Of wachten we tot een Belgische sporter op tv instort?

Of wachten we tot een Belgische sporter op tv instort?

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sportprofessional Nieuws Sportgeneeskunde

Zonder snelle hulp zou Christian Eriksen niet meer leven. Bij ons krijgen elk jaar enkele tientallen mensen een hartstilstand tijdens of kort na het sporten. Precieze cijfers zijn er niet; dat is een van de problemen. Ook amateurs worden getroffen, en dan is er lang niet altijd een camera, arts of reanimatie-apparatuur in de buurt. Ongewild heeft een Deense voetballer het thema ‘hartstilstand in de sport’ weer op de agenda gezet. De overheid kan dit momentum aangrijpen met extra maatregelen, zodat méér mensen hartmassage kennen en er op risicolocaties een hartstarter (AED) hangt.

 

Wat er al ondernomen is, en wat niet

In 2016 lanceerde SKA het Sportcardiaal Actieplan. Onder meer de volgende punten zijn al gerealiseerd:

  • SKA ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd protocol voor sportmedisch onderzoek waarbij ook het hart regelmatig wordt onderzocht, al is dat geen garantie om alle gevallen van hartstilstand te voorkomen.
  • De btw op hartstarters is verlaagd tot 6 procent.
  • Nabestaanden hoeven de kosten van een autopsie niet meer te betalen.

Drie belangrijke punten blijven wachten op actie:

 1. Hoewel alle profs en steeds meer amateursporters (regelmatig) een hartonderzoek krijgen, blijft hartstilstand een raadselachtig fenomeen. Systematische diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek zijn nodig. Daarom willen SKA en Gezond Sporten een online meldpunt, mét een groep van onderzoekers om te achterhalen wat slachtoffers gemeen hebben.
 2. Ons land heeft maar 10.000 hartstarters, tegenover 25.000 in Nederland. Alweer zijn er geen exacte cijfers voor België, vanwege gebrekkige registratie. Maar niet alleen het aantal hartstarters telt; permanente beschikbaarheid op de juiste risicolocaties is net zo belangrijk.
 3. De meeste burgers weten niet wat ze moeten doen bij een hartstilstand.

 Actiepunten 1 en 2 komen vooral neer op politieke moed en daadkracht, naast budget. Actiepunt 3 vergt meer uitleg.

 

Driekwart van sporters kan of durft niet reanimeren

 

Uit cijfers van SKA via sportkeuring.be blijkt dat bijna driekwart (74,2%) van de tot nu toe 18.480 mensen die een vraag over reanimatie hebben beantwoord, naar eigen zeggen niet kan of niet durft te reanimeren.

  • 42,3% antwoordt: “ik kan niet reanimeren en wil het ook niet wil leren”
  • 24,9% antwoordt: “ik kan niet reanimeren maar wil het graag leren”
  • 6,9% antwoordt: “ik kan reanimeren maar zou het in het echt niet durven”

Dit zijn mensen die (willen) sporten en begaan zijn met gezondheid; mogelijk is van de algemene bevolking nog minder dan een kwart in staat én bereid om te reanimeren. Hoe pakken we dit probleem aan? Door drempels te verlagen, de boodschap te vereenvoudigen en die grootschaliger te verspreiden.

  

Keep it simple

We horen en lezen nog steeds dat je bij een hartstilstand x-aantal (30) borstcompressies moet afwisselen met y-aantal (2) beademingen. Maar beademen hoeft niet, tenzij je dat echt goed onder de knie hebt. Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA: “Mensen waren al bang voor aids en nu, met corona, schrikt mond-op-mondbeademing hen nog méér af. Bovendien is bewezen dat beademing door een leek de overlevingskans niet verbetert. Wat telt is dat je direct hartmassage geeft door het borstbeen 5 cm diep in te drukken, minstens 100 keer per minuut, net zo lang tot de medische hulp aankomt. Dat is vermoeiend, maar niet ingewikkeld. Een kind kan dat leren.”

Beademen heeft alleen zin als dat gebeurt door iemand met kennis van zaken, anders doet die richtlijn meer kwaad dan goed. Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van het kenniscentrum Gezond Sporten: “Getuige zijn van een hartstilstand is heftig. Zelfs als mensen ooit een reanimatiecursus hebben gevolgd, weten ze vaak niet meer hoe het ook al weer zat met die combinatie van hartmassage en beademen. Ze zijn bang iets verkeerds te doen en doen dan maar niets, terwijl de overlevingskans elke minuut 10% daalt.”

Ook het gebruik van een hartstarter wordt te complex voorgesteld. Dr. Teulingkx: “Zo’n ding legt zichzelf uit met pictogrammen en een computerstem. Iedereen kan en mag een hartstarter gebruiken. Opleiding is géén vereiste.”

  

Opleiding is geen vereiste 

 

Deze 4 stappen zijn alles wat je moet weten en doen:

 1. Hou het veilig voor jezelf, bv. in het verkeer of in de buurt van water.
 2. Check of de luchtweg vrij is en het slachtoffer nog normaal ademt.
 3. Geen adem? Nu moet je 112 (laten) bellen en direct hartmassage geven door het borstbeen snel en diep in te drukken, op de maat van Staying Alive, óók als er medische hulp in aantocht is. Elke seconde telt!
 4. Laat een hartstarter halen, maar geef intussen alvast hartmassage.

 

Reanimatiecursussen voor vrijwilligers volstaan niet

Reanimatiecursussen zijn zeker nuttig. Trouwens, incidenten zoals dat met Christian Eriksen doen de vraag naar opleiding tijdelijk toenemen. Maar zelfs als die vraag zou vervijfvoudigen, dan nog blijft de kans klein dat er bij een hartstilstand toevallig een opgeleide helper in de buurt is. Om zoveel mogelijk mensen hartmassage aan te leren, moeten we ook inzetten op korte filmpjes die zo goed gemaakt zijn dat ze massaal worden gedeeld op social media.

Daarnaast moet hartmassage daadwerkelijk worden bijgebracht in het onderwijs. Sommige scholen doen dat al. Toch is het vaak moeilijk een externe lesgever (bv. van de brandweer) of een reanimatiepop te vinden, terwijl ook leraren LO of biologie hartmassage kunnen aanleren. De pop vervang je eventueel door een doosje van zoals bij Minipop of een plastic fles in een T-shirt:

 
De hele samenleving heeft baat bij méér mensen die hartmassage kunnen geven en een beter hartstarterbeleid. Jaarlijks krijgen immers meer dan 10.000 Belgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Uiteindelijk heeft niet alleen Christian Eriksen maar élk slachtoffer recht op levensreddende hulp.

 

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Jan Stroobants, urgentiearts (ZNA Middelheim) en voorzitter van de Belgische Vereniging van Spoedartsen (BeCEP)
 • Dr. Wouter Van Den Bogaert (UZ Leuven), specialist gerechtelijke geneeskunde
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Plessers

 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • jana stevens

  Podoloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Roben dedecker

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Windy Lycke

 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Justine Stevens

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sluiten