Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Thema GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek.

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.

Wat is VASO 2.0?

Gezien de nood aan kwaliteit heeft SKA het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwd protocol te ontwikkelen. Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt een kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport (intensiteit en volume), voor die leeftijd en dat geslacht). Het VASO protocol stapt dus af van de “eenheidsworst” en kijkt ook verder dan enkel het cardiale risico. 


Deze tool bevat 2 delen.

 1. De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…
   
 2. Het onderzoek bestaat uit 2 grote delen:
  • een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en  volwassenen
  • een sportspecifiek onderzoek                                           
   • Gericht op preventie van de meest frequente letsels
   • Vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van ) sporten.

Het VASO-platform kan een leidraad bieden aan federaties bij de beslissing omtrent de sportmedische keuring. Dit kan gaan van de aanbeveling aan de leden om de vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen tot de verplichting om een test te laten afnemen bij een arts met een VASO-licentie. Deze beslissing hoeft uiteraard niet gelijk te zijn voor alle leden. Er kan gekozen worden om een onderscheid te maken in leeftijd en/of intensiteit (competitief/recreatief).

   
Algemeen kunnen wij adviseren dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar. Vervolgens kan het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar hernomen worden, waarbij een algemeen klinisch onderzoek en een cardiale screening elkaar afwisselen.

Om de belasting bij de sporter niet te hoog te leggen, kan er ook gekozen worden om in cohorte te screenen. Dus een 1e screening bij aansluiting (min. 6 jaar oud), een 2e bij 14 jaar en vervolgens om de 4 jaar.

 

 

VASO 2.0 -protocol specifiek naar de sporttak vertalen

De uitdaging bestaat er nu in om het VASO-protocol nog meer op de sporttakken zelf toe te spitsen. Het zou een meerwaarde zijn om de vragenlijst met de medische commissie van de sportfederaties grondig door te nemen en per sporttak aanpassingen door te voeren.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het VASO-protocol te linken aan de database van de sportfederatie. Hierdoor krijgt de federatie automatisch een zicht welke sporters een onderzoek hebben ondergaan en of zij al dan niet geschikt zijn bevonden om de sport uit te oefenen. (de inhoud van het onderzoek wordt niet doorgegeven, tenzij hierover een expliciete afspraak gemaakt wordt met de sporter)

Sportfederaties die hier interesse voor hebben, kunnen steeds contact opnemen met sofie@gezondsporten.be

  

 

VASO- Artsen

Momenteel zijn een 200 tal sportartsen (verspreid over Vlaanderen) opgeleid om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.  Tevens wordt er permanent vorming ingepland zodat de artsen up-to-date blijven aangezien VASO een dynamische tool is.

Artsen die interesse hebben in een opleiding tot sportkeuringsarts en de VASO-licentie willen aanschaffen, kunnen hier de nodige info terug vinden.

 

Meer info? Download de VASO informatiebrochure

OF

Vraag toegang tot de gratis webinar voor sportfederaties

Vind een expert

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • An Konings

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • BVBA Samcon

 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Ann Gillis

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
Sluiten