprestatie, inzinking/flauwvallen, vertraagde maaglediging of andere maagdarmproblemen, spierkramp en oververhitting (hyperthermie) met klachten als verwardheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, tijdelijke blindheid tot zelfs bewustzijnsverlies.

Kinderen kennen een verhoogd risico op uitdroging doordat de regeling van de lichaamstemperatuur (of thermoregulatie) bij hen nog niet zo goed verloopt als bij volwassenen, ze kunnen minder goed tegen de warmte. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat ze minder (snel) zweten waardoor ze minder goed kunnen afkoelen. Het zweetsysteem is namelijk nog in ontwikkeling bij kinderen en hun zweetdrempel (interne temperatuur waarbij je begint te zweten) ligt hoger in vergelijking met die van volwassenen. Verder is het tevens zo dat het dorstcentrum van kinderen nog niet goed werkt waardoor ze onvoldoende drinken. Om deze reden moeten kinderen leren drinken tijdens inspanning. Het wordt aangeraden om kinderen aan te leren hun urinekleur te controleren en ze te laten drinken tijdens rustmomenten, ongeveer elke 15-20 minuten. Uitdroging start immers voordat je dorst hebt. Verder stimuleer je hen best ook om te drinken voor en na sport en spel en je kan de kinderen een gepersonaliseerde drinkbus geven met gekoelde sportdrank zodat het drinken aangenaam is. Hieraan besteed je extra aandacht wanneer er wordt gesport bij warm weer.

 

Eten voor, tijdens en na de training

Algemeen

Om aan de dagelijkse energiebehoefte voor training en herstel te komen, is het van belang dat de jeugdige sporter zijn/haar voedingsinname goed leert plannen. Zo moet het kind minstens drie hoofdmaaltijden per dag binnenkrijgen, aangevuld met twee tot drie voedzame tussendoortjes. Bij het inplannen is het van belang om aan te geven dat de warme maaltijd niet of niet te vaak zal moeten bestaan uit frieten, afhaalchinees of kant-en-klare maaltijden. Het plannen van de maaltijden en tussendoortjes kan tevens voorkomen dat een kind te veel eet en dat trainingstijden ’s morgens vroeg, direct na school of later op de avond het eetpatroon van het kind verstoren.

Leer jonge sporters hoe ze gezonde keuzes kunnen maken in de sport- en schoolkantine en thuis. Veel jonge sporters willen immers op school niet dat hun voedingspatroon afwijkt van hun leeftijdsgenoten. Als er in de club alleen een gezond aanbod is, dan hoeft het kind niet te verschillen van de sociale norm. Verder is het belangrijk dat het kind tevens thuis gestimuleerd wordt om een gezond eetpatroon aan te houden. Als ouder moet je je kind(eren) voldoende mogelijkheden en ruimte bieden om dit ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Om deze reden moeten zowel de ouders als het kind geïnformeerd worden over de voordelen van het hebben van een gezond eetpatroon en de variatiemogelijkheden hiervan. Spreek als club een sportdiëtist aan om een speelse vertaalslag naar de dagdagelijkse praktijk te maken door middel van verschillende methodieken.

Wat de jonge atleet eet en drinkt voor, tijdens en na een training of wedstrijd kan effect hebben op de prestatie en het herstel. Het voedingspatroon van de hele week speelt echter de grootste rol (voldoende energie-inname, evenwichtige aanbreng van alle voedingsstoffen en timing van de maaltijden). Ook ouders en coaches moeten zich hiervan bewust zijn.

 

Voor

Als gezond tussendoortje voorafgaand aan training kunnen de volgende producten geadviseerd worden: fruit in alle vormen (vers, gedroogd of verwerkt als sap); mueslireep, fruitreep, sesamreep of broodreep; rijstwafels met een smaakje; brood belegd met confituur, appelstroop of peperkoek. Hou hierbij ook rekening met het vet- en vezelgehalte, aangezien deze een opgeblazen gevoel kunnen veroorzaken tijdens het sporten.

 

Tijdens

Jeugdige sporters hebben tijdens een training of wedstrijd die minder dan 1 uur duurt, naast vocht geen voedingsstoffen nodig. De vochtinname dient dan minstens 150-250 ml per 15 tot 20 minuten te zijn. Voor inspanningen die langer dan een uur duren wordt aanbevolen om een sportdrank te drinken die 6-8 gram koolhydraten en 18 mmol natrium per liter bevat.

 

Na

De juiste voeding bevordert het herstel na een training of wedstrijd. Om deze reden dienen de juiste hoeveelheden te worden gegeten na een inspanning, welke afhankelijk zijn van de intensiteit en de duur van de inspanning. De richtlijnen die gelden voor volwassenen sporters (aanvullen met vocht, koolhydraten en eiwitten) helpen bij kinderen en jongeren ook voor een optimaal spierherstel. Hiervoor komen volgende zaken in aanmerking: een kom rijstpap; een flesje magere chocomelk, een glas drinkyoghurt of een drank o.b.v. melk en fruit zoals bijvoorbeeld een bananenmilkshake; een krentenbol besmeerd met margarine rijk aan omega3vetzuren of een sandwich met margarine rijk aan omega3vetzuren en zoet beleg (confituur, banaan, honing, appelstroop, peperkoek) of 2 pannenkoeken met bruine suiker; een stuk broodpudding, 2 sneden brood met pindakaas of notenpasta of een kom volle ontbijtgranen met melk of yoghurt.

Aangezien jeugdige sporters dagelijks een warme maaltijd nodig hebben opdat alle noodzakelijke voedingsstoffen zouden aangebracht worden, kan deze ook na een training of wedstrijd gegeten worden als herstelmaaltijd.

 

Tussendoortjes

Wanneer je zegt dat iets niet mag, zal het kind net meer geneigd zijn om dit wel te doen. Hetzelfde geldt voor eten: als je te streng aangeeft dat een tussendoortje met een te hoog vetgehalte of te veel suikers vermeden moeten worden, maak je net de verleiding om dit soort producten te eten groter. Bijgevolg is het aan te raden om afspraken te maken over het maximaal aantal/hoeveelheid dat er van ‘ongezonde’ producten (chips, zoute en zoete snacks en frisdranken) mag gegeten en/of gedronken worden in de week. Verder is het belangrijk het kind gezonde alternatieven te bieden zoals bijvoorbeeld fruit en rijstwafels.

 

Supplementen

Een heleboel jongeren, en vooral jongens, doen aan krachttraining om hun spiermassa te doen toenemen (hypertrofie). Hierbij durven ze al eens te flirten met het idee om voedingssupplementen te gebruiken, maar hebben sportende kinderen supplementen nodig?

Eerst en vooral heb je geen voedingssupplementen nodig als je over een evenwichtig voedingspatroonbeschikt, denk maar aan de principes van de voedingsdriehoek. Ten tweede worden supplementen al te vaak gebruikt als excuus om niet op de voeding te letten. Hierdoor ontstaat het risico op een slecht eetpatroon aangezien een sporter vaak liever zijn/haar slecht voedingspatroon compenseert door voedingssupplementen te slikken dan zijn/haar voeding bij te sturen. Verder is het gebruik van té veel voedingssupplementen (overuse) schadelijker dan kleine voedingstekorten. Als laatste zou een supplementgebruik een valse indruk opwekken over een mogelijke impact op de prestatie waardoor de drempel naar dopinggebruik mogelijks verlaagd worden.

Bijkomend lijkt de interesse van sporters en hun begeleiders zich vaak te beperken tot kennis over voedingsstoffen en voedingssupplementen en is er minder interesse voor een volwaardige samenstelling van de dagdagelijkse hoofdmaaltijden binnen een uitgebalanceerde (sport)voeding. Op deze manier ontstaat er een hoge consumptie van bepaalde voedingsmiddelen en -supplementen en gaat er weinig aandacht naar de algemene voedingsrichtlijnen. Het is niet makkelijk om sporters goede voorlichting te geven omdat er al zoveel informatie in de vorm van reclame op ze af komt. In sporttijdschriften en het internet vind je vaak advertenties en allerlei claims terug over de voordelen van voedingssupplementen. Jongeren (en vaak ook hun ouders en begeleiders) beschikken echter over onvoldoende kennis om te weten of die informatie juist of fout is. Ga bij twijfel steeds ten rade bij een sportdiëtist.

 

Eetstoornissen

Verstoord eetgedrag loopt van excessieve beperking van voedselinname tot zelf opgewekt braken en het gebruik van laxeermiddelen, en kan al op jonge leeftijd plaatsvinden. Een chronisch verloop hiervan kan uiteindelijk leiden tot anorexia, boulimia of binge eating disorder. Eetstoornissen zouden al voorkomen in de leeftijdsperiode van 8 tot 12 jaar. Wel zijn preoccupatie met het lichaam en vroege kenmerken van een verstoord eetgedrag bij het jonge kind geen voorbodes voor de ontwikkeling van een eetstoornis op latere leeftijd.

Afhankelijk van sport en geslacht komen eetstoornissen voor bij 0 tot 62% van de topsporters. De hoogste percentages doen zich voor bij esthetische sporten (turnen, kunstschaatsen en skispringen), sporten waarbij gewichtsklassen centraal staan (worstelen, judo en boksen) en duursporten. De belangstelling voor de relatie tussen eetstoornissen en topsport wordt steeds groter en heeft onder meer geleid tot het ontstaan van de term ‘anorexia athletica’. Ook de aandacht die de media vaak geeft aan een afwijkend eetgedrag of ongezonde lichaamssamenstelling van (top)sporter zorgt vaak voor een verkeerde perceptie.

Enkele kenmerken die je kunnen opvallen betreffende eetstoornissen bij je sporters:

  • Als maaltijden niet meer in groep gegeten worden.
  • Als hij/zij stiekem eet.
  • Als hij/zij braakt na het eten.
  • Als er beschadigingen zijn aan de vingers.
  • Als de concentratie algemeen verminderd is.
  • Als hij/zij geen fut meer heeft om te trainen.
  • Als hij/zij opgezette speekselklieren heeft.
  • Als er extreme gewichtsschommelingen zijn.

Bij een vermoeden van eetstoornissen kijk je best verder op www.eetproblemenindesport.be en neem je contact op met de begeleidende (team)arts.

 

Groeispurt

Behoefte aan meer specifieke nutriënten 

Tijdens de groeispurt is het van belang voldoende energie in te nemen alsook voldoende eiwitten, aangezien deze bouwstenen van groot belang zijn voor de groei, ontwikkeling en het volwassen worden (en eveneens voor herstel van blessures). Net door die groei hebben kinderen meer eiwitten per kilogram lichaamsgewicht nodig dan volwassenen. Eiwitten worden aangebracht via eiwitrijke voedingsmiddelen zoals melk, kaas, vlees, vis, ei, peulvruchten, soja, noten, quorn en seitan. Verder is het belangrijk dat de eiwitinname van intensief sportende kinderen die geen of weinig vlees en/of bruinbrood of volle graanproducten eten worden opgevolgd door een sportdiëtist omdat eventuele tekorten impact kunnen hebben op groei, botdensiteit en ijzerstatus (wat ook impact heeft op schoolprestaties).

Naast verhoogde eiwitopname bij kinderen en adolescenten, liggen de aanbevelingen voor calciuminname (4 à 5 porties zuivel per dag) ook hoger dan voor volwassenen aangezien de kinder- en adolescentiefase cruciaal zijn voor botopbouw. De maximale botopbouw voor jongens doet zich gemiddeld voor tussen het 14de en 15de levensjaar, terwijl dit voor meisjes gemiddeld plaatsvindt in het 13de levensjaar aangezien de absorptiecapaciteit voor calcium na de menarche (eerste menstruatie) bij meisjes afneemt. Een lage calciuminname tijdens de kinder- en adolescentietijd beperkt het bereiken van de maximale botlengte en -dichtheid. Daarnaast geldt dat hoe hoger de maximale botmassa ooit was, hoe kleiner de kans op de ontwikkeling van osteoporose op oudere leeftijd wordt. Botmassa die tijdens de adolescentie niet werd opgebouwd kan nooit meer gecorrigeerd worden.

Naast calcium spelen nog vele andere voedingsstoffen een rol bij de botopbouw, zoals onder andere vitamine D en K en de mineralen fosfor en magnesium. De hoeveelheid vitamine D die in de huid wordt gevormd is mede afhankelijk van de blootstelling aan zonlicht. Kinderen die vanwege hun sport weinig buiten komen hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van een vitamine D-deficiëntie. Zo vormen bijvoorbeeld turners en turnsters een mogelijke risicogroep.

Verder is de ijzerbehoefte verhoogd bij menstruerende meisjes. Hier moet tevens op basis van een voedingsanamnese of analyse van een eetdagboek door een sportdiëtist en in samenspraak met de teamarts beslist worden of er ijzersuppletie nodig is. 

 

Aanleren van goede voedingsgewoonten

Het aanleren van goede voedingsgewoonten is tijdens de groeispurt cruciaal zodat in de latere sportcarrière de basisvoedingsprincipes een automatisme zijn en verkeerde gewoonten niet bijgestuurd moeten worden. Ouders en kinderen gezond leren koken is belangrijk, evenals kinderen leren dat je kunt sporten zonder supplementen.

Zorg dat er een leerlijn Voeding is waardoor die zaken speels aan bod komen want gestoorde eetpatronen zorgen voor vertraagde groei, vertraagde puberteit, gestoorde hormoonprofielen, uitgestelde menarche en amenorrhoea (uitblijven van menstruatie); welke een nefaste invloed hebben op de rijping van het bot en de ontwikkeling van osteoporose. Eveneens worden in die situaties vaak eetstoornissen geleidelijk ontwikkeld. Dit alles heeft een negatieve invloed op een normale ontwikkeling van een sportend kind of adolescent.

 

Praktische richtlijnen sportende kinderen

Al de bovenstaande info inzake voeding ter ondersteuning van ontwikkeling bij sportende kinderen, kan zeer kort samengevat worden in acht korte praktische richtlijnen:

  • Gebruik de voedingsdriehoek als basis (voor het aanleren) van je gezond en volwaardig voedingspatroon met voldoende groenten, fruit, zuivel en volkorenproducten, kijk op www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek.
  • Benadruk het belang van hoofdmaaltijden, sla ze bijvoorbeeld niet over omdat het kind een wedstrijd over de middag of een late training had.
  • Maak duidelijk dat voeding hand in hand gaat met sporten: je hebt eten nodig om te sporten.
  • Verplicht kinderen om voldoende te drinken, dit voor, tijdens en na de training of competitie (je kan eventueel een drinkschema opleggen op warme dagen: 100-250ml elke 15-20 minuten).
  • Herstel is van groot belang. Laat het kind nog voldoende eten na de training (nog eten na een late training alvorens te gaan slapen).
  • Zorg dat aangepaste voeding en drank aanwezig zijn in de clubkantine, op stage en op wedstrijden (leg fruit op de toonbank i.p.v. koekjes en chips).
  • Heb oog voor verstoord eetgedrag bij je sporters, zeker in esthetische sporten, duursporten en sporten met gewichtsklassen (www.eetproblemenindesport.be).
  • Tijdens de groeispurt denk je aan de inname van voldoende eiwittencalciumvitamine D en ijzer.

Verder moet je als trainer oog hebben voor het effect van chronisch ontoereikende voeding op jonge sportende kinderen. Dit herken je aan:

  • glycogeendepletie (in het bloed zichtbaar als lage glucosewaarden),
  • verhoogde lactaatproductie en creatinekinase (CK) waarden in het bloed,
  • vermoeidheid,
  • frequent ziek of gekwetst,
  • laag ijzer (ferritine) of bloedarmoede,
  • vertraagde groei,
  • brozer bot (herhaalde breuken of stressfracturen).

Sportdiëtisten zijn hier de best geplaatste partner om naar door te verwijzen. Wel is het nog beter om deze standaard in het team/de club op te nemen zodat ze kunnen zorgen voor de ‘rode voedingsdraad’ en niemand plots grote voedingsgerelateerde problemen heeft.

Vind een expert

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • jana stevens

  Podoloog
 • André Dewit

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • BVBA Samcon

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Trees Dooms

 • André Ausloos

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Sara Van Bostraeten

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • John Roosen

  Cardioloog

Gerelateerde items

Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Voeding
Ketonen

Ketonen als nieuw middel om de prestatie te verbeteren

Sportprofessional Artikel Voeding
Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Voeding
Zuiders vruchtennotenbrood

Recept Zuiders vruchten-notenbrood

Sporter Artikel Voeding
Sluiten