Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Thema Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts. 

Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.

Gezond sporten-team


Het is aangeraden dat de sportfederatie een gezond sporten-team samenstelt met personen die structureel meedenken over het gezond sporten-beleid. Op die manier wordt dat beleid verankerd, kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond (para)medische thema’s en kan de federatie inspelen op actuele (para)medische vragen.
 

 

Bij voorkeur bestaat dit team uit de volgende leden:

  • Een arts met interesse in sport. Dat kan een arts zijn die ook in het medisch begeleidend team zit, maar dat is geen verplichting.
  • Een lid van het bestuursorgaan (belangrijk voor de verankering binnen de werking van de sportfederatie).
  • Een lid van de trainersstaf of de sporttechnisch coördinator, om de link met de sportieve praktijk te leggen.
    

Het gezond sporten-team komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies over volgende thema’s:

  • Letselpreventie
  • Actuele medische vragen
  • Medische geschiktheid
  • Leeftijdsgrenzen
  • Analyse medische structuren
  • Ethische code
  • Dopingcode

Medische commissie

Als een sportfederatie genoeg mensen en middelen ter beschikking heeft, kan ze ook een volwaardige medische commissie instellen, waarin naast de leden van het gezond sporten-team gespecialiseerde paramedici en andere deskundigen zetelen, afhankelijk van de specifieke kenmerken en behoeften van de sport in kwestie:
 

  • Kinesist (fysiotherapeut)
  • Diëtist
  • Inspanningsfysioloog
  • Psycholoog

Bij voorkeur hebben bovenstaande personen en de arts zich gespecialiseerd in de sport (sportarts, sportkinesist, sportdiëtist,…). Personen kunnen zich natuurlijk ook gaandeweg bijscholen. Een federatie kan ervoor kiezen om mensen met bepaalde competenties permanent op te nemen in de medische commissie, maar kan ook ad hoc om advies vragen. Federaties van verwante sporten kunnen ook samenwerken op sportmedisch gebied en een medische commissie delen.

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Het is belangrijk dat van iedere teamvergadering een verslag wordt gemaakt en dat de adviezen helder worden opgelijst.
Op het bestuursorgaan moeten die adviezen een vast agendapunt vormen, zodat sportmedische aangelegenheden structureel aandacht krijgen binnen de werking van de sportfederatie.

  

 

 

Kenniscentrum gezond sporten

  • Gezond Sporten verbindt zich er toe een denkkader te creëren voor de algemene (para)medische vragen. Op de website kan je een toolbox vinden met tools rond bijvoorbeeld medische geschiktheid,  proces preventie van ongevallen en letsels,…
  • De medische commissies van de verschillende federaties kunnen met hun actuele (para)medische vragen steeds bij Gezond Sporten terecht, die hen hierbij zal ondersteunen en adviseren.
  • Daarnaast wil Gezond Sporten sportfederaties desgevraagd helpen om binnen haar netwerk geschikte artsen te zoeken. Ook wil Gezond Sporten de ondersteuning bieden als meerdere federaties met één geclusterde medische commissie willen werken.

 

 

Vind een expert

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Marc Schiltz

 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Bruno D'Hulster

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • jana stevens

  Podoloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jempi Wilssens

 • Julie Zels

 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • An Konings

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Roland

  Sportarts
Sluiten