Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten en partners hebben ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

ICES.png

Toolkit grensoverschrijdend gedrag

De toolkit Grensoverschrijdend Gedrag helpt sportclubbesturen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Met de toolkit doorloop je 6 stappen en per stap zijn er verschillende acties en voorbeelddocumenten die je kan gebruiken om je eigen beleid als club vorm te geven. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken.
Lees verder
RVSP.png

Gewichtsbeheersing in vechtsporten

We zien nog te vaak dat vechtsporters kampen met problemen rond het gezond nastreven van hun wedstrijdgewicht. Daarom is het risicovechtsportplatform samen met Amelie Rosseneu aan de slag gegaan om een advies uit te werken rond gewichtsbeheersing in de vechtsportwereld. We zien vooral dat de twee volgende methoden worden gebruikt, vaak weinig onderbouwd; uitdroging en beperking van voedselinname. De problemen die daaruit kunnen voortvloeien kunnen vermeden worden op verschillende manieren. Hoe je je voeding op een gezonde manier aanpast om naar een wedstrijdgewicht toe te werken, kan je terugvinden op de websiet van Risico Vechtsport Platform, in de toolbox voor sportclubs.
Lees verder
NADO.png

Zeg neen tegen doping

NADO Vlaanderen ijvert voor een zuivere sport in Vlaanderen. Op de website van NADO Vlaanderen vind je terug hoe je als sportclub een wedstrijd of evenement moet organiseren in een dopingvrije omgeving, waarin sporters op een veilige manier het beste van zichzelf kunnen geven. Met de handige Geneesmiddelenchecker van NADO Vlaanderen controleer je zonder veel moeite of jouw geneesmiddel al dan niet is toegestaan, zodat je een dopingovertreding kan vermijden.
Lees verder
GL.png

Ga voor geluk met de geluksdriehoek

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw verzamelde alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk – Wat is het? Hoe kun je eraan werken? – in de geluksdriehoek. Op geluksdriehoek.be vind je informatie over veertien thema’s: o.a. geluk, veerkracht, positiviteit, stress, burn-out, verlies, ouderschap, piekeren en angst. Om praktisch aan de slag te gaan met de thema’s zijn er eenvoudige oefeningen aan gekoppeld. Als sportclub kan je bijvoorbeeld een gelukswandeling organiseren.
Lees verder
GL.png

Promoot een gezonde bewegingsmix

In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat het best aanpakt, vatten we voor je samen in de acht Gezond Leven-tips van de bewegingsdriehoek. Hou je ogen open om verschillende kansen om minder te zitten en meer te bewegen te promoten. Beperk het niet tot de sportclub alleen. Promoot bijvoorbeeld ook actief transport naar de sportclub, activiteiten thuis, onderweg, op het werk of op school. Gebruik de materialen bij de bewegingsdriehoek om een gezonde bewegingsmix in èn naast de sportclub te stimuleren. Organiseer een gezondheidsrally die je al wandelend doorheen de bewegingsdriehoek of voedingsdriehoek gidst. Gebruik 10 000 stappen en/of de Walkabilityscore-tool om actief transport naar de sportclub te promoten.
Lees verder
GL en LOGO en VAZG

Goed voorbereid op warme dagen

Bijna jaarlijks vallen er tijdens sportactiviteiten in zomerse omstandigheden warmteslachtoffers door oververhitting en/of uitdroging. Tijdens sportkampen of sportactiviteiten in clubverband lopen deelnemers een hoger risico door de langdurige blootstelling aan warmte.
Lees verder
GS.png

Aan de slag met blessurepreventie

Sporten heeft veel gezondheidsvoordelen, maar om daar maximaal van te kunnen genieten, moeten sporters wel in veilige omstandigheden kunnen sporten. Het is een basistaak van de overheid, sportfederaties, sportclubs, trainers en sportdocenten om die omstandigheden te creëren. Zo hou je het risico op blessures laag. Met dat doel voor ogen werkt Gezond Sporten verschillende primaire blessurepreventie initiatieven uit. Denk aan sensibilisatiecampagnes, opleidingen voor trainers en sportbegeleiders, blessurepreventie bijscholingen voor sporters, een digitale oefenbibliotheek, …
Lees verder
GS en VSF.png

Draaiboek sportkampen

Sportkampen zijn uitstekend om jongeren een actieve vakantie te bezorgen. Daarbij is het van belang ook na te denken over eventuele allergieën, nodige medicatie en de eerste hulp (die hopelijk niet nodig is). Gezond Sporten en Vlaamse Sportfederatie stelden een draaiboek samen om voorbereid te vertrekken en te zijn op elk sportkamp!
Lees verder
ICES.png

Ga het gesprek aan met sportouders

De Sportouder-tool is een speelse gespreksstarter voor ouders en trainers. Met deze interactieve tool maak je het thema sportouders in de sportclub bespreekbaar voor zowel ouders als trainers. Elkaars verwachtingen beter begrijpen en duidelijke afspraken maken, zorgt ervoor dat de sportende kinderen zich optimaal kunnen amuseren en ontwikkelen. De educatieve box bestaat uit 20 situaties die in elke sportclub voorkomen. De concrete situaties gecombineerd met enkele tips en tricks brengt het gesprek op gang en biedt de nodige achtergrond.
Lees verder
ICES.png

Werk aan je beleid rond integriteit met Grenswijs

Grenswijs.be, de interactieve website van Sensoa, Icoba en Pimento biedt twee mogelijkheden: enerzijds kan je als organisatie je eigen integriteitsbeleid opmaken via een interactieve tool. Het integriteitsbeleid focust zowel op agressie, pesten als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds kan je het grenswijssysteem (gebaseerd op het Vlaggensysteem) gebruiken om de ernst in te schatten van grensoverschrijdende situaties en een goede pedagogische reactie te bepalen ten aanzien van de verschillende betrokkenen. Het Centrum Ethiek in de Sport werkte ook een aantal sportspecifi eke cases uit voor de sportsector. Voor elke situatie vind je een ernstinschatting en een mogelijke reactie.
Lees verder
ICES.png

Sport met grenzen volgens het vlaggensysteem

Het ‘Sport met Grenzen: Vlaggensysteem’ is een handige toolbox voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. De toolbox bevat 30 situatiekaarten met telkens een suggestie van vlag en een mogelijke reactie per situatie.
Lees verder
ICES.png

Sporten met grenzen op jongerenmaat

Het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ bevat twee spelvormen om met jongeren tussen 12 en 18 jaar op een speelse manier in gesprek te gaan over welk seksueel en/of lichamelijk gedrag oké is binnen een sportcontext en wat niet oké is. Je kan dit spel gebruiken als onderdeel van een training, stage of sportkamp. Het spel is gebaseerd op het Vlaggensysteem van Sensoa.
Lees verder

Vind een expert

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • BVBA Samcon

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Julie Zels

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jempi Wilssens

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

Sluiten