Artsen gezocht voor het Vlaams Sporttribunaal

Artsen gezocht voor het Vlaams Sporttribunaal

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sportprofessional Nieuws

Het Vlaams Sporttribunaal (www.vlaamssporttribunaal.be), gelegen aan de Watersportbaan te Gent, is een overkoepelend tuchtorgaan voor de sport. Het behandelt onder andere dopinginbreuken binnen de bij haar aangesloten sportorganisaties. Het tuchtorgaan was te zien in het recentste seizoen van De Rechtbank op Play4.

Vlaams Sporttribunaal

Binnenkort zal de dopingbevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal uitbreiden. Naast dopinginbreuken door elitesporters zullen ook dopinggevallen van breedtesporters behandeld worden. Het Vlaams Sporttribunaal zoekt om die reden gemotiveerde artsen om de poule rechters van de Disciplinaire Commissie Doping te versterken. Elke dopingzaak wordt behandeld door een magistraat, met een jurist en een arts als bijzitters. De zittingen gaan steeds door in het Huis van de Sport te Gent.

Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • houder zijn van een diploma van arts, master in de sportgeneeskunde, of een bijzondere ervaring hebben in de medische behandeling van sporters of onderzoek naar sportmedische of biomedische aspecten
 • bijzondere interesse hebben voor sport in verbinding met de samenleving (ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling)
 • functioneel in staat zijn om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden (doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen) en blijk geven van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de te behandelen materie
 • Niet vallen onder volgende onverenigbaarheden: personen die optreden of geaccrediteerd zijn om op te treden namens een antidopingorganisatie als dopingcontroleur, de chaperon, of expert in het kader van het biologisch paspoort; personen die werken voor een door het WADA geaccrediteerd controlelaboratorium; bestuursleden, personeelsleden, leden van een commissie, raadgevers en functiehouders van NADO Vlaanderen of enige andere antidopingorganisatie, met uitzondering van de voorzitters of leden disciplinaire organen die ingesteld zijn door de Vlaamse Gemeenschap en hun aangeduide plaatsvervangers; leden van de gemeenschaps- of gewestparlementen of van de federale wetgevende macht; leden van een TTN-commissie van NADO Vlaanderen of een andere antidopingorganisatie; personen die betrokken zijn bij het management of de werking van een internationale federatie, een nationale federatie, de organisator van een nationaal of internationaal sportevenement, een nationaal olympisch of paralympisch comité of een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor sport of antidoping; functie of mandaat in de Vlaamse Sportfederatie; functie of mandaat in een werkgevers- of werknemersorganisatie

Rechters ontvangen per zitting een prestatievergoeding alsook een kilometervergoeding. Zij worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het VST, zoals de interne opleidingen en het jaarlijkse diner.

De kandidaturen zullen beoordeeld worden door de Benoemingscommissie van het VST.

U wenst meer informatie? Contacteer secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via cedric@vlaamssporttribunaal.be

U wil kandideren? Stuur dan uw CV en motivatiebrief (in één document) ten laatste op 30 april 2023 naar secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via info@vlaamssporttribunaal.be

Vind een expert

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jempi Wilssens

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • An Konings

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportpsychologie
29.png

Gedeeld leiderschap in de sport: Waarom en hoe het kan werken

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Voeding
Sprint wielrennen

Natriumbicarbonaat suppletie verbetert de sprintprestatie na een gesimuleerde wielerwedstrijd

Sportprofessional Artikel Voeding
Sluiten