Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten en partners hebben ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GS en VSF.png

Zorg voor een Medisch draaiboek op je sportkamp

Sportkampen bezorgen jongeren een actieve vakantie om nooit te vergeten. En natuurlijk wil je hen met de grootste zorg omringen. Door na te denken over hoe je in kan spelen op eventuele allergieën, door de nodige medicatie te voorzien én door te weten hoe je eerste hulp kan bieden (die hopelijk niet nodig is). Ontdek het draaiboek dat Gezond Sporten en de Vlaamse Sportfederatie samenstelden om goed voorbereid op sportkamp te vertrekken.
Lees verder
ICES.png

Ga het gesprek aan met sportouders

De Sportouder-tool is een speelse gespreksstarter voor ouders en trainers. Met deze interactieve tool maak je het thema sportouders in de sportclub bespreekbaar voor zowel ouders als trainers. Elkaars verwachtingen beter begrijpen en duidelijke afspraken maken, zorgt ervoor dat de sportende kinderen zich optimaal kunnen amuseren en ontwikkelen. De educatieve box bestaat uit 20 situaties die in elke sportclub voorkomen. De concrete situaties gecombineerd met enkele tips en tricks brengt het gesprek op gang en biedt de nodige achtergrond. Door de bijhorende online train-de-trainer kan je er makkelijk en snel mee aan de slag in je eigen sportclub.
Lees verder
ICES.png

Werk aan je beleid rond integriteit met Grenswijs

Grenswijs.be, de interactieve website van Sensoa, Icoba en Pimento biedt twee mogelijkheden: enerzijds kan je als organisatie je eigen integriteitsbeleid opmaken via een interactieve tool. Het integriteitsbeleid focust zowel op agressie, pesten als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds kan je het grenswijssysteem (gebaseerd op het Vlaggensysteem) gebruiken om de ernst in te schatten van grensoverschrijdende situaties en een goede pedagogische reactie te bepalen ten aanzien van de verschillende betrokkenen. Het Centrum Ethiek in de Sport werkte ook een aantal sportspecifi eke cases uit voor de sportsector. Voor elke situatie vind je een ernstinschatting en een mogelijke reactie.
Lees verder
ICES en Erasmus+

Sport met Grenzen volgens het Vlaggensysteem

Het ‘Sport met Grenzen: Vlaggensysteem’ is een handige toolbox voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. De toolbox bevat 30 situatiekaarten met telkens een suggestie van vlag en een mogelijke reactie per situatie.
Lees verder
ICES.png

Speel het spel 'Sport met grenzen op jongerenmaat'

Het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ bevat twee spelvormen om met jongeren tussen 12 en 18 jaar op een speelse manier in gesprek te gaan over welk seksueel en/of lichamelijk gedrag oké is binnen een sportcontext en wat niet oké is. Je kan dit spel gebruiken als onderdeel van een training, stage of sportkamp. Het spel is gebaseerd op het Vlaggensysteem van Sensoa.
Lees verder
GS.png

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen, biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren. Je leert hoe je sporters kan trainen volgens hun fysieke eigenschappen en hun mentale ontwikkeling. Ook blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten komen aan bod. Bijkomend bestaat er een ondersteunende on demand webinar waarbij experts extra duiding en informatie geven rond de fysieke en mentale periodisering bij jonge atleten.
Lees verder
SKA.png

Zo ga je om met sportkeuring

Met de tool op sportkeuring.be kan je de leden van jouw sportclub informeren over een sportmedisch onderzoek. Via een vragenlijst rond hun gezondheid en sportbeoefening komen zij te weten of een medisch onderzoek al dan niet nodig of nuttig kan zijn. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve wanneer de sportorganisatie (sportfederatie of sportclub) dit eist.
Lees verder
GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
GS en SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder

Vind een expert

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Karel Pardaens

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
Sluiten