Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Thema GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts. 

Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.

Gezond sporten-team


Het is aangeraden dat de sportfederatie een gezond sporten-team samenstelt met personen die structureel meedenken over het gezond sporten-beleid. Op die manier wordt dat beleid verankerd, kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond (para)medische thema’s en kan de federatie inspelen op actuele (para)medische vragen.
 

 

Bij voorkeur bestaat dit team uit de volgende leden:

  • Een arts met interesse in sport. Dat kan een arts zijn die ook in het medisch begeleidend team zit, maar dat is geen verplichting.
  • Een lid van het bestuursorgaan (belangrijk voor de verankering binnen de werking van de sportfederatie).
  • Een lid van de trainersstaf of de sporttechnisch coördinator, om de link met de sportieve praktijk te leggen.
    

Het gezond sporten-team komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies over volgende thema’s:

  • Letselpreventie
  • Actuele medische vragen
  • Medische geschiktheid
  • Leeftijdsgrenzen
  • Analyse medische structuren
  • Ethische code
  • Dopingcode

Medische commissie

Als een sportfederatie genoeg mensen en middelen ter beschikking heeft, kan ze ook een volwaardige medische commissie instellen, waarin naast de leden van het gezond sporten-team gespecialiseerde paramedici en andere deskundigen zetelen, afhankelijk van de specifieke kenmerken en behoeften van de sport in kwestie:
 

  • Kinesist (fysiotherapeut)
  • Diëtist
  • Inspanningsfysioloog
  • Psycholoog

Bij voorkeur hebben bovenstaande personen en de arts zich gespecialiseerd in de sport (sportarts, sportkinesist, sportdiëtist,…). Personen kunnen zich natuurlijk ook gaandeweg bijscholen. Een federatie kan ervoor kiezen om mensen met bepaalde competenties permanent op te nemen in de medische commissie, maar kan ook ad hoc om advies vragen. Federaties van verwante sporten kunnen ook samenwerken op sportmedisch gebied en een medische commissie delen.

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Het is belangrijk dat van iedere teamvergadering een verslag wordt gemaakt en dat de adviezen helder worden opgelijst.
Op het bestuursorgaan moeten die adviezen een vast agendapunt vormen, zodat sportmedische aangelegenheden structureel aandacht krijgen binnen de werking van de sportfederatie.

  

 

 

Kenniscentrum gezond sporten

  • Gezond Sporten verbindt zich er toe een denkkader te creëren voor de algemene (para)medische vragen. Op de website kan je een toolbox vinden met tools rond bijvoorbeeld medische geschiktheid,  proces preventie van ongevallen en letsels,…
  • De medische commissies van de verschillende federaties kunnen met hun actuele (para)medische vragen steeds bij Gezond Sporten terecht, die hen hierbij zal ondersteunen en adviseren.
  • Daarnaast wil Gezond Sporten sportfederaties desgevraagd helpen om binnen haar netwerk geschikte artsen te zoeken. Ook wil Gezond Sporten de ondersteuning bieden als meerdere federaties met één geclusterde medische commissie willen werken.

 

 

Vind een expert

 • Marc Schiltz

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Erik Van Lierde

 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Roeykens

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
Sluiten