Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Thema GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek.

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.

Wat is VASO 2.0?

Gezien de nood aan kwaliteit heeft SKA het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwd protocol te ontwikkelen. Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt een kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport (intensiteit en volume), voor die leeftijd en dat geslacht). Het VASO protocol stapt dus af van de “eenheidsworst” en kijkt ook verder dan enkel het cardiale risico. 


Deze tool bevat 2 delen.

 1. De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…
   
 2. Het onderzoek bestaat uit 2 grote delen:
  • een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en  volwassenen
  • een sportspecifiek onderzoek                                           
   • Gericht op preventie van de meest frequente letsels
   • Vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van ) sporten.

Het VASO-platform kan een leidraad bieden aan federaties bij de beslissing omtrent de sportmedische keuring. Dit kan gaan van de aanbeveling aan de leden om de vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen tot de verplichting om een test te laten afnemen bij een arts met een VASO-licentie. Deze beslissing hoeft uiteraard niet gelijk te zijn voor alle leden. Er kan gekozen worden om een onderscheid te maken in leeftijd en/of intensiteit (competitief/recreatief).

   
Algemeen kunnen wij adviseren dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar. Vervolgens kan het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar hernomen worden, waarbij een algemeen klinisch onderzoek en een cardiale screening elkaar afwisselen.

Om de belasting bij de sporter niet te hoog te leggen, kan er ook gekozen worden om in cohorte te screenen. Dus een 1e screening bij aansluiting (min. 6 jaar oud), een 2e bij 14 jaar en vervolgens om de 4 jaar.

 

 

VASO 2.0 -protocol specifiek naar de sporttak vertalen

De uitdaging bestaat er nu in om het VASO-protocol nog meer op de sporttakken zelf toe te spitsen. Het zou een meerwaarde zijn om de vragenlijst met de medische commissie van de sportfederaties grondig door te nemen en per sporttak aanpassingen door te voeren.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het VASO-protocol te linken aan de database van de sportfederatie. Hierdoor krijgt de federatie automatisch een zicht welke sporters een onderzoek hebben ondergaan en of zij al dan niet geschikt zijn bevonden om de sport uit te oefenen. (de inhoud van het onderzoek wordt niet doorgegeven, tenzij hierover een expliciete afspraak gemaakt wordt met de sporter)

Sportfederaties die hier interesse voor hebben, kunnen steeds contact opnemen met sofie@gezondsporten.be

  

 

VASO- Artsen

Momenteel zijn een 200 tal sportartsen (verspreid over Vlaanderen) opgeleid om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.  Tevens wordt er permanent vorming ingepland zodat de artsen up-to-date blijven aangezien VASO een dynamische tool is.

Artsen die interesse hebben in een opleiding tot sportkeuringsarts en de VASO-licentie willen aanschaffen, kunnen hier de nodige info terug vinden.

 

Meer info? Download de VASO informatiebrochure

OF

Vraag toegang tot de gratis webinar voor sportfederaties

Vind een expert

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Peter Plessers

 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Willy Coosemans

 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Bruno D'Hulster

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Karel Pardaens

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jempi Wilssens

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • An Konings

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
Sluiten