Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten en partners hebben ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GS.png

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen, biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren. Je leert hoe je sporters kan trainen volgens hun fysieke eigenschappen en hun mentale ontwikkeling. Ook blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten komen aan bod. Bijkomend bestaat er een ondersteunende on demand webinar waarbij experts extra duiding en informatie geven rond de fysieke en mentale periodisering bij jonge atleten.
Lees verder
GS en SKA.png

Sportkeuring.be

Met de tool op sportkeuring.be kan je de leden van jouw sportclub informeren over een sportmedisch onderzoek. Via een vragenlijst rond hun gezondheid en sportbeoefening komen zij te weten of een medisch onderzoek al dan niet nodig of nuttig kan zijn. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve wanneer de sportorganisatie (sportfederatie of sportclub) dit eist.
Lees verder
GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
GS en SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder
eetsportief.png

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
GS en SV.png

Bescherm de gevoelige huid van kinderen #Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kinderen. Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en daardoor extra gevoelig voor schadelijke UVstralen die huidkanker veroorzaken. Daarom lanceerde Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten, UZ VUB en Stichting tegen Kanker de sensibiliseringscampagne #smeerem. De #smeerem-campagne zet onder het motto ‘Bescherm je huid. Ook tijdens het sporten.’ ouders en sportaanbieders ertoe aan om sportende kinderen ten allen tijde te beschermen door het smeren van zonnebrand tijdens het sporten.
Lees verder

Vind een expert

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • BVBA Samcon

 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Willy Coosemans

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Ann Gillis

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Schiltz

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Erik Van Lierde

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
Sluiten