Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Thema Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Met de veiligheidsdraaiboeken voor sportevents willen wij de organisatoren ondersteunen om de juiste maatregelen te treffen zodat een veilige sportomgeving wordt voorzien voor de deelnemers. Naast advies rond inzet van hulpverlening en de veiligheid op openbare wegen, hebben wij ook aandacht voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips bij extreme weersomstandigheden en aanbevelingen voor onervaren sporters.

Let wel: Dit veiligheidsdraaiboek is richtinggevend en adviserend. Je kunt er geen rechten aan ontlenen

De vergunningverlenende gemeente(n) bepalen uiteindelijk aan welke voorwaarden je als organisator moet voldoen.

Sluiten