Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Thema GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts. 

Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.

Gezond sporten-team


Het is aangeraden dat de sportfederatie een gezond sporten-team samenstelt met personen die structureel meedenken over het gezond sporten-beleid. Op die manier wordt dat beleid verankerd, kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond (para)medische thema’s en kan de federatie inspelen op actuele (para)medische vragen.
 

 

Bij voorkeur bestaat dit team uit de volgende leden:

  • Een arts met interesse in sport. Dat kan een arts zijn die ook in het medisch begeleidend team zit, maar dat is geen verplichting.
  • Een lid van het bestuursorgaan (belangrijk voor de verankering binnen de werking van de sportfederatie).
  • Een lid van de trainersstaf of de sporttechnisch coördinator, om de link met de sportieve praktijk te leggen.
    

Het gezond sporten-team komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies over volgende thema’s:

  • Letselpreventie
  • Actuele medische vragen
  • Medische geschiktheid
  • Leeftijdsgrenzen
  • Analyse medische structuren
  • Ethische code
  • Dopingcode

Medische commissie

Als een sportfederatie genoeg mensen en middelen ter beschikking heeft, kan ze ook een volwaardige medische commissie instellen, waarin naast de leden van het gezond sporten-team gespecialiseerde paramedici en andere deskundigen zetelen, afhankelijk van de specifieke kenmerken en behoeften van de sport in kwestie:
 

  • Kinesist (fysiotherapeut)
  • Diëtist
  • Inspanningsfysioloog
  • Psycholoog

Bij voorkeur hebben bovenstaande personen en de arts zich gespecialiseerd in de sport (sportarts, sportkinesist, sportdiëtist,…). Personen kunnen zich natuurlijk ook gaandeweg bijscholen. Een federatie kan ervoor kiezen om mensen met bepaalde competenties permanent op te nemen in de medische commissie, maar kan ook ad hoc om advies vragen. Federaties van verwante sporten kunnen ook samenwerken op sportmedisch gebied en een medische commissie delen.

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Het is belangrijk dat van iedere teamvergadering een verslag wordt gemaakt en dat de adviezen helder worden opgelijst.
Op het bestuursorgaan moeten die adviezen een vast agendapunt vormen, zodat sportmedische aangelegenheden structureel aandacht krijgen binnen de werking van de sportfederatie.

  

 

 

Kenniscentrum gezond sporten

  • Gezond Sporten verbindt zich er toe een denkkader te creëren voor de algemene (para)medische vragen. Op de website kan je een toolbox vinden met tools rond bijvoorbeeld medische geschiktheid,  proces preventie van ongevallen en letsels,…
  • De medische commissies van de verschillende federaties kunnen met hun actuele (para)medische vragen steeds bij Gezond Sporten terecht, die hen hierbij zal ondersteunen en adviseren.
  • Daarnaast wil Gezond Sporten sportfederaties desgevraagd helpen om binnen haar netwerk geschikte artsen te zoeken. Ook wil Gezond Sporten de ondersteuning bieden als meerdere federaties met één geclusterde medische commissie willen werken.

 

 

Vind een expert

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An Konings

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Erik Van Lierde

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

Sluiten