Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Thema Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek.

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.

Wat is VASO 2.0?

Gezien de nood aan kwaliteit heeft SKA het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwd protocol te ontwikkelen. Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt een kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport (intensiteit en volume), voor die leeftijd en dat geslacht). Het VASO protocol stapt dus af van de “eenheidsworst” en kijkt ook verder dan enkel het cardiale risico. 


Deze tool bevat 2 delen.

 1. De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…
   
 2. Het onderzoek bestaat uit 2 grote delen:
  • een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en  volwassenen
  • een sportspecifiek onderzoek                                           
   • Gericht op preventie van de meest frequente letsels
   • Vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van ) sporten.

Het VASO-platform kan een leidraad bieden aan federaties bij de beslissing omtrent de sportmedische keuring. Dit kan gaan van de aanbeveling aan de leden om de vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen tot de verplichting om een test te laten afnemen bij een arts met een VASO-licentie. Deze beslissing hoeft uiteraard niet gelijk te zijn voor alle leden. Er kan gekozen worden om een onderscheid te maken in leeftijd en/of intensiteit (competitief/recreatief).

   
Algemeen kunnen wij adviseren dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar. Vervolgens kan het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar hernomen worden, waarbij een algemeen klinisch onderzoek en een cardiale screening elkaar afwisselen.

Om de belasting bij de sporter niet te hoog te leggen, kan er ook gekozen worden om in cohorte te screenen. Dus een 1e screening bij aansluiting (min. 6 jaar oud), een 2e bij 14 jaar en vervolgens om de 4 jaar.

 

 

VASO 2.0 -protocol specifiek naar de sporttak vertalen

De uitdaging bestaat er nu in om het VASO-protocol nog meer op de sporttakken zelf toe te spitsen. Het zou een meerwaarde zijn om de vragenlijst met de medische commissie van de sportfederaties grondig door te nemen en per sporttak aanpassingen door te voeren.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het VASO-protocol te linken aan de database van de sportfederatie. Hierdoor krijgt de federatie automatisch een zicht welke sporters een onderzoek hebben ondergaan en of zij al dan niet geschikt zijn bevonden om de sport uit te oefenen. (de inhoud van het onderzoek wordt niet doorgegeven, tenzij hierover een expliciete afspraak gemaakt wordt met de sporter)

Sportfederaties die hier interesse voor hebben, kunnen steeds contact opnemen met sofie@gezondsporten.be

  

 

VASO- Artsen

Momenteel zijn een 200 tal sportartsen (verspreid over Vlaanderen) opgeleid om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.  Tevens wordt er permanent vorming ingepland zodat de artsen up-to-date blijven aangezien VASO een dynamische tool is.

Artsen die interesse hebben in een opleiding tot sportkeuringsarts en de VASO-licentie willen aanschaffen, kunnen hier de nodige info terug vinden.

 

Meer info? Download de VASO informatiebrochure

OF

Vraag toegang tot de gratis webinar voor sportfederaties

Vind een expert

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jempi Wilssens

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Johan Roeykens

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Karel Pardaens

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
Sluiten