Over Gezond Sporten

Gezond Sporten is een vzw met een dubbel doel. Enerzijds verenigen, verdedigen en informeren we alle professionals in Vlaanderen die een beroep uitoefenen dat op gezondheid en sport focust. Denk aan sportartsen, sportkinesitherapeuten, sportdiëtisten, sportpsychologen, cardiologen, fysisch geneeskundigen, orthopedisch chirurgen… Anderzijds is Gezond Sporten een kenniscentrum voor de overheid, sportfederaties en vrije of individuele sporters.

Over Gezond Sporten

                                   

                       

       

Onze activiteiten                       

  • Kennis vergaren en delen waarbij GS het kenniscentrum en aanspreekpunt is inzake gezond sporten voor de ruimere wetenschappelijke arena, de Vlaamse overheid, de media, de publieke opinie, de sportorganisaties en alle sporters in vlaanderen.

  • De belangen van sportmedische professionals behartigen die beroepshalve met gezond sporten te maken hebben.

  • Maximale kruisbestuiving genereren tussen de sportmedische disciplines en competenties die de vereniging overkoepelt, zowel om van elkaar te leren als om in gesloten slagorde naar buiten te kunnen treden wanneer dat pas geeft.

  • De wetenschappelijke studie en ontwikkeling van evidencebased sportgeneeskunde in Vlaanderen bevorderen door te ijveren voor de optimale opleiding en de permanente wetenschappelijke en praktische bijscholing van alle (para)medische professionals die te maken krijgen met sport en gezond sporten.

  • Het partnerschap met de Vlaamse overheid in de praktijk brengen. Dat kun je makkelijk samenvatten: zoveel mogelijk mensen helpen om veilig te beginnen sporten en vervolgens zo lang en zo gezond mogelijk te blijven sporten.

Gezond Sporten CV

Onze missie

Gezond Sporten brengt zoveel mogelijk professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord samen om gezond sporten op een multidisciplinaire en wetenschappelijk verantwoorde manier te promoten in Vlaanderen.

Dagelijks bestuur

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Personeel

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

Overige bestuursleden

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Peeters

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Natasja Keereman

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
Sluiten