Over Gezond Sporten

Gezond Sporten is een vzw met een dubbel doel. Enerzijds verenigen, verdedigen en informeren we alle professionals in Vlaanderen die een beroep uitoefenen dat op gezondheid en sport focust. Denk aan sportartsen, sportkinesitherapeuten, sportdiëtisten, sportpsychologen, cardiologen, fysisch geneeskundigen, orthopedisch chirurgen… Anderzijds is Gezond Sporten een kenniscentrum voor de overheid, sportfederaties en vrije of individuele sporters.

Over Gezond Sporten

                                   

                       

       

Onze activiteiten                       

  • Kennis vergaren en delen waarbij GS het kenniscentrum en aanspreekpunt is inzake gezond sporten voor de ruimere wetenschappelijke arena, de Vlaamse overheid, de media, de publieke opinie, de sportorganisaties en alle sporters in vlaanderen.

  • De belangen van sportmedische professionals behartigen die beroepshalve met gezond sporten te maken hebben.

  • Maximale kruisbestuiving genereren tussen de sportmedische disciplines en competenties die de vereniging overkoepelt, zowel om van elkaar te leren als om in gesloten slagorde naar buiten te kunnen treden wanneer dat pas geeft.

  • De wetenschappelijke studie en ontwikkeling van evidencebased sportgeneeskunde in Vlaanderen bevorderen door te ijveren voor de optimale opleiding en de permanente wetenschappelijke en praktische bijscholing van alle (para)medische professionals die te maken krijgen met sport en gezond sporten.

  • Het partnerschap met de Vlaamse overheid in de praktijk brengen. Dat kun je makkelijk samenvatten: zoveel mogelijk mensen helpen om veilig te beginnen sporten en vervolgens zo lang en zo gezond mogelijk te blijven sporten.

Gezond Sporten CV

Onze missie

Gezond Sporten brengt zoveel mogelijk professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord samen om gezond sporten op een multidisciplinaire en wetenschappelijk verantwoorde manier te promoten in Vlaanderen.

Dagelijks bestuur

 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Personeel

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

Bestuursorgaan

 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bruno D'Hulster

 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
Sluiten