Artsen gezocht voor het Vlaams Sporttribunaal

Artsen gezocht voor het Vlaams Sporttribunaal

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sportprofessional Nieuws

Het Vlaams Sporttribunaal (www.vlaamssporttribunaal.be), gelegen aan de Watersportbaan te Gent, is een overkoepelend tuchtorgaan voor de sport. Het behandelt onder andere dopinginbreuken binnen de bij haar aangesloten sportorganisaties. Het tuchtorgaan was te zien in het recentste seizoen van De Rechtbank op Play4.

Vlaams Sporttribunaal

Binnenkort zal de dopingbevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal uitbreiden. Naast dopinginbreuken door elitesporters zullen ook dopinggevallen van breedtesporters behandeld worden. Het Vlaams Sporttribunaal zoekt om die reden gemotiveerde artsen om de poule rechters van de Disciplinaire Commissie Doping te versterken. Elke dopingzaak wordt behandeld door een magistraat, met een jurist en een arts als bijzitters. De zittingen gaan steeds door in het Huis van de Sport te Gent.

Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • houder zijn van een diploma van arts, master in de sportgeneeskunde, of een bijzondere ervaring hebben in de medische behandeling van sporters of onderzoek naar sportmedische of biomedische aspecten
 • bijzondere interesse hebben voor sport in verbinding met de samenleving (ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling)
 • functioneel in staat zijn om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden (doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen) en blijk geven van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de te behandelen materie
 • Niet vallen onder volgende onverenigbaarheden: personen die optreden of geaccrediteerd zijn om op te treden namens een antidopingorganisatie als dopingcontroleur, de chaperon, of expert in het kader van het biologisch paspoort; personen die werken voor een door het WADA geaccrediteerd controlelaboratorium; bestuursleden, personeelsleden, leden van een commissie, raadgevers en functiehouders van NADO Vlaanderen of enige andere antidopingorganisatie, met uitzondering van de voorzitters of leden disciplinaire organen die ingesteld zijn door de Vlaamse Gemeenschap en hun aangeduide plaatsvervangers; leden van de gemeenschaps- of gewestparlementen of van de federale wetgevende macht; leden van een TTN-commissie van NADO Vlaanderen of een andere antidopingorganisatie; personen die betrokken zijn bij het management of de werking van een internationale federatie, een nationale federatie, de organisator van een nationaal of internationaal sportevenement, een nationaal olympisch of paralympisch comité of een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor sport of antidoping; functie of mandaat in de Vlaamse Sportfederatie; functie of mandaat in een werkgevers- of werknemersorganisatie

Rechters ontvangen per zitting een prestatievergoeding alsook een kilometervergoeding. Zij worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het VST, zoals de interne opleidingen en het jaarlijkse diner.

De kandidaturen zullen beoordeeld worden door de Benoemingscommissie van het VST.

U wenst meer informatie? Contacteer secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via cedric@vlaamssporttribunaal.be

U wil kandideren? Stuur dan uw CV en motivatiebrief (in één document) ten laatste op 30 april 2023 naar secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via info@vlaamssporttribunaal.be

Vind een expert

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Justine Vandenbroeck

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Roeykens

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
Sluiten