Samen Gezond Sporten

Als kenniscentrum verenigen we professionals om expertise uit te wisselen en zo samen elke sporter te informeren en te stimuleren tot een gezonde en verantwoorde sportbeoefening.

Over Gezond Sporten (copy)

Onze activiteiten

  • We bouwen een multidisciplinair netwerk uit van experts die betrokken zijn in de fysieke en mentale begeleiding van sporters.

  • We streven naar een maximale kruisbestuiving en kennisdeling van wetenschappelijk onderbouwde informatie.

  • Gebaseerd op deze kennis, ontwikkelen we tools ter ondersteuning van een gezonde sportbeoefening.

  • We vertalen eveneens deze informatie in begrijpbare taal, met concrete tips gericht naar de sporter.

  • We ijveren voor een goede samenwerking met alle sportorganisaties op elk niveau, van het sportbeleid tot de sportclub.  

  • We zetten in op preventie om de algemene gezondheid van sporters te maximaliseren.

  • We zijn het aanspreekpunt voor beleid, sportorganisaties en professionals.

 

 

 

 

Gezond Sporten info

“Het geheel is meer dan de som van de delen”

Alleen door samenwerking en kennis uitwisseling, kan een gezonde en verantwoorde sportbeoefening gerealiseerd worden. Bij Gezond Sporten zijn alle professionele invalshoeken en disciplines belangrijk. Als koepelvereniging reiken we een samenwerkende hand uit naar de verschillende beroepsverenigingen.

  

SV

 

 

Onze werkingsmiddelen

Gezond Sporten is sinds .... door de Vlaamse minister van Sport de erkende en gesubsidieerde organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond sporten. Enerzijds ontvangt Gezond Sporten middelen uit beheersovereenkomsten en projecten, die kaderen in het ondersteunen van sportfederaties inzake het decreet gezond en ethisch sporten van 20 december 2013 (GES-decreet). 

Lopende beheersovereenkomsten en projecten met de Vlaamse overheid, Agentschap Sport:
 

  • Gezonde sportbeleving voor iedere vlaming (2021-2023)
  • Impact op het hoofd (2021 - 2022) 
  • Implementatie van primaire sportblessurepreventie (2020-2022)

Anderzijds worden middelen verworven uit lidgelden, sponsoring, ... Deze middelen worden aangewend om projecten, die niet in het beleidsplan van de Vlaamse overheid werden opgenomen, te realiseren. 

Wie zijn we?

Als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaat onze werking uit verschillende besturende organen zijnde een dagelijks bestuur, een bestuursorgaan en een twee jaarlijkse algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Personeel

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

Bestuursorgaan

 • Bruno D'Hulster

 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
Sluiten