Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten en partners hebben ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

ICES.png

Werk aan je beleid rond integriteit met Grenswijs

Grenswijs.be, de interactieve website van Sensoa, Icoba en Pimento biedt twee mogelijkheden: enerzijds kan je als organisatie je eigen integriteitsbeleid opmaken via een interactieve tool. Het integriteitsbeleid focust zowel op agressie, pesten als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds kan je het grenswijssysteem (gebaseerd op het Vlaggensysteem) gebruiken om de ernst in te schatten van grensoverschrijdende situaties en een goede pedagogische reactie te bepalen ten aanzien van de verschillende betrokkenen. Het Centrum Ethiek in de Sport werkte ook een aantal sportspecifi eke cases uit voor de sportsector. Voor elke situatie vind je een ernstinschatting en een mogelijke reactie.
Lees verder
ICES en Erasmus+

Sport met Grenzen volgens het Vlaggensysteem

Het ‘Sport met Grenzen: Vlaggensysteem’ is een handige toolbox voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. De toolbox bevat 30 situatiekaarten met telkens een suggestie van vlag en een mogelijke reactie per situatie.
Lees verder
ICES.png

Speel het spel 'Sport met grenzen op jongerenmaat'

Het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ bevat twee spelvormen om met jongeren tussen 12 en 18 jaar op een speelse manier in gesprek te gaan over welk seksueel en/of lichamelijk gedrag oké is binnen een sportcontext en wat niet oké is. Je kan dit spel gebruiken als onderdeel van een training, stage of sportkamp. Het spel is gebaseerd op het Vlaggensysteem van Sensoa.
Lees verder
GS.png

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen, biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren. Je leert hoe je sporters kan trainen volgens hun fysieke eigenschappen en hun mentale ontwikkeling. Ook blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten komen aan bod. Bijkomend bestaat er een ondersteunende on demand webinar waarbij experts extra duiding en informatie geven rond de fysieke en mentale periodisering bij jonge atleten.
Lees verder
GS en SKA.png

Zo ga je om met sportkeuring

Met de tool op sportkeuring.be kan je de leden van jouw sportclub informeren over een sportmedisch onderzoek. Via een vragenlijst rond hun gezondheid en sportbeoefening komen zij te weten of een medisch onderzoek al dan niet nodig of nuttig kan zijn. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve wanneer de sportorganisatie (sportfederatie of sportclub) dit eist.
Lees verder
GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
GS en SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder
eetsportief.png

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
GS en SV.png

Bescherm de gevoelige huid van kinderen met de smeerem-campagne

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kinderen. Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en daardoor extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen die huidkanker veroorzaken. Daarom lanceerde Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten, UZ VUB en Stichting tegen Kanker de sensibiliseringscampagne #smeerem. De #smeerem-campagne zet onder het motto ‘Bescherm je huid. Ook tijdens het sporten.’ ouders en sportaanbieders ertoe aan om sportende kinderen ten allen tijde te beschermen door het smeren van zonnebrand tijdens het sporten.
Lees verder

Vind een expert

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ann Gillis

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • BVBA Samcon

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
Sluiten