Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Thema GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts. 

Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.

Gezond sporten-team


Het is aangeraden dat de sportfederatie een gezond sporten-team samenstelt met personen die structureel meedenken over het gezond sporten-beleid. Op die manier wordt dat beleid verankerd, kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond (para)medische thema’s en kan de federatie inspelen op actuele (para)medische vragen.
 

 

Bij voorkeur bestaat dit team uit de volgende leden:

  • Een arts met interesse in sport. Dat kan een arts zijn die ook in het medisch begeleidend team zit, maar dat is geen verplichting.
  • Een lid van het bestuursorgaan (belangrijk voor de verankering binnen de werking van de sportfederatie).
  • Een lid van de trainersstaf of de sporttechnisch coördinator, om de link met de sportieve praktijk te leggen.
    

Het gezond sporten-team komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies over volgende thema’s:

  • Letselpreventie
  • Actuele medische vragen
  • Medische geschiktheid
  • Leeftijdsgrenzen
  • Analyse medische structuren
  • Ethische code
  • Dopingcode

Medische commissie

Als een sportfederatie genoeg mensen en middelen ter beschikking heeft, kan ze ook een volwaardige medische commissie instellen, waarin naast de leden van het gezond sporten-team gespecialiseerde paramedici en andere deskundigen zetelen, afhankelijk van de specifieke kenmerken en behoeften van de sport in kwestie:
 

  • Kinesist (fysiotherapeut)
  • Diëtist
  • Inspanningsfysioloog
  • Psycholoog

Bij voorkeur hebben bovenstaande personen en de arts zich gespecialiseerd in de sport (sportarts, sportkinesist, sportdiëtist,…). Personen kunnen zich natuurlijk ook gaandeweg bijscholen. Een federatie kan ervoor kiezen om mensen met bepaalde competenties permanent op te nemen in de medische commissie, maar kan ook ad hoc om advies vragen. Federaties van verwante sporten kunnen ook samenwerken op sportmedisch gebied en een medische commissie delen.

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Het is belangrijk dat van iedere teamvergadering een verslag wordt gemaakt en dat de adviezen helder worden opgelijst.
Op het bestuursorgaan moeten die adviezen een vast agendapunt vormen, zodat sportmedische aangelegenheden structureel aandacht krijgen binnen de werking van de sportfederatie.

  

 

 

Kenniscentrum gezond sporten

  • Gezond Sporten verbindt zich er toe een denkkader te creëren voor de algemene (para)medische vragen. Op de website kan je een toolbox vinden met tools rond bijvoorbeeld medische geschiktheid,  proces preventie van ongevallen en letsels,…
  • De medische commissies van de verschillende federaties kunnen met hun actuele (para)medische vragen steeds bij Gezond Sporten terecht, die hen hierbij zal ondersteunen en adviseren.
  • Daarnaast wil Gezond Sporten sportfederaties desgevraagd helpen om binnen haar netwerk geschikte artsen te zoeken. Ook wil Gezond Sporten de ondersteuning bieden als meerdere federaties met één geclusterde medische commissie willen werken.

 

 

Vind een expert

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Justine Vandenbroeck

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Willy Coosemans

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marc Schiltz

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Erik Van Lierde

 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Johan Roeykens

 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
Sluiten