Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten en partners hebben ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

ICES.png

Ga het gesprek aan met sportouders

De Sportouder-tool is een speelse gespreksstarter voor ouders en trainers. Met deze interactieve tool maak je het thema sportouders in de sportclub bespreekbaar voor zowel ouders als trainers. Elkaars verwachtingen beter begrijpen en duidelijke afspraken maken, zorgt ervoor dat de sportende kinderen zich optimaal kunnen amuseren en ontwikkelen. De educatieve box bestaat uit 20 situaties die in elke sportclub voorkomen. De concrete situaties gecombineerd met enkele tips en tricks brengt het gesprek op gang en biedt de nodige achtergrond. Door de bijhorende online train-de-trainer kan je er makkelijk en snel mee aan de slag in je eigen sportclub.
Lees verder
ICES.png

Werk aan je beleid rond integriteit met Grenswijs

Grenswijs.be, de interactieve website van Sensoa, Icoba en Pimento biedt twee mogelijkheden: enerzijds kan je als organisatie je eigen integriteitsbeleid opmaken via een interactieve tool. Het integriteitsbeleid focust zowel op agressie, pesten als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds kan je het grenswijssysteem (gebaseerd op het Vlaggensysteem) gebruiken om de ernst in te schatten van grensoverschrijdende situaties en een goede pedagogische reactie te bepalen ten aanzien van de verschillende betrokkenen. Het Centrum Ethiek in de Sport werkte ook een aantal sportspecifi eke cases uit voor de sportsector. Voor elke situatie vind je een ernstinschatting en een mogelijke reactie.
Lees verder
ICES en Erasmus+

Sport met Grenzen volgens het Vlaggensysteem

Het ‘Sport met Grenzen: Vlaggensysteem’ is een handige toolbox voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. De toolbox bevat 30 situatiekaarten met telkens een suggestie van vlag en een mogelijke reactie per situatie.
Lees verder
ICES.png

Speel het spel 'Sport met grenzen op jongerenmaat'

Het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ bevat twee spelvormen om met jongeren tussen 12 en 18 jaar op een speelse manier in gesprek te gaan over welk seksueel en/of lichamelijk gedrag oké is binnen een sportcontext en wat niet oké is. Je kan dit spel gebruiken als onderdeel van een training, stage of sportkamp. Het spel is gebaseerd op het Vlaggensysteem van Sensoa.
Lees verder
GS.png

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen, biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren. Je leert hoe je sporters kan trainen volgens hun fysieke eigenschappen en hun mentale ontwikkeling. Ook blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten komen aan bod. Bijkomend bestaat er een ondersteunende on demand webinar waarbij experts extra duiding en informatie geven rond de fysieke en mentale periodisering bij jonge atleten.
Lees verder
SKA.png

Zo ga je om met sportkeuring

Met de tool op sportkeuring.be kan je de leden van jouw sportclub informeren over een sportmedisch onderzoek. Via een vragenlijst rond hun gezondheid en sportbeoefening komen zij te weten of een medisch onderzoek al dan niet nodig of nuttig kan zijn. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve wanneer de sportorganisatie (sportfederatie of sportclub) dit eist.
Lees verder
GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
GS en SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder
eetsportief.png

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder

Vind een expert

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • jana stevens

  Podoloog
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Marc Schiltz

 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • An Konings

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Willy Coosemans

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • BVBA Samcon

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
Sluiten