Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Thema Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek.

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.

Wat is VASO 2.0?

Gezien de nood aan kwaliteit heeft SKA het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwd protocol te ontwikkelen. Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt een kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport (intensiteit en volume), voor die leeftijd en dat geslacht). Het VASO protocol stapt dus af van de “eenheidsworst” en kijkt ook verder dan enkel het cardiale risico. 


Deze tool bevat 2 delen.

 1. De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…
   
 2. Het onderzoek bestaat uit 2 grote delen:
  • een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en  volwassenen
  • een sportspecifiek onderzoek                                           
   • Gericht op preventie van de meest frequente letsels
   • Vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van ) sporten.

Het VASO-platform kan een leidraad bieden aan federaties bij de beslissing omtrent de sportmedische keuring. Dit kan gaan van de aanbeveling aan de leden om de vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen tot de verplichting om een test te laten afnemen bij een arts met een VASO-licentie. Deze beslissing hoeft uiteraard niet gelijk te zijn voor alle leden. Er kan gekozen worden om een onderscheid te maken in leeftijd en/of intensiteit (competitief/recreatief).

   
Algemeen kunnen wij adviseren dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar. Vervolgens kan het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar hernomen worden, waarbij een algemeen klinisch onderzoek en een cardiale screening elkaar afwisselen.

Om de belasting bij de sporter niet te hoog te leggen, kan er ook gekozen worden om in cohorte te screenen. Dus een 1e screening bij aansluiting (min. 6 jaar oud), een 2e bij 14 jaar en vervolgens om de 4 jaar.

 

 

VASO 2.0 -protocol specifiek naar de sporttak vertalen

De uitdaging bestaat er nu in om het VASO-protocol nog meer op de sporttakken zelf toe te spitsen. Het zou een meerwaarde zijn om de vragenlijst met de medische commissie van de sportfederaties grondig door te nemen en per sporttak aanpassingen door te voeren.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om het VASO-protocol te linken aan de database van de sportfederatie. Hierdoor krijgt de federatie automatisch een zicht welke sporters een onderzoek hebben ondergaan en of zij al dan niet geschikt zijn bevonden om de sport uit te oefenen. (de inhoud van het onderzoek wordt niet doorgegeven, tenzij hierover een expliciete afspraak gemaakt wordt met de sporter)

Sportfederaties die hier interesse voor hebben, kunnen steeds contact opnemen met sofie@gezondsporten.be

  

 

VASO- Artsen

Momenteel zijn een 200 tal sportartsen (verspreid over Vlaanderen) opgeleid om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.  Tevens wordt er permanent vorming ingepland zodat de artsen up-to-date blijven aangezien VASO een dynamische tool is.

Artsen die interesse hebben in een opleiding tot sportkeuringsarts en de VASO-licentie willen aanschaffen, kunnen hier de nodige info terug vinden.

 

Meer info? Download de VASO informatiebrochure

OF

Vraag toegang tot de gratis webinar voor sportfederaties

Vind een expert

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jempi Wilssens

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Peter Plessers

 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Boon

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Carl De Crée

 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Justine Stevens

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
Sluiten