Of wachten we tot een Belgische sporter op tv instort?

Of wachten we tot een Belgische sporter op tv instort?

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sportprofessional Nieuws Sportgeneeskunde

Zonder snelle hulp zou Christian Eriksen niet meer leven. Bij ons krijgen elk jaar enkele tientallen mensen een hartstilstand tijdens of kort na het sporten. Precieze cijfers zijn er niet; dat is een van de problemen. Ook amateurs worden getroffen, en dan is er lang niet altijd een camera, arts of reanimatie-apparatuur in de buurt. Ongewild heeft een Deense voetballer het thema ‘hartstilstand in de sport’ weer op de agenda gezet. De overheid kan dit momentum aangrijpen met extra maatregelen, zodat méér mensen hartmassage kennen en er op risicolocaties een hartstarter (AED) hangt.

 

Wat er al ondernomen is, en wat niet

In 2016 lanceerde SKA het Sportcardiaal Actieplan. Onder meer de volgende punten zijn al gerealiseerd:

  • SKA ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd protocol voor sportmedisch onderzoek waarbij ook het hart regelmatig wordt onderzocht, al is dat geen garantie om alle gevallen van hartstilstand te voorkomen.
  • De btw op hartstarters is verlaagd tot 6 procent.
  • Nabestaanden hoeven de kosten van een autopsie niet meer te betalen.

Drie belangrijke punten blijven wachten op actie:

 1. Hoewel alle profs en steeds meer amateursporters (regelmatig) een hartonderzoek krijgen, blijft hartstilstand een raadselachtig fenomeen. Systematische diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek zijn nodig. Daarom willen SKA en Gezond Sporten een online meldpunt, mét een groep van onderzoekers om te achterhalen wat slachtoffers gemeen hebben.
 2. Ons land heeft maar 10.000 hartstarters, tegenover 25.000 in Nederland. Alweer zijn er geen exacte cijfers voor België, vanwege gebrekkige registratie. Maar niet alleen het aantal hartstarters telt; permanente beschikbaarheid op de juiste risicolocaties is net zo belangrijk.
 3. De meeste burgers weten niet wat ze moeten doen bij een hartstilstand.

 Actiepunten 1 en 2 komen vooral neer op politieke moed en daadkracht, naast budget. Actiepunt 3 vergt meer uitleg.

 

Driekwart van sporters kan of durft niet reanimeren

 

Uit cijfers van SKA via sportkeuring.be blijkt dat bijna driekwart (74,2%) van de tot nu toe 18.480 mensen die een vraag over reanimatie hebben beantwoord, naar eigen zeggen niet kan of niet durft te reanimeren.

  • 42,3% antwoordt: “ik kan niet reanimeren en wil het ook niet wil leren”
  • 24,9% antwoordt: “ik kan niet reanimeren maar wil het graag leren”
  • 6,9% antwoordt: “ik kan reanimeren maar zou het in het echt niet durven”

Dit zijn mensen die (willen) sporten en begaan zijn met gezondheid; mogelijk is van de algemene bevolking nog minder dan een kwart in staat én bereid om te reanimeren. Hoe pakken we dit probleem aan? Door drempels te verlagen, de boodschap te vereenvoudigen en die grootschaliger te verspreiden.

  

Keep it simple

We horen en lezen nog steeds dat je bij een hartstilstand x-aantal (30) borstcompressies moet afwisselen met y-aantal (2) beademingen. Maar beademen hoeft niet, tenzij je dat echt goed onder de knie hebt. Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA: “Mensen waren al bang voor aids en nu, met corona, schrikt mond-op-mondbeademing hen nog méér af. Bovendien is bewezen dat beademing door een leek de overlevingskans niet verbetert. Wat telt is dat je direct hartmassage geeft door het borstbeen 5 cm diep in te drukken, minstens 100 keer per minuut, net zo lang tot de medische hulp aankomt. Dat is vermoeiend, maar niet ingewikkeld. Een kind kan dat leren.”

Beademen heeft alleen zin als dat gebeurt door iemand met kennis van zaken, anders doet die richtlijn meer kwaad dan goed. Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van het kenniscentrum Gezond Sporten: “Getuige zijn van een hartstilstand is heftig. Zelfs als mensen ooit een reanimatiecursus hebben gevolgd, weten ze vaak niet meer hoe het ook al weer zat met die combinatie van hartmassage en beademen. Ze zijn bang iets verkeerds te doen en doen dan maar niets, terwijl de overlevingskans elke minuut 10% daalt.”

Ook het gebruik van een hartstarter wordt te complex voorgesteld. Dr. Teulingkx: “Zo’n ding legt zichzelf uit met pictogrammen en een computerstem. Iedereen kan en mag een hartstarter gebruiken. Opleiding is géén vereiste.”

  

Opleiding is geen vereiste 

 

Deze 4 stappen zijn alles wat je moet weten en doen:

 1. Hou het veilig voor jezelf, bv. in het verkeer of in de buurt van water.
 2. Check of de luchtweg vrij is en het slachtoffer nog normaal ademt.
 3. Geen adem? Nu moet je 112 (laten) bellen en direct hartmassage geven door het borstbeen snel en diep in te drukken, op de maat van Staying Alive, óók als er medische hulp in aantocht is. Elke seconde telt!
 4. Laat een hartstarter halen, maar geef intussen alvast hartmassage.

 

Reanimatiecursussen voor vrijwilligers volstaan niet

Reanimatiecursussen zijn zeker nuttig. Trouwens, incidenten zoals dat met Christian Eriksen doen de vraag naar opleiding tijdelijk toenemen. Maar zelfs als die vraag zou vervijfvoudigen, dan nog blijft de kans klein dat er bij een hartstilstand toevallig een opgeleide helper in de buurt is. Om zoveel mogelijk mensen hartmassage aan te leren, moeten we ook inzetten op korte filmpjes die zo goed gemaakt zijn dat ze massaal worden gedeeld op social media.

Daarnaast moet hartmassage daadwerkelijk worden bijgebracht in het onderwijs. Sommige scholen doen dat al. Toch is het vaak moeilijk een externe lesgever (bv. van de brandweer) of een reanimatiepop te vinden, terwijl ook leraren LO of biologie hartmassage kunnen aanleren. De pop vervang je eventueel door een doosje van zoals bij Minipop of een plastic fles in een T-shirt:

 
De hele samenleving heeft baat bij méér mensen die hartmassage kunnen geven en een beter hartstarterbeleid. Jaarlijks krijgen immers meer dan 10.000 Belgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Uiteindelijk heeft niet alleen Christian Eriksen maar élk slachtoffer recht op levensreddende hulp.

 

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Jan Stroobants, urgentiearts (ZNA Middelheim) en voorzitter van de Belgische Vereniging van Spoedartsen (BeCEP)
 • Dr. Wouter Van Den Bogaert (UZ Leuven), specialist gerechtelijke geneeskunde
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Marc Schiltz

 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Plessers

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Willy Coosemans

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Karel Pardaens

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jempi Wilssens

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Erik Van Lierde

 • Jos Benders

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sluiten