Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Thema GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek.

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.

Wat is VASO 2.0?

Gezien de nood aan kwaliteit heeft SKA het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwd protocol te ontwikkelen. Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt een kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport (intensiteit en volume), voor die leeftijd en dat geslacht). Het VASO protocol stapt dus af van de “eenheidsworst” en kijkt ook verder dan enkel het cardiale risico. 


Deze tool bevat 2 delen.

 1. De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…
   
 2. Het onderzoek bestaat uit 2 grote delen:
  • een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en  volwassenen
  • een sportspecifiek onderzoek                                           
   • Gericht op preventie van de meest frequente letsels
   • Vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van ) sporten.

Het VASO-platform kan een leidraad bieden aan federaties bij de beslissing omtrent de sportmedische keuring. Dit kan gaan van de aanbeveling aan de leden om de vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen tot de verplichting om een test te laten afnemen bij een arts met een VASO-licentie. Deze beslissing hoeft uiteraard niet gelijk te zijn voor alle leden. Er kan gekozen worden om een onderscheid te maken in leeftijd en/of intensiteit (competitief/recreatief).

   
Algemeen kunnen wij adviseren dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar. Vervolgens kan het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar hernomen worden, waarbij een algemeen klinisch onderzoek en een cardiale screening elkaar afwisselen.

Om de belasting bij de sporter niet te hoog te leggen, kan er ook gekozen worden om in cohorte te screenen. Dus een 1e screening bij aansluiting (min. 6 jaar oud), een 2e bij 14 jaar en vervolgens om de 4 jaar.

 

 

VASO 2.0 -protocol specifiek naar de sporttak vertalen

De uitdaging bestaat er nu in om het VASO-protocol nog meer op de sporttakken zelf toe te spitsen. Het zou een meerwaarde zijn om de vragenlijst met de medische commissie van de sportfederaties grondig door te nemen en per sporttak aanpassingen door te voeren.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het VASO-protocol te linken aan de database van de sportfederatie. Hierdoor krijgt de federatie automatisch een zicht welke sporters een onderzoek hebben ondergaan en of zij al dan niet geschikt zijn bevonden om de sport uit te oefenen. (de inhoud van het onderzoek wordt niet doorgegeven, tenzij hierover een expliciete afspraak gemaakt wordt met de sporter)

Sportfederaties die hier interesse voor hebben, kunnen steeds contact opnemen met info@gezondsporten.be

  

 

VASO- Artsen

Momenteel zijn een 200 tal sportartsen (verspreid over Vlaanderen) opgeleid om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.  Tevens wordt er permanent vorming ingepland zodat de artsen up-to-date blijven aangezien VASO een dynamische tool is.

Artsen die interesse hebben in een opleiding tot sportkeuringsarts en de VASO-licentie willen aanschaffen, kunnen hier de nodige info terug vinden.

 

Meer info? Download de VASO informatiebrochure

OF

Vraag toegang tot de gratis webinar voor sportfederaties

Vind een expert

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • An Konings

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • BVBA Samcon

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jempi Wilssens

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Trees Dooms

 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
Sluiten