Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten en partners hebben ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GS.png

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen, biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren. Je leert hoe je sporters kan trainen volgens hun fysieke eigenschappen en hun mentale ontwikkeling. Ook blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten komen aan bod. Bijkomend bestaat er een ondersteunende on demand webinar waarbij experts extra duiding en informatie geven rond de fysieke en mentale periodisering bij jonge atleten.
Lees verder
GS en SKA.png

Sportkeuring.be

Met de tool op sportkeuring.be kan je de leden van jouw sportclub informeren over een sportmedisch onderzoek. Via een vragenlijst rond hun gezondheid en sportbeoefening komen zij te weten of een medisch onderzoek al dan niet nodig of nuttig kan zijn. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve wanneer de sportorganisatie (sportfederatie of sportclub) dit eist.
Lees verder
GS en SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
GS.png

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
GS en SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder
eetsportief.png

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
GS en SV.png

Bescherm de gevoelige huid van kinderen #Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kinderen. Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en daardoor extra gevoelig voor schadelijke UVstralen die huidkanker veroorzaken. Daarom lanceerde Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten, UZ VUB en Stichting tegen Kanker de sensibiliseringscampagne #smeerem. De #smeerem-campagne zet onder het motto ‘Bescherm je huid. Ook tijdens het sporten.’ ouders en sportaanbieders ertoe aan om sportende kinderen ten allen tijde te beschermen door het smeren van zonnebrand tijdens het sporten.
Lees verder

Vind een expert

 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Roben dedecker

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Schiltz

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • BVBA Samcon

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Plessers

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Windy Lycke

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Karel Pardaens

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Johan Roeykens

 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
Sluiten