Of wachten we tot een Belgische sporter op tv instort?

Of wachten we tot een Belgische sporter op tv instort?

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sportprofessional Nieuws Sportgeneeskunde

Zonder snelle hulp zou Christian Eriksen niet meer leven. Bij ons krijgen elk jaar enkele tientallen mensen een hartstilstand tijdens of kort na het sporten. Precieze cijfers zijn er niet; dat is een van de problemen. Ook amateurs worden getroffen, en dan is er lang niet altijd een camera, arts of reanimatie-apparatuur in de buurt. Ongewild heeft een Deense voetballer het thema ‘hartstilstand in de sport’ weer op de agenda gezet. De overheid kan dit momentum aangrijpen met extra maatregelen, zodat méér mensen hartmassage kennen en er op risicolocaties een hartstarter (AED) hangt.

 

Wat er al ondernomen is, en wat niet

In 2016 lanceerde SKA het Sportcardiaal Actieplan. Onder meer de volgende punten zijn al gerealiseerd:

  • SKA ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd protocol voor sportmedisch onderzoek waarbij ook het hart regelmatig wordt onderzocht, al is dat geen garantie om alle gevallen van hartstilstand te voorkomen.
  • De btw op hartstarters is verlaagd tot 6 procent.
  • Nabestaanden hoeven de kosten van een autopsie niet meer te betalen.

Drie belangrijke punten blijven wachten op actie:

 1. Hoewel alle profs en steeds meer amateursporters (regelmatig) een hartonderzoek krijgen, blijft hartstilstand een raadselachtig fenomeen. Systematische diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek zijn nodig. Daarom willen SKA en Gezond Sporten een online meldpunt, mét een groep van onderzoekers om te achterhalen wat slachtoffers gemeen hebben.
 2. Ons land heeft maar 10.000 hartstarters, tegenover 25.000 in Nederland. Alweer zijn er geen exacte cijfers voor België, vanwege gebrekkige registratie. Maar niet alleen het aantal hartstarters telt; permanente beschikbaarheid op de juiste risicolocaties is net zo belangrijk.
 3. De meeste burgers weten niet wat ze moeten doen bij een hartstilstand.

 Actiepunten 1 en 2 komen vooral neer op politieke moed en daadkracht, naast budget. Actiepunt 3 vergt meer uitleg.

 

Driekwart van sporters kan of durft niet reanimeren

 

Uit cijfers van SKA via sportkeuring.be blijkt dat bijna driekwart (74,2%) van de tot nu toe 18.480 mensen die een vraag over reanimatie hebben beantwoord, naar eigen zeggen niet kan of niet durft te reanimeren.

  • 42,3% antwoordt: “ik kan niet reanimeren en wil het ook niet wil leren”
  • 24,9% antwoordt: “ik kan niet reanimeren maar wil het graag leren”
  • 6,9% antwoordt: “ik kan reanimeren maar zou het in het echt niet durven”

Dit zijn mensen die (willen) sporten en begaan zijn met gezondheid; mogelijk is van de algemene bevolking nog minder dan een kwart in staat én bereid om te reanimeren. Hoe pakken we dit probleem aan? Door drempels te verlagen, de boodschap te vereenvoudigen en die grootschaliger te verspreiden.

  

Keep it simple

We horen en lezen nog steeds dat je bij een hartstilstand x-aantal (30) borstcompressies moet afwisselen met y-aantal (2) beademingen. Maar beademen hoeft niet, tenzij je dat echt goed onder de knie hebt. Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA: “Mensen waren al bang voor aids en nu, met corona, schrikt mond-op-mondbeademing hen nog méér af. Bovendien is bewezen dat beademing door een leek de overlevingskans niet verbetert. Wat telt is dat je direct hartmassage geeft door het borstbeen 5 cm diep in te drukken, minstens 100 keer per minuut, net zo lang tot de medische hulp aankomt. Dat is vermoeiend, maar niet ingewikkeld. Een kind kan dat leren.”

Beademen heeft alleen zin als dat gebeurt door iemand met kennis van zaken, anders doet die richtlijn meer kwaad dan goed. Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van het kenniscentrum Gezond Sporten: “Getuige zijn van een hartstilstand is heftig. Zelfs als mensen ooit een reanimatiecursus hebben gevolgd, weten ze vaak niet meer hoe het ook al weer zat met die combinatie van hartmassage en beademen. Ze zijn bang iets verkeerds te doen en doen dan maar niets, terwijl de overlevingskans elke minuut 10% daalt.”

Ook het gebruik van een hartstarter wordt te complex voorgesteld. Dr. Teulingkx: “Zo’n ding legt zichzelf uit met pictogrammen en een computerstem. Iedereen kan en mag een hartstarter gebruiken. Opleiding is géén vereiste.”

  

Opleiding is geen vereiste 

 

Deze 4 stappen zijn alles wat je moet weten en doen:

 1. Hou het veilig voor jezelf, bv. in het verkeer of in de buurt van water.
 2. Check of de luchtweg vrij is en het slachtoffer nog normaal ademt.
 3. Geen adem? Nu moet je 112 (laten) bellen en direct hartmassage geven door het borstbeen snel en diep in te drukken, op de maat van Staying Alive, óók als er medische hulp in aantocht is. Elke seconde telt!
 4. Laat een hartstarter halen, maar geef intussen alvast hartmassage.

 

Reanimatiecursussen voor vrijwilligers volstaan niet

Reanimatiecursussen zijn zeker nuttig. Trouwens, incidenten zoals dat met Christian Eriksen doen de vraag naar opleiding tijdelijk toenemen. Maar zelfs als die vraag zou vervijfvoudigen, dan nog blijft de kans klein dat er bij een hartstilstand toevallig een opgeleide helper in de buurt is. Om zoveel mogelijk mensen hartmassage aan te leren, moeten we ook inzetten op korte filmpjes die zo goed gemaakt zijn dat ze massaal worden gedeeld op social media.

Daarnaast moet hartmassage daadwerkelijk worden bijgebracht in het onderwijs. Sommige scholen doen dat al. Toch is het vaak moeilijk een externe lesgever (bv. van de brandweer) of een reanimatiepop te vinden, terwijl ook leraren LO of biologie hartmassage kunnen aanleren. De pop vervang je eventueel door een doosje van zoals bij Minipop of een plastic fles in een T-shirt:

 
De hele samenleving heeft baat bij méér mensen die hartmassage kunnen geven en een beter hartstarterbeleid. Jaarlijks krijgen immers meer dan 10.000 Belgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Uiteindelijk heeft niet alleen Christian Eriksen maar élk slachtoffer recht op levensreddende hulp.

 

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Jan Stroobants, urgentiearts (ZNA Middelheim) en voorzitter van de Belgische Vereniging van Spoedartsen (BeCEP)
 • Dr. Wouter Van Den Bogaert (UZ Leuven), specialist gerechtelijke geneeskunde
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Marc Schiltz

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • An Konings

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sluiten