Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten en partners hebben ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

ICES.png

Werk aan je beleid rond integriteit met Grenswijs

Grenswijs.be, de interactieve website van Sensoa, Icoba en Pimento biedt twee mogelijkheden: enerzijds kan je als organisatie je eigen integriteitsbeleid opmaken via een interactieve tool. Het integriteitsbeleid focust zowel op agressie, pesten als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds kan je het grenswijssysteem (gebaseerd op het Vlaggensysteem) gebruiken om de ernst in te schatten van grensoverschrijdende situaties en een goede pedagogische reactie te bepalen ten aanzien van de verschillende betrokkenen. Het Centrum Ethiek in de Sport werkte ook een aantal sportspecifi eke cases uit voor de sportsector. Voor elke situatie vind je een ernstinschatting en een mogelijke reactie.
Lees verder
ICES en Erasmus+

Sport met Grenzen volgens het Vlaggensysteem

Het ‘Sport met Grenzen: Vlaggensysteem’ is een handige toolbox voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. De toolbox bevat 30 situatiekaarten met telkens een suggestie van vlag en een mogelijke reactie per situatie.
Lees verder
ICES.png

Speel het spel 'Sport met grenzen op jongerenmaat'

Het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ bevat twee spelvormen om met jongeren tussen 12 en 18 jaar op een speelse manier in gesprek te gaan over welk seksueel en/of lichamelijk gedrag oké is binnen een sportcontext en wat niet oké is. Je kan dit spel gebruiken als onderdeel van een training, stage of sportkamp. Het spel is gebaseerd op het Vlaggensysteem van Sensoa.
Lees verder
GS.png

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen, biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren. Je leert hoe je sporters kan trainen volgens hun fysieke eigenschappen en hun mentale ontwikkeling. Ook blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten komen aan bod. Bijkomend bestaat er een ondersteunende on demand webinar waarbij experts extra duiding en informatie geven rond de fysieke en mentale periodisering bij jonge atleten.
Lees verder
GS en SKA.png

Zo ga je om met sportkeuring

Met de tool op sportkeuring.be kan je de leden van jouw sportclub informeren over een sportmedisch onderzoek. Via een vragenlijst rond hun gezondheid en sportbeoefening komen zij te weten of een medisch onderzoek al dan niet nodig of nuttig kan zijn. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve wanneer de sportorganisatie (sportfederatie of sportclub) dit eist.
Lees verder
GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
GS en SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder
eetsportief.png

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
GS en SV.png

Bescherm de gevoelige huid van kinderen met de smeerem-campagne

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kinderen. Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en daardoor extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen die huidkanker veroorzaken. Daarom lanceerde Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten, UZ VUB en Stichting tegen Kanker de sensibiliseringscampagne #smeerem. De #smeerem-campagne zet onder het motto ‘Bescherm je huid. Ook tijdens het sporten.’ ouders en sportaanbieders ertoe aan om sportende kinderen ten allen tijde te beschermen door het smeren van zonnebrand tijdens het sporten.
Lees verder

Vind een expert

 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Trees Dooms

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Peter Plessers

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marc Schiltz

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
Sluiten