GEZOND SPORTEN

Home > Gezond Sporten > Starten met sporten > Kenmerken van enkele populaire sporten voor beginners > Tennis

Tennis

Lights

 

Deze populaire sport wisselt snelle bewegingen af met relatief lange rustpauzes. Tennis draagt dan ook alleen bij tot de uithouding als je het vaak doet en tijdens het spel je best doet om hard te rennen. Beginners moeten opletten voor het risico van een tenniselleboog door verkeerd uitgevoerde bewegingen en een eenzijdige belasting van de arm. Tennis is een technische sport, die leertijd vraagt.