Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Thema GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek.

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.

Wat is VASO 2.0?

Gezien de nood aan kwaliteit heeft SKA het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwd protocol te ontwikkelen. Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt een kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport (intensiteit en volume), voor die leeftijd en dat geslacht). Het VASO protocol stapt dus af van de “eenheidsworst” en kijkt ook verder dan enkel het cardiale risico. 


Deze tool bevat 2 delen.

 1. De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…
   
 2. Het onderzoek bestaat uit 2 grote delen:
  • een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en  volwassenen
  • een sportspecifiek onderzoek                                           
   • Gericht op preventie van de meest frequente letsels
   • Vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van ) sporten.

Het VASO-platform kan een leidraad bieden aan federaties bij de beslissing omtrent de sportmedische keuring. Dit kan gaan van de aanbeveling aan de leden om de vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen tot de verplichting om een test te laten afnemen bij een arts met een VASO-licentie. Deze beslissing hoeft uiteraard niet gelijk te zijn voor alle leden. Er kan gekozen worden om een onderscheid te maken in leeftijd en/of intensiteit (competitief/recreatief).

   
Algemeen kunnen wij adviseren dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar. Vervolgens kan het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar hernomen worden, waarbij een algemeen klinisch onderzoek en een cardiale screening elkaar afwisselen.

Om de belasting bij de sporter niet te hoog te leggen, kan er ook gekozen worden om in cohorte te screenen. Dus een 1e screening bij aansluiting (min. 6 jaar oud), een 2e bij 14 jaar en vervolgens om de 4 jaar.

 

 

VASO 2.0 -protocol specifiek naar de sporttak vertalen

De uitdaging bestaat er nu in om het VASO-protocol nog meer op de sporttakken zelf toe te spitsen. Het zou een meerwaarde zijn om de vragenlijst met de medische commissie van de sportfederaties grondig door te nemen en per sporttak aanpassingen door te voeren.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het VASO-protocol te linken aan de database van de sportfederatie. Hierdoor krijgt de federatie automatisch een zicht welke sporters een onderzoek hebben ondergaan en of zij al dan niet geschikt zijn bevonden om de sport uit te oefenen. (de inhoud van het onderzoek wordt niet doorgegeven, tenzij hierover een expliciete afspraak gemaakt wordt met de sporter)

Sportfederaties die hier interesse voor hebben, kunnen steeds contact opnemen met info@gezondsporten.be

  

 

VASO- Artsen

Momenteel zijn een 200 tal sportartsen (verspreid over Vlaanderen) opgeleid om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.  Tevens wordt er permanent vorming ingepland zodat de artsen up-to-date blijven aangezien VASO een dynamische tool is.

Artsen die interesse hebben in een opleiding tot sportkeuringsarts en de VASO-licentie willen aanschaffen, kunnen hier de nodige info terug vinden.

 

Meer info? Download de VASO informatiebrochure

OF

Vraag toegang tot de gratis webinar voor sportfederaties

Vind een expert

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Marc Schiltz

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • BVBA Samcon

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • An Konings

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
Sluiten