Artsen gezocht voor het Vlaams Sporttribunaal

Artsen gezocht voor het Vlaams Sporttribunaal

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sportprofessional Nieuws

Het Vlaams Sporttribunaal (www.vlaamssporttribunaal.be), gelegen aan de Watersportbaan te Gent, is een overkoepelend tuchtorgaan voor de sport. Het behandelt onder andere dopinginbreuken binnen de bij haar aangesloten sportorganisaties. Het tuchtorgaan was te zien in het recentste seizoen van De Rechtbank op Play4.

Vlaams Sporttribunaal

Binnenkort zal de dopingbevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal uitbreiden. Naast dopinginbreuken door elitesporters zullen ook dopinggevallen van breedtesporters behandeld worden. Het Vlaams Sporttribunaal zoekt om die reden gemotiveerde artsen om de poule rechters van de Disciplinaire Commissie Doping te versterken. Elke dopingzaak wordt behandeld door een magistraat, met een jurist en een arts als bijzitters. De zittingen gaan steeds door in het Huis van de Sport te Gent.

Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • houder zijn van een diploma van arts, master in de sportgeneeskunde, of een bijzondere ervaring hebben in de medische behandeling van sporters of onderzoek naar sportmedische of biomedische aspecten
 • bijzondere interesse hebben voor sport in verbinding met de samenleving (ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling)
 • functioneel in staat zijn om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden (doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen) en blijk geven van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de te behandelen materie
 • Niet vallen onder volgende onverenigbaarheden: personen die optreden of geaccrediteerd zijn om op te treden namens een antidopingorganisatie als dopingcontroleur, de chaperon, of expert in het kader van het biologisch paspoort; personen die werken voor een door het WADA geaccrediteerd controlelaboratorium; bestuursleden, personeelsleden, leden van een commissie, raadgevers en functiehouders van NADO Vlaanderen of enige andere antidopingorganisatie, met uitzondering van de voorzitters of leden disciplinaire organen die ingesteld zijn door de Vlaamse Gemeenschap en hun aangeduide plaatsvervangers; leden van de gemeenschaps- of gewestparlementen of van de federale wetgevende macht; leden van een TTN-commissie van NADO Vlaanderen of een andere antidopingorganisatie; personen die betrokken zijn bij het management of de werking van een internationale federatie, een nationale federatie, de organisator van een nationaal of internationaal sportevenement, een nationaal olympisch of paralympisch comité of een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor sport of antidoping; functie of mandaat in de Vlaamse Sportfederatie; functie of mandaat in een werkgevers- of werknemersorganisatie

Rechters ontvangen per zitting een prestatievergoeding alsook een kilometervergoeding. Zij worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het VST, zoals de interne opleidingen en het jaarlijkse diner.

De kandidaturen zullen beoordeeld worden door de Benoemingscommissie van het VST.

U wenst meer informatie? Contacteer secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via cedric@vlaamssporttribunaal.be

U wil kandideren? Stuur dan uw CV en motivatiebrief (in één document) ten laatste op 30 april 2023 naar secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via info@vlaamssporttribunaal.be

Vind een expert

 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • jana stevens

  Podoloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Karel Pardaens

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportpsychologie
29.png

Gedeeld leiderschap in de sport: Waarom en hoe het kan werken

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Sluiten