Of wachten we tot een Belgische sporter op tv instort?

Of wachten we tot een Belgische sporter op tv instort?

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sportprofessional Nieuws Sportgeneeskunde

Zonder snelle hulp zou Christian Eriksen niet meer leven. Bij ons krijgen elk jaar enkele tientallen mensen een hartstilstand tijdens of kort na het sporten. Precieze cijfers zijn er niet; dat is een van de problemen. Ook amateurs worden getroffen, en dan is er lang niet altijd een camera, arts of reanimatie-apparatuur in de buurt. Ongewild heeft een Deense voetballer het thema ‘hartstilstand in de sport’ weer op de agenda gezet. De overheid kan dit momentum aangrijpen met extra maatregelen, zodat méér mensen hartmassage kennen en er op risicolocaties een hartstarter (AED) hangt.

 

Wat er al ondernomen is, en wat niet

In 2016 lanceerde SKA het Sportcardiaal Actieplan. Onder meer de volgende punten zijn al gerealiseerd:

  • SKA ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd protocol voor sportmedisch onderzoek waarbij ook het hart regelmatig wordt onderzocht, al is dat geen garantie om alle gevallen van hartstilstand te voorkomen.
  • De btw op hartstarters is verlaagd tot 6 procent.
  • Nabestaanden hoeven de kosten van een autopsie niet meer te betalen.

Drie belangrijke punten blijven wachten op actie:

 1. Hoewel alle profs en steeds meer amateursporters (regelmatig) een hartonderzoek krijgen, blijft hartstilstand een raadselachtig fenomeen. Systematische diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek zijn nodig. Daarom willen SKA en Gezond Sporten een online meldpunt, mét een groep van onderzoekers om te achterhalen wat slachtoffers gemeen hebben.
 2. Ons land heeft maar 10.000 hartstarters, tegenover 25.000 in Nederland. Alweer zijn er geen exacte cijfers voor België, vanwege gebrekkige registratie. Maar niet alleen het aantal hartstarters telt; permanente beschikbaarheid op de juiste risicolocaties is net zo belangrijk.
 3. De meeste burgers weten niet wat ze moeten doen bij een hartstilstand.

 Actiepunten 1 en 2 komen vooral neer op politieke moed en daadkracht, naast budget. Actiepunt 3 vergt meer uitleg.

 

Driekwart van sporters kan of durft niet reanimeren

 

Uit cijfers van SKA via sportkeuring.be blijkt dat bijna driekwart (74,2%) van de tot nu toe 18.480 mensen die een vraag over reanimatie hebben beantwoord, naar eigen zeggen niet kan of niet durft te reanimeren.

  • 42,3% antwoordt: “ik kan niet reanimeren en wil het ook niet wil leren”
  • 24,9% antwoordt: “ik kan niet reanimeren maar wil het graag leren”
  • 6,9% antwoordt: “ik kan reanimeren maar zou het in het echt niet durven”

Dit zijn mensen die (willen) sporten en begaan zijn met gezondheid; mogelijk is van de algemene bevolking nog minder dan een kwart in staat én bereid om te reanimeren. Hoe pakken we dit probleem aan? Door drempels te verlagen, de boodschap te vereenvoudigen en die grootschaliger te verspreiden.

  

Keep it simple

We horen en lezen nog steeds dat je bij een hartstilstand x-aantal (30) borstcompressies moet afwisselen met y-aantal (2) beademingen. Maar beademen hoeft niet, tenzij je dat echt goed onder de knie hebt. Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA: “Mensen waren al bang voor aids en nu, met corona, schrikt mond-op-mondbeademing hen nog méér af. Bovendien is bewezen dat beademing door een leek de overlevingskans niet verbetert. Wat telt is dat je direct hartmassage geeft door het borstbeen 5 cm diep in te drukken, minstens 100 keer per minuut, net zo lang tot de medische hulp aankomt. Dat is vermoeiend, maar niet ingewikkeld. Een kind kan dat leren.”

Beademen heeft alleen zin als dat gebeurt door iemand met kennis van zaken, anders doet die richtlijn meer kwaad dan goed. Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van het kenniscentrum Gezond Sporten: “Getuige zijn van een hartstilstand is heftig. Zelfs als mensen ooit een reanimatiecursus hebben gevolgd, weten ze vaak niet meer hoe het ook al weer zat met die combinatie van hartmassage en beademen. Ze zijn bang iets verkeerds te doen en doen dan maar niets, terwijl de overlevingskans elke minuut 10% daalt.”

Ook het gebruik van een hartstarter wordt te complex voorgesteld. Dr. Teulingkx: “Zo’n ding legt zichzelf uit met pictogrammen en een computerstem. Iedereen kan en mag een hartstarter gebruiken. Opleiding is géén vereiste.”

  

Opleiding is geen vereiste 

 

Deze 4 stappen zijn alles wat je moet weten en doen:

 1. Hou het veilig voor jezelf, bv. in het verkeer of in de buurt van water.
 2. Check of de luchtweg vrij is en het slachtoffer nog normaal ademt.
 3. Geen adem? Nu moet je 112 (laten) bellen en direct hartmassage geven door het borstbeen snel en diep in te drukken, op de maat van Staying Alive, óók als er medische hulp in aantocht is. Elke seconde telt!
 4. Laat een hartstarter halen, maar geef intussen alvast hartmassage.

 

Reanimatiecursussen voor vrijwilligers volstaan niet

Reanimatiecursussen zijn zeker nuttig. Trouwens, incidenten zoals dat met Christian Eriksen doen de vraag naar opleiding tijdelijk toenemen. Maar zelfs als die vraag zou vervijfvoudigen, dan nog blijft de kans klein dat er bij een hartstilstand toevallig een opgeleide helper in de buurt is. Om zoveel mogelijk mensen hartmassage aan te leren, moeten we ook inzetten op korte filmpjes die zo goed gemaakt zijn dat ze massaal worden gedeeld op social media.

Daarnaast moet hartmassage daadwerkelijk worden bijgebracht in het onderwijs. Sommige scholen doen dat al. Toch is het vaak moeilijk een externe lesgever (bv. van de brandweer) of een reanimatiepop te vinden, terwijl ook leraren LO of biologie hartmassage kunnen aanleren. De pop vervang je eventueel door een doosje van zoals bij Minipop of een plastic fles in een T-shirt:

 
De hele samenleving heeft baat bij méér mensen die hartmassage kunnen geven en een beter hartstarterbeleid. Jaarlijks krijgen immers meer dan 10.000 Belgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Uiteindelijk heeft niet alleen Christian Eriksen maar élk slachtoffer recht op levensreddende hulp.

 

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Jan Stroobants, urgentiearts (ZNA Middelheim) en voorzitter van de Belgische Vereniging van Spoedartsen (BeCEP)
 • Dr. Wouter Van Den Bogaert (UZ Leuven), specialist gerechtelijke geneeskunde
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Erik Van Lierde

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jempi Wilssens

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Carl De Crée

 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Julie Zels

 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Karel Pardaens

 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Plessers

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sluiten