Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Thema Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts. 

Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.

Gezond sporten-team


Het is aangeraden dat de sportfederatie een gezond sporten-team samenstelt met personen die structureel meedenken over het gezond sporten-beleid. Op die manier wordt dat beleid verankerd, kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond (para)medische thema’s en kan de federatie inspelen op actuele (para)medische vragen.
 

 

Bij voorkeur bestaat dit team uit de volgende leden:

  • Een arts met interesse in sport. Dat kan een arts zijn die ook in het medisch begeleidend team zit, maar dat is geen verplichting.
  • Een lid van het bestuursorgaan (belangrijk voor de verankering binnen de werking van de sportfederatie).
  • Een lid van de trainersstaf of de sporttechnisch coördinator, om de link met de sportieve praktijk te leggen.
    

Het gezond sporten-team komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies over volgende thema’s:

  • Letselpreventie
  • Actuele medische vragen
  • Medische geschiktheid
  • Leeftijdsgrenzen
  • Analyse medische structuren
  • Ethische code
  • Dopingcode

Medische commissie

Als een sportfederatie genoeg mensen en middelen ter beschikking heeft, kan ze ook een volwaardige medische commissie instellen, waarin naast de leden van het gezond sporten-team gespecialiseerde paramedici en andere deskundigen zetelen, afhankelijk van de specifieke kenmerken en behoeften van de sport in kwestie:
 

  • Kinesist (fysiotherapeut)
  • Diëtist
  • Inspanningsfysioloog
  • Psycholoog

Bij voorkeur hebben bovenstaande personen en de arts zich gespecialiseerd in de sport (sportarts, sportkinesist, sportdiëtist,…). Personen kunnen zich natuurlijk ook gaandeweg bijscholen. Een federatie kan ervoor kiezen om mensen met bepaalde competenties permanent op te nemen in de medische commissie, maar kan ook ad hoc om advies vragen. Federaties van verwante sporten kunnen ook samenwerken op sportmedisch gebied en een medische commissie delen.

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Het is belangrijk dat van iedere teamvergadering een verslag wordt gemaakt en dat de adviezen helder worden opgelijst.
Op het bestuursorgaan moeten die adviezen een vast agendapunt vormen, zodat sportmedische aangelegenheden structureel aandacht krijgen binnen de werking van de sportfederatie.

  

 

 

Kenniscentrum gezond sporten

  • Gezond Sporten verbindt zich er toe een denkkader te creëren voor de algemene (para)medische vragen. Op de website kan je een toolbox vinden met tools rond bijvoorbeeld medische geschiktheid,  proces preventie van ongevallen en letsels,…
  • De medische commissies van de verschillende federaties kunnen met hun actuele (para)medische vragen steeds bij Gezond Sporten terecht, die hen hierbij zal ondersteunen en adviseren.
  • Daarnaast wil Gezond Sporten sportfederaties desgevraagd helpen om binnen haar netwerk geschikte artsen te zoeken. Ook wil Gezond Sporten de ondersteuning bieden als meerdere federaties met één geclusterde medische commissie willen werken.

 

 

Vind een expert

 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bruno D'Hulster

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • BVBA Samcon

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Justine Stevens

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Windy Lycke

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ann Gillis

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Roben dedecker

 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
Sluiten